kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Liiketalouden ylempi korkeakoulututkinto etäopintoina
30.8.2016 14:00

Liiketalouden ylempi korkeakoulututkinto etäopintoina

YAMK-tasoinen International Business Management (IBM) -koulutus on suunniteltu ammattilaisille, jotka pyrkivät pääsemään kansainvälisille toimintaympäristöille tai jotka jo työskentelevät näissä ympäristöissä.


Lapin ammattikorkeakoulun tarjoaman tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteena on antaa monialainen, monikulttuurinen ja monikielinen osaaminen erityisesti talouden ja liikkeenjohdon alalle sekä lisätä itsenäisessä liiketoiminnassa tarvittavia valmiuksia.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, ja yhtenä kriteerinä opintoihin pääsemiseen on kolmen vuoden työkokemus

Opinnot tarjoavat osallistujille asiantuntemusta eri osa-alueilla liiketoiminnan kehittämisen, markkinoinnin, liiketoimintakulttuurien ja strategisen johtamisen osalta. Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan englanniksi.

Yliopettaja Esa Jauholan mukaan opinnot antavat kokonaiskuvan kansainvälisestä liiketoiminnasta ja kehittävät opiskelijoiden osaamista samalla kun vastaavat alueen yritysten kehittämistarpeisiin.

Oppimista toisilta opiskelijoilta

Espoolainen Hani Bardala on alun perin kotoisin Egyptistä. Opiskelu Rovaniemen ammattikorkeakoulussa muutti Bardalan elämän suunnan, ja sen kautta saadun tiedon avulla tämä uskalsi perustaa yrityksen vaimonsa kanssa. Bardala halusi kuitenkin päivittää tietämystään, joten IBM-opintoihin lähteminen laittoi yritystoiminnan tauolle hetkeksi.

– Opiskeluohjelma oli sopivin juuri Lapin AMKissa, jossa opiskelu on kokoaikaista mutta tapahtuu pääosin verkon välityksellä. Samanlaista rakennetta on hankala löytää muualta, Bardala korostaa.

Ylitorniolainen Erika Barsk työskentelee myyntijohtajana Pelloplast Oy:ssä. IBM-opintoihin hän lähti, koska halusi täydentää aiempaa kansainvälisen liiketalouden tutkintoaan.

– On iso plussa, että voi opiskella täyspäiväisen työn ohella. Meillä on muutaman kerran lähiopintoja, muuten kaikki opiskelu tapahtuu verkossa, Barsk huomauttaa.

Barskin mielestä opiskelun suola on siinä, että kaikilla opiskeluryhmän jäsenillä on taustallaan käytännön työelämän kokemusta.

– Ryhmämme on täynnä henkilöitä, jotka ovat asiantuntijoita omalla alallaan, joten opimme paljon myös toisiltamme.

Myös Bardala nostaa esiin, että ryhmän heterogeenisyys on arvokas voimavara.

– Meidän ryhmästämme löytyy hyvä valikoima ammattilaisia eri aloilta, eri ikäryhmistä ja eri kansallisuuksista. Kokeneemmat neuvovat muita, ja asioita tehdään yhdessä taustoista riippumatta.

Ylempi AMK -koulutus kestää keskimäärin 1,5 vuotta. Barskin mukaan opiskelu vie paljon aikaa ja on välillä raskastakin, mutta positiivisena hän näkee sen, että opiskelu mukautuu opiskelijan päivärytmiin.

– Meistä suurimmalla osalla on päivätyö, perhe ja pieniä lapsia. On hienoa, että tällaiset monimuoto-opinnot mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun.

Tormets tarjosi oikean tehtävänannon

IBM-opintoihin kuuluu etäopiskelun lisäksi muutama lähiviikko. Esimerkiksi syksyllä 2015 opintonsa aloittanut opiskelijaryhmä kokoontui tammikuun lopussa Tornioon.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä, ja osana lähiviikkoja opiskelijat vierailivat Tormets Oy:ssä, joka toimi toimeksiantajana kansainvälisen markkinoinnin opintojaksolla. Opiskelijoiden tehtävänä oli tutkia mahdollisuuksia avata uusia markkinoita yritykselle Ruotsissa.

Tormetsin vierailu antoi opiskelijoille pohjatietoa ryhmätyön toteuttamiseen.

– Tehtävänantona oli ideoida ja suunnitella, miten yrityksen pitäisi tulevaisuuteen kansainvälisyyden näkökulmasta tähdätä ja millä keinoin myyntiä lisätään yritykselle järkevällä tavalla, Barsk mainitsee.

Opiskelijat työstivät suunnitelmiaan Tormetsin tehtävänannon pohjalta, ja lopputulokset esiteltiin yrityksen edustajille kesällä 2016.


FAKTA

  • Lapin AMKissa voi suorittaa tradenomi (YAMK) -tutkinnon, Master of Business Administration
  • Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja opiskelu tapahtuu monimuoto-opintoina englannin kielellä.
  • Seuraava haku koulutukseen aukeaa ensi huhtikuussa.
  • Lisätietoja koulutuksen verkkosivulta.


IBM_Hani Bardala ja Erika Barsk.jpg

Hani Bardala ja Erika Barsk kehittävät ammattitaitoaan Lapin AMKin tarjoamassa YAMK-tasoisessa International Business Management -koulutuksessa.