kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lappiin sitoutuneen työntekijän profiili
16.12.2015 8:00

Lappiin sitoutuneen työntekijän profiili

Millainen on Lappiin sitoutunut työntekijä, miten sesonkityöntekijä sitoutetaan alueeseen ja mitkä ovat Lapin muuttovetovoimatekijät?


Lapin alueelle sitoutunein työntekijä on 30–40-vuotias. Hänellä on elämänkokemusta, ammattitaitoa ja hyvä motivaatio. Hän on hyvinvoiva ja tyytyväinen elämäänsä Lapissa. Muuton mahdollistaa työ ja muuton vahvimpia vetovoimatekijöitä ovat luonto ja harrastusmahdollisuudet, jotka ovat osa heidän elämäntapaansa. He nauttivat Lapin rauhallisemmasta elämänrytmistä ja yhteisöllisyydestä, joka näkyy sekä työssä että arkielämässä.

Lapin ammattikorkeakoulussa tehdyissä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä etsittiin vastauksia siihen, millainen on Lappiin sitoutunut työntekijä, miten sesonkityöntekijä sitoutetaan alueeseen ja mitkä ovat Lapin muuttovetovoimatekijät.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Lapissa asuvat, pääosin matkailualalla työskentelevät muualta Suomesta Lappiin muuttaneet ja sekä Lapissa matkailualalla työskentelevät kansainväliset sesonkityöntekijät.

Arktinen työnantajaimago vetää puoleensa myös kansainvälisiä sesonkityöntekijöitä. Työperäisten maahanmuuttajien haastatteluissa havaittiin yhteys sitoutuneisuuden ja motivointikeinojen välillä. Yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia kokevien ja autonomisen työtehtävän saaneilla sesonkityöntekijöillä havaittiin suurin halu sitoutua alueeseen pysyvästi. Sitoutumisen koettiin estyvän ympärivuotisen työpaikan puuttuessa.

Urapolun rakentaminen, merkityksellinen työ, yhteisöllisyys ja ristikkäin sesongillistaminen eli kesä -ja talvisesonkityöpaikan takaaminen, sitouttaisivat myös kansainvälisen osaajan alueeseen.

Lappi on tunnettu sesonkityöntekijöiden talvityöpaikkana, jossa hiihtokeskukset työllistävät nuoria kuukauden tai kaksi ja sitten he jatkavat matkaa. Profiilien tarkoituksena on helpottaa yritysten rekrytointia, kohdistamalla hakua alueelle sitoutuviin työntekijöihin. Profiilien tietoja hyödyntämällä voidaan myös houkutella Lapin alueelle lisää työikäisiä, joiden avulla voidaan kehittää Lapin elinvoimaa ja elinkeinoelämää.

Tutkimus laadittu osana Lapin AMK Monialainen YAMK-opinnäytetyö -pilottihanketta.

Lisätietoja:
Hyvinvointia mikro- ja PK-yrityksille. Artikkeli Lumen-lehdessä 9.12.2015
Mervi Alatalo, restonomi Ylempi AMK, alatalo.mervi(ät)gmail.com
Lotta Lonka, restonomi Ylempi AMK, lotta.lonka(ät)safartica.comKuva 1 Alatalo.JPGKuva 2 Alatalo.JPG