kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lappilainen toimijayhteisö pääsi mukaan EU-tason yhteistyöverkostoon
11.6.2020 9:00

Lappilainen toimijayhteisö pääsi mukaan EU-tason yhteistyöverkostoon

Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri osaksi Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumia.


Lapin ammattikorkeakoulun koordinoima Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri on hyväksytty osaksi eurooppalaisten klusterien yhteistyöfoorumia kesäkuun alussa.

EU-komission vuonna 2016 perustama Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumi (European Cluster Collaboration Platform) tarjoaa klustereille ja niiden jäsenille tiedotuskanavan sekä mahdollisuuden kansainväliseen verkostoitumiseen. Klusteriyhteistyön tarkoituksena on tukea eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Foorumille on koottu yhteensä yli 1000 klusteria, joista 16 on Suomessa ja viisi Lapissa.

Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri on yksi vuonna 2015 perustetuista Lapin älykkään erikoistumisen klustereista. Klusteri kokoaa maakunnan tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kehittämisympäristöt ja niiden asiantuntijapalvelut yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi. Kehittämisympäristöt ovat fyysisiä ja virtuaalisia ympäristöjä, kuten laboratoriota, studioita, pajoja tai simulaatioympäristöjä, joissa voidaan kehittää osaamista, tuotteita ja palveluita.

Klusteri muodostaa laajan maakunnallisen tuotekehitys-, testaus- ja innovaatiopalvelukokonaisuuden, josta hyötyvät etenkin Lapissa toimivat yritykset ja tutkimusorganisaatiot. Klusteri edistää myös tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä ohjaa investointeja ja resurssien käyttöä maakunnallisella tasolla.

Toiminnassa ovat mukana mm. Lapin AMK, Lapin yliopisto, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, ammattiopisto Lappia sekä Lapin koulutuskeskus Redu.


Lisätietoa:

Raimo Pyyny
Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin johtaja
Projektipäällikkö, Lapin AMK
raimo.pyynyLapin AMK sähköposti
puh. 040 555 8065

https://arcticsmartness.fi/arktiset-kehittamisymparistot/

European Cluster Collaboration Platform
http://www.clustercollaboration.eu/Arctic Smartnes logokokoelma.JPG