kuva
Hemsida / sv / Om oss / Nyheter / Lapplands yrkeshögskola ger en samlad bild
23.5.2019 15:00

Lapplands yrkeshögskola ger en samlad bild

Finländska ungdomars bild av Lapplands yrkeshögskola är klart mer positiv än den genomsnittliga uppfattningen av yrkeshögskolor.


Utbildningsområdena är intressanta, undervisningen håller hög klass och examina uppskattas i arbetslivet. Dessutom är bilden av yrkeshögskolan på sociala medier positiv.
Uppgifterna framgår av undersökningen Korkeakoulujen imago 2019 som Taloustutkimus Oy genomförde. I undersökningen klarläggs högskolornas image bland finländare yngre än 30 år. Undersökningen riktar in sig på hur välkända högskolorna är och hur de bedöms när det gäller olika slags imagefaktorer.
I undersökningen ingår samtliga 24 finländska yrkeshögskolor, vilka bedömdes med nio olika imagepåståenden. Inom parentes anges placeringen för Lapplands yrkeshögskola när det gäller respektive påstående.
1. Utbildningsområdena är intressanta (2)
2. Undervisningen håller hög klass (2)
3. Placeringsorten är lockande (14)
4. Studieplatsens anseende är gott (4)
5. Examen uppskattas på arbetsmarknaden (3)
6. Erbjuder internationella möjligheter (6)
7. Skiljer sig positivt från andra högskolor (4)
8. Har en positiv bild i medier/på sociala medier (2)
9. Högskolans webbplats ger nyttig information (8)

Lapplands yrkeshögskola ingick i top 3 för fyra imagefaktorer. Dessa var intressanta utbildningsområden, högklassig undervisning, uppskattad examen i arbetslivet och positiv bild i medier och på sociala medier. Endast när det gäller attraktionskraften hos vår placeringsort kommer Lapplands yrkeshögskola på efterkälken, under det nationella medelvärdet.
Som övergripande betyg ger de svarande Lapplands yrkeshögskola 7,78, vilket är den sjunde bästa placeringen bland yrkeshögskolorna. I norra Finland är bedömningen mycket positiv, 7,97.
Kvinnorna (7,88) upplever Lapplands yrkeshögskola något mer positivt än männen (7,66) och bland åldersklasserna är 20–24 åringarnas bedömning den mest positiva (8,03). Studerande på yrkesläroanstalter gav Lapplands yrkeshögskola ett högre betyg (8,03) än gymnasisterna (7,65).
Yrkeshögskolan har utrymme för förbättring när det gäller hur välkänd skolan är, bland 2433 svarande kände eller visste bara 15 procent något om läroanstalten från något sammanhang. Yrkeshögskolornas genomsnittsresultat var 19 procent och spridningen är stor för denna mätare. Lapplands yrkeshögskola är dock välkänd i sin egen verksamhetsmiljö i norra Finland.
Taloustutkimus Oy publicerade 26.04.2019 meddelandet Korkeakoulujen imagotutkimus on valmistunut där man kan läsa om de bäst kända och uppskattade yrkeshögskolorna.
Yrkeshögskolorna får värdefull respons av undersökningen även när det gäller att informera om utbildningar och för utveckling av innehållet på webbplatserna. I undersökningen utredde man dessutom attraktionskraften hos olika utbildningsområden på yrkeshögskolor och universitet.
Taloustutkimus Oy har genomfört imageundersökningar om högskolorna sedan 2002.


Läpsy.JPG