kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lastensuojelun perhehoitoa tulee kehittää Meri-Lapin alueella
15.11.2019 8:00

Lastensuojelun perhehoitoa tulee kehittää Meri-Lapin alueella

Lastensuojelun perhehoito on lain mukaan lapsen ensisijainen sijoitusmuoto. Se mahdollistaa sijoitetuille lapsille kodinomaisen kasvuympäristön ja on siten lapsen kannalta hyvä kasvupaikka.


Lastensuojelun perhehoitajalta vaaditaan kykyä kiintyä lapseen, vastata ja turvata lapsen turvallinen kasvu sekä kehitys ja toisaalta valmiutta luopua lapsesta. Perhehoitajilla on monenlaisia tuen tarpeita ja heidän jaksamiseen toimia perhehoitajina tulee panostaa riittävästi.

Sosionomi Petra Talvensaari kysyi YAMK-opinnäytetyötään varten alueen perhehoitajilta ja lasten asioista vastaavilta sosiaalityöntekijöiltä kehittämisehdotuksia Meri-Lapin alueen lastensuojelun perhehoidon kehittämiseksi.

Kyselylomakkeen ja teemahaastatteluiden sekä aiemmin aiheesta tehtyjen tutkimusten pohjalta perhehoidon kehittämiseksi nousi esille seuraavat teemat.


Perhehoidon kokonaisvaltainen tuki

Perhehoidon tuen tulee olla automaattista, kaikille kuuluvaa. Perhehoitajien tuen tarpeita ovat tapaamiset lasten asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden kanssa, vertaistuki, lomituspalvelut, oikea-aikainen tuki, varsinkin sijoituksen alkuvaiheen tiivis tuki, perhehoitajan biologisten lasten huomioiminen ja työnohjaus.

Perhehoitajat toivovat saavansa arvostusta perhehoitajana toimimisestaan, varsinkin lapsen sijoittajakunnan sosiaalitoimelta.


Perhehoitajien ja sosiaalityöntekijöiden välinen yhteistyö

Sosiaalityöntekijöiden ja perhehoitajien välistä yhteistyötä tukee tiivis yhteydenpito, tavoitettavuus ja sosiaalityöntekijän viimesijainen vastuu lapsen asioista.

Osa Meri-Lapin alueen perhehoitajista ja sosiaalityöntekijöistä oli tyytyväisiä heidän väliseen yhteistyöhön ja osa koki yhteistyössä olevan suuria haasteita. Meri-Lapin alueella on tärkeää miettiä, kuinka toimivaan ja hyvään vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön on mahdollista päästä. Riittävät työntekijäresurssit ovat tässä kehittämistyössä avainasemassa.


Alueelliset toimintaohjeet

Hyvän perhehoidon laatu mahdollistetaan yhtenäisiä toimintaohjeita sekä selkeitä ja toimivia tapoja käyttämällä. Moni kyselyihin vastannut perhehoitaja kaipasi alueellisia perhehoidon toimintaohjeita. Alueellisten toimintaohjeiden saaminen on hyvin tärkeää, jotta perhehoidon toimintatavat saadaan yhtenäistettyä ja lasten tasapuolinen kohtelu toteutuu sijoittajakunnasta riippumatta.Lapsi piirtää uutiskuva.jpg