kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Lastensuojelun jälkihuolto yhteisen kehittämisen kohteena Lapissa
12.6.2024 8:00

Lastensuojelun jälkihuolto yhteisen kehittämisen kohteena Lapissa

Lapin AMKin, Lapin yliopiston ja Lapin hyvinvointialueen yhteishankkeessa kehitetään lastenhuollon jälkihuoltopalveluita Lapissa.


Jäkälä – Jälkihuoltopalveluiden kehittäminen Lapissa -hankkeen tavoitteena on luoda yhdenvertaiset ja tasalaatuiset jälkihuollon palvelut Lapin hyvinvointialueelle. Laadukkaat ja vaikuttavat jälkihuollon palvelut ja tukitoimet vastaavat nuorten yksilöllisiin tuen tarpeisiin.

Lapin AMK on hankkeen päätoteuttaja. Se vastaa sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden työnjaon ja tehtävien kehittämisestä, ammattilaisten osaamisen vahvistamisesta ja hyvien työkäytänteiden levittämisestä.

Nuoren elämä sijaishuollon päättymisen jälkeen

Sijaishuollon päättyminen on merkittävä itsenäistymisen vaihe ja aikuisuuteen siirtymä, johon nuorella on oikeus saada tukea jälkihuollosta. Jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista lapselle tai nuorelle tarjottavaa tukea.

Tavoitteena on tukea lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai hänen itsenäistymistään auttamalla häntä saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäiseen arkeen ja aikuisuuteen. Jälkihuolto on lastensuojelulain mukaista toimintaa ja siihen liittyy vapaaehtoisuus ottaa tukea vastaan.

Maaliskuussa käynnistyneen hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa ja yhtenäistää jälkihuoltopalveluita Lapin hyvinvointialueella, minkä seurauksena nuorten ja nuorten aikuisten saama jälkihuollollinen tuki on entistä vaikuttavampaa.

Lounais-Lappi pilottialueena

Kehittämistyötä pilotoidaan Lapin hyvinvointialueen lounaisella palvelualueella, minkä jälkeen käytänteet otetaan käyttöön koko Lapin hyvinvointialueella. Kun jälkihuoltoon oikeutetut nuoret saavat tarpeenmukaisia ja vaikuttavia palveluita ja tukitoimia, voidaan vähentää nuorten syrjäytymistä ja huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta.

Lapin ammattikorkeakoulu vastaa hankkeessa sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden työnjaon ja tehtävien kehittämisestä. Lisäksi ammattikorkeakoulu on mukana ammattilaisten osaamisen vahvistamisessa ja työkäytänteiden levittämisessä sekä hankkeen arvioinnissa yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa. Hanke luo sosionomiopiskelijoille mahdollisuuden kiinnittyä opinnoissaan jälkihuollon kysymyksiin esimerkiksi opinnäytetöiden kautta.

Jäkälä – Jälkihuoltopalveluiden kehittäminen Lapissa -hanke (2024–2027)

Yhteishankkeen kehittämistyön toteuttajia ovat Lapin ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Lapin yliopisto ja Lapin hyvinvointialue.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) osarahoittama. Se on osa laajempaa SOILA – Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanketta, joka tukee sosiaalisten innovaatioiden syntymistä lastensuojelun uudistamiseksi ja lastensuojelun palveluiden parantamiseksi valtakunnallisesti.

Lisätietoja

Matti Virtasalo, matti.virtasalo(a)lapinamk.fi
Johanna Majala, johanna.majala(a)lapinamk.fi

Lisätietoja SOILA-hankkeesta

Lapin yliopiston tiedote 20.5.2024

Hankkeesta Pohjoisen tekijät -blogissa, Johanna Majala 5.4.2024Nuori mies kuulokkeet korvillaan katselee pallokentän yli auringon nousua.