kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lappset kannustaa Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoita tunnustuspalkinnoilla
15.4.2020 8:00

Lappset kannustaa Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoita tunnustuspalkinnoilla

Tunnustuspalkintojen hakuaika päättyy 15.5.2020


Lappset Group tukee Lapin ammattikorkeakoulun toimintaa opiskelijastipendein ja tunnustuspalkinnolla. Niiden tavoitteena on kannustaa opiskelijoita hakeutumaan elinkeinoelämän ja kansainvälisen liiketoiminnan palvelukseen. Stipendit ovat osa Lappset-konsernin 50-vuotisjuhlavuoden toimintaa ja yrityksen yhteiskuntavastuullista korkeakouluyhteistyötä.


Lappset on lahjoittanut kaksituhatta euroa Lapin ammattikorkeakoulun stipendirahastoon jaettavaksi eri alojen opinnoissa menestyneille opiskelijoille. Stipendien lahjoittajana Lappset toivoo, että 500 euron suuruiset stipendit jaettaisiin liiketalouden, liikunnan tai fysioterapian ja/tai tekniikan alojen ansioituneille opiskelijoille tunnustuksena menestyksekkäästi laaditusta opinnäytetyöstä osana alempaa tai ylempää amk-tutkintoa.

Stipendi voidaan jakaa opiskelijalle, joka on opinnäytetyössään merkittävällä tavalla edistänyt elinkeinoelämää, esimerkiksi luomalla uuden liiketoimintamallin, innovoimalla uuden liiketoimintaidean, kehittämällä olemassa olevaa liiketoimintaprosessia aikaisempaa toimivammaksi tai muulla tavoin kehittänyt liiketoimintaa suoraan palvelevaa uutta tietoa.

Tunnustuspalkinto kannustaa kansainvälistymään

Monipuolinen kielitaito ja kulttuurien tuntemus ovat keskeinen osa menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Sen vuoksi Lappset haluaa kannustaa opiskelijoita erityisellä tunnustuspalkinnolla, jonka Lapin ammattikorkeakoulu voi myöntää kansainvälisyyttä ja monipuolista kielitaitoa omaavalle opiskelijalleen.

Kansainvälistymisen tunnustuspalkinto voidaan jakaa opiskelijalle, joka on omalla toiminnallaan ja omissa opinnoissaan laaja-alaisesti sekä aktiivisesti edistänyt kansainvälisyyttä tukevia työelämävalmiuksia, kuten kansainvälisiä viestintä-, vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä panostanut opinnoissaan vähintään kolmen eri kielen opintoihin luoden näin valmiuksia toimia kansainvälisessä liiketoiminnassa tai yhteisössä.

Tunnustuspalkinnolla Lappset haluaa painottaa erityisesti ruotsin kielen merkitystä osana monipuolisen kielitaidon yhdistelmää. Ruotsin kielen taito on erityisen tärkeä lähialueellamme, sillä se avaa ovia länsinaapuriimme Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin.

Lapin ammattikorkeakoulu rehtori valitsee tunnustuspalkinnon saajat stipendityöryhmän ehdotuksesta.


Lisätietoja ja tunnustuspalkintojen kriteeritNuoria parkourin harrastajia.

Kuva: Antti Kurola