kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lappset Groupin tunnustuspalkinnot kahdelle Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijalle
22.12.2020 12:00

Lappset Groupin tunnustuspalkinnot kahdelle Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijalle

Palkinnon saavat sairaanhoitaja AMK-tutkintoon valmistunut Qianni Xing ja tradenomiopiskelija Jannika Salminen.


Lappset Group tukee Lapin ammattikorkeakoulun toimintaa opiskelijastipendein ja tunnustuspalkinnolla. Niiden tavoitteena on kannustaa opiskelijoita opiskelemaan elinkeinoelämässä ja kansainvälisessä liiketoiminnassa tarvittavia taitoja ja osaamista. Stipendit ovat osa Lappset-konsernin 50-vuotisjuhlavuoden toimintaa ja yrityksen yhteiskuntavastuullista korkeakouluyhteistyötä.

500 euron suuruisia stipendejä jaetaan eri alojen ansioituneille opiskelijoille tunnustuksena menestyksekkäästi laaditusta opinnäytetyöstä osana alempaa tai ylempää AMK-tutkintoa.

Kansainvälisyyttä tukeva tunnustuspalkinto

Monipuolinen kielitaito ja kulttuurien tuntemus ovat keskeinen osa menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Sen vuoksi Lappset haluaa kannustaa opiskelijoita erityisellä tunnustuspalkinnolla, jonka Lapin ammattikorkeakoulu voi myöntää kansainvälisyyttä ja monipuolista kielitaitoa omaavalle opiskelijalleen.

Palkinnon on saanut sairaanhoitaja AMK-tutkintoon valmistunut Qianni Xing, joka on opinnoissaan panostanut usean eri kielen, muun muassa suomen, saksan ja englannin, opintoihin sekä toiminut aktiivisesti ammattikorkeakoulun kansainvälisenä opiskelijalähettiläänä ja kansainvälisessä vapaaehtoistyössä. Toiminnallaan hän on myös edistänyt kiinalaisen kulttuurin tuntemusta sekä korkeakouluyhteisössä että sen ulkopuolella.


Liiketalouden tunnustuspalkinto

Stipendi voidaan myöntää opiskelijalle, jonka opinnäytetyö voi hyödyttää elinkeinoelämää merkittävällä tavalla simerkiksi luomalla uuden liiketoimintamallin, innovoimalla uuden liiketoimintaidean, kehittämällä olemassa olevaa liiketoimintaprosessia aikaisempaa toimivammaksi tai muulla tavoin kehittänyt liiketoimintaa suoraan palvelevaa uutta tietoa.

Liiketalouden tunnustuspalkinnon on saanut tradenomiopiskelija Jannika Salminen. Hän kartoittaa laadukkaassa ja ajankohtaisessa opinnäytetyössään ilmastonmuutosta mainosalan näkökulmasta sekä kartuttaa ymmärrystä alan vastuusta ja osallisuudesta ilmastonmuutokseen. Opinnäytetyön tuloksena syntyivät ohjeistukset mainosalan yrittäjille, yrityksen johdolle ja työntekijän roolissa toimiville. Jannika Salminen on näin kehittänyt liiketoimintaa suoraan palvelevaa tietoa.

Tunnustuspalkintojen saajat valitsi Lapin ammattikorkeakoulun rehtori stipendityöryhmän ehdotuksesta.


Nuoria parkourin harrastajia.Xing Qianni valmistujaisvaatetuksessa kirjastossa.

Xing Qianni