kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lappilainen yrittäjä kokee vahvaa työn imua
26.11.2015 7:00

Lappilainen yrittäjä kokee vahvaa työn imua

Työn kuormittavuus on yksinyrittäjien suurin jaksamista koetteleva tekijä. Mikro- ja pk-yrittäjiä koettelee kiire. Haasteista ja jaksamista koettelevista tilanteista huolimatta lappilainen yrittäjä kokee vahvaa työn imua.


Lapin ammattikorkeakoulussa tehdyissä YAMK-opinnäytetöissä kartoitettiin lappilaisten mikro- ja pk-yrittäjien työssä jaksamista. Kehittämistöiden toimeksiantajana oli Lapin Yrittäjät ry, jolle tieto yrittäjien jaksamisesta on tärkeää oman kehittämistyönsä vuoksi.

Yksinyrittäjistä 55 prosenttia kokee työnsä kuormittavuuden suurimmaksi jaksamistaan koettelevaksi tekijäksi. Myös taloudelliset ongelmat sekä yhteiskunnan tuen puute, byrokratia ja verotus rasittavat yksinyrittäjää. Mikro- ja pk-yrittäjistä 42 prosenttia kokee, että kiire koettelee jaksamista eniten. Toiseksi eniten mikro- ja pk-yrittäjien jaksamista koettelevat henkilöstöasiat.

Läheisten tuki ja työn imu kannattelevat

Kaikille yksinyrittäjille jaksaminen ei kuitenkaan ole ongelma vaan he pitävät jaksamista yllä hyvällä fyysisellä kunnolla sekä oman ajan tehokkaalla suunnittelulla. Läheisten, ystävien ja muiden yrittäjien tuki koettiin tärkeäksi jaksamisen voimavaraksi kaikkien yrittäjien keskuudessa.

Kokemus työn imusta on Lapin alueen mikro- ja pk-yrittäjillä hiukan korkeammalla tasolla valtakunnallisiin Työterveyslaitoksen (TTL) viitearvoihin verrattuna. Lapin alueen yrittäjillä naisten kokema työn imu on korkeampi kuin miesten. Iän mukana työn imu lähtee hiukan laskemaan Lapin alueen yrittäjillä, kun se TTL:n mukaan lisääntyy iän mukana koko ajan.

Numeroita on helpompi johtaa kuin ihmisiä

Yllättävää mikro- ja pk-yrittäjien kohdalla on, etteivät haasteelliset tilanteet aiheuta paljon stressiä vaan yli puolet kokee niistä stressiä melko vähän tai ei lainkaan. Vastausten mukaan yrittäjät hallitsevat erittäin hyvin yrityksen talousjohtamisen siihen liittyvistä haasteista huolimatta, mutta henkilöstön johtaminen sen rinnalla koetaan jaksamista koettelevaksi ja siihen kaivataan tukea sekä kehittämistä.

Yksinyrittäjiä koskeva opinnäytetyö tuokin esille vertaistuen merkityksen ja tarpeen kehittää sille malleja. Yksinyrittäjät voisivat hyötyä esimerkiksi paikallisista vertaistukiryhmistä.

Kehittämistehtävä toimeksiannosta

Tiedot käyvät ilmi Lapin ammattikorkeakoululle laatimistamme opinnäytetöistä, joita varten teimme kaksi Google Forms- sähköpostikyselyä Lapin Yrittäjät ry:n kautta kaikille yhdistykseen kuuluville jäsenille koko Lapin alueella.

Toinen kysely lähetettiin 1550 yksinyrittäjälle ja toinen 1350 mikro- ja pk- yrittäjälle. Kyselyyn vastanneet yrittäjät toimivat kattavasti eri toimialoilla. Molemmissa kyselyissä kartoitettiin samalla kysymyksellä yrittäjien jaksamista koettelevia tilanteita. Mikro- ja pk-yrittäjien kohdalla kartoitettiin myös työn imua ja tuloksia peilattiin eettisen näkökulman kautta. Opinnäytetyöt laadimme osana Lapin AMKin YAMK-alueosaamisen monialaista opinnäytetyöpilottia.

Kyselyiden tulokset tulevat kaikkien Lapin Yrittäjät ry:n jäsenyritysten käyttöön uusilla virtuaalisilla menetelmillä, kuten Powtoon-animaatiosovellus, Hangouts on air- videopalvelu ja Padlet-seinä. Näiden uusien menetelmien avulla kehitetään tuotetun tiedon siirtämistapoja Lapin ammattikorkeakoulun ja työelämän välillä.


Lisätietoja

Samuli Mikkola, insinööri YAMK, teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma.
p. 044 0171175, etunimi.sukunimi@yahoo.com.
Yksinyrittäjien jaksamisen kartoitus. Linkki powtoon-esitykseen:
https://www.powtoon.com/online-presentation/fNSxbikh4NU/yksinyrittajien-jaksaminen-lapissa-2015/.

Sari Niukkanen, sosionomi YAMK, Terveyden edistämisen koulutusohjelma.
p. 050 5961207, etunimi.sukunimi@gmail.com.

Johanna Pirttijärvi, fysioterapeutti YAMK, Terveyden edistämisen koulutusohjelma.
p. 040 7187765, jpirttijarvi(ät)gmail.com.
Lapin alueen mikro-ja pk-yrittäjien työn haasteet ja työn imu eettisestä näkökulmasta.
Linkki Hangouts videoon: https://www.youtube.com/watch?v=NzAjzSHVBLw
Linkki Padlet-seinään: http://fi.padlet.com/sari_niukkanen/i118itf2i0uePulkat_Jaana Severidt_852_2.jpg

Kuva: Jaana Severidt