kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lumen-lehti ennakoi Lapin elinkeinojen tulevaisuutta
5.12.2018 10:18

Lumen-lehti ennakoi Lapin elinkeinojen tulevaisuutta

Lapin ammattikorkeakoulun Lumen-verkkolehden numero 3/2018 on ilmestynyt. Numeron teemana on Lapin elinkeinoelämän uudet mahdollisuudet. Numeron päätoimittaja on FT, yliopettaja Lahja Karjalainen.


Laajapohjaisesti laaditussa Lappi-sopimuksessa on nostettu esille Lapin elinvoimatekijöitä. Uudistuvia toimialoja ovat mm. teollisuus, matkailu, kaivostoiminta, metsätalous ja bio- ja kiertotalous. Myös hyvinvointialoilla ja julkisella ja kolmannella sektorilla on mahdollista luoda uusia tuote- ja palveluinnovaatioita, yhteistoimintaa sekä uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja.

Arktisen talouden kehittäminen perustuu puhtaan luontomme kestävään käyttöön ja vähähiilisyyteen. Paikallisia raaka-aineita hyödynnetään ja jalostetaan paikallisesti entistä enemmän.

Yrittäjäystävällisyyden lisääntymisen myötä kasvuhakuisten yritysten on mahdollista edetä kansainvälisessä kilpailussa; toimia innovatiivisesti osana yritysekosysteemejä ja omata uudenlaista liiketoimintaosaamista. Kaikilla elinkeinoaloilla digitalisaation hyödyntäminen avaa uusia mahdollisuuksia.

Päätoimittaja Lahja Karjalaisen mukaan Lapissa tehdään hyvää ja systemaattista ennakointityötä siitä, mitkä ovat eri toimialojen tulevaisuuden tarpeet. Hän kirjoittaa pääkirjoituksessaan:

”Ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan rooli uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja kehittämisessä on merkittävä --- Yhteistyössä Lapin elinkeinoelämän kanssa pyritään tunnistamaan mahdollisuuksia, joissa tuotteiden, raaka-aineiden, materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa ja kasvattamista hyödynnetään liiketoiminnassa mahdollisimman kauan.”

Teemanumeron kolumnistina vierailee Lapin kauppakamarin asiamies Elsi Malkki:

”Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa paikallistuntemus on kovaa valuuttaa. Lapissa ammattikorkeakoulun rooli osaavien työntekijöiden kouluttamisessa on erittäin tärkeä ja oman alueen oppilaitosten edustajat tuntevatkin alueensa tarpeet parhaiten ja pystyvät siten myös reagoimaan elinkeinoelämän tarpeisiin. Alueille tulisikin antaa entistä enemmän päätösvaltaa ja reagointivalmiutta esim. nopeassa koulutusten suuntaamisessa.”

 

Lumen

Lumen on Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti, jonka jakaa pohjoista tietoa ja levittää arktista osaamista. Lehti on luettavissa osoitteessa www.lumenlehti.fi.

Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy huhtikuussa 2019 ja sen pääteemana on Aito arktinen. Numeron päätoimittaja on FT, yliopettaja Merja Koikkalainen.

Aiemmin ilmestyneet numerot

Numero 1/2015. Teemana Arktisuudesta elinvoimaa. Päätoimittaja rehtori Martti Lampela. Ilmestynyt 9.12.2015
Numero 1/2016. Teemana Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen. Päätoimittaja Seppo Saari. Ilmestynyt 28.4.2016
Numero 2/2016. Teemana Turvallisuusosaaminen. Päätoimittajana Merja Koikkalainen. Ilmestynyt 29.9.2016
Numero 3/2016. Teemana Etäisyyksien hallinta. Päätoimittaja Leena Viinamäki. Ilmestynyt 8.12.2016
Numero 1/2017. Teemana Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys. Päätoimittaja Marita Wahlroos. Ilmestynyt 27.4.2017
Numero 2/2017. Teemana Arktinen yhteistyö ja pohjoinen rajaosaaminen. Englanninkielinen. Päätoimittaja Esa Jauhola. Ilmestynyt 28.9.2017.
Numero 3/2017. Teemana Verkostojen voima. Päätoimittaja Seppo Saari. Ilmestynyt 13.12.2017
Numero 1/2018. Teemana Oppiminen ja opiskelu T&K- ja työelämärajapinnassa. Päätoimittaja Merja Koikkalainen. Ilmestynyt 25.4.2018
Numero 2/2018. Teemana Tulevaisuuden työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän osaamistarpeet. Päätoimittaja Leena Viinamäki. Ilmestynyt 27.9.2018.

Lisätietoja

Lehden toimitussihteeri, viestintäkoordinaattori Heli Lohi (heli.lohi(ät)lapinamk.fi), puh 040 524 9836lumen verkkolehti_logo neliö.jpg