kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Lappi voi vaikuttaa tulevaisuuteensa
27.9.2018 8:00

Lappi voi vaikuttaa tulevaisuuteensa

Ennakointi on tulevaisuuden systemaattista luotaamista. Jos ennustaminen on tulevaisuuteen katselemista, on ennakointi sen näkemistä, jopa suuntaamista. Lapin AMKin Lumen-verkkolehden syysnumeron teemana on tulevaisuuden työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän osaamistarpeet.


Päätoimittaja Leena Viinamäen mukaan meneillään oleva neljäs teollistumisvaihe haastaa perinteisen käsityksen työajan ja vapaa-ajan selvärajaisuudesta. Ammatilliseen kvalifikaatioon kuuluu ammatillisen perusosaamisen lisäksi yhä moninaisempia yleissivistäviä kvalifikaatioita ja persoonallisia ominaisuuksia.

- Tämä edellyttää työntekijöiltä, työnantajilta ja koulutusorganisaatioilta uudenlaista ajattelutapaa jatkuvan, elinikäisen opiskelun mahdollistumiseksi ja mahdollistamiseksi niin, että opiskelu voi tapahtua sekä työajalla työnantajakustanteisesti että vapaa-ajalla omakustanteisesti, Leena Viinamäki kirjoittaa.

Teemakolumnistina lehdessä vierailee Tuija Ohtonen, joka toimii vs. johtajana Lapin ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueella. Hänen mukaansa osaavien tekijöiden saatavuusongelmat ovat jo uhka Lapin elinkeinoelämän kasvulle. Lapin väestöpohja on kapea ja ikärakenne korkea, eikä tekijöitä ei löydy riittävästi omasta maakunnasta.

- Osaavien tekijöiden saatavuuden parantamisen toimenpiteisiin sekä muuttuviin osaamisvaatimuksiin vastaamiseksi tarvitaan laaja-alaista verkostoyhteistyötä. ELY-keskus ja TE-toimisto suunnittelevat ja toteuttavat toimenpiteitä yhdessä yrittäjien, henkilöstöpalveluyritysten ja koulutuksen järjestäjien kanssa, Tuija Ohtonen kirjoittaa kolumnissaan ja kertoo myös muutamia esimerkkejä mainitsemistaan toimenpiteistä.

Tulevaisuuden työmarkkinoita, elinkeinoelämän osaamistarpeita ja näiden ennakointia käsitellään lehden teema-artikkeleissa muun muassa seuraavista näkökulmista: data-analytiikkaa yrityksen kilpailukykytekijänä, digitalisoituva sosiaalialan palvelujärjestelmä, kansainvälistyvä työ, strateginen ja muutosjohtaminen, työssä sitoutuminen, henkilökohtainen kasvu ja erityisesti nousevien elinkeinoalojen osaamis- ja rekrytointitarpeet.

Työllistääkö lappilainen elinkeinoelämä jatkossa tekoälypersonalisoijia, peukutusmanagereita ja alustatilintarkastajia? Tämän selvittämiseksi Lappilainen koulutuskumppanuus –hanke kutsuu vielä tänä syksynä kaikki sidosryhmämme yhteisiin “ennakointitalkoisiin” elinvoimaisen Lapin edelleen kehittämiseksi.


Lumen

Lumen on Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti, jonka jakaa pohjoista tietoa ja levittää arktista osaamista. Lehti on luettavissa osoitteessa www.lumenlehti.fi.

Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy joulukuussa 2018 ja sen pääteemana on Lapin elinkeinoelämän uudet mahdollisuudet. Numeron päätoimittaa FT, yliopettaja Lahja Karjalainen.

Aiemmin ilmestyneet numerot

Numero 1/2015. Teemana Arktisuudesta elinvoimaa. Päätoimittaja rehtori Martti Lampela. Ilmestynyt 9.12.2015
Numero 1/2016. Teemana Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen. Päätoimittaja Seppo Saari. Ilmestynyt 28.4.2016
Numero 2/2016. Teemana Turvallisuusosaaminen. Päätoimittajana Merja Koikkalainen. Ilmestynyt 29.9.2016
Numero 3/2016. Teemana Etäisyyksien hallinta. Päätoimittaja Leena Viinamäki. Ilmestynyt 8.12.2016
Numero 1/2017. Teemana Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys. Päätoimittaja Marita Wahlroos. Ilmestynyt 27.4.2017
Numero 2/2017. Teemana Arktinen yhteistyö ja pohjoinen rajaosaaminen. Englanninkielinen. Päätoimittaja Esa Jauhola. Ilmestynyt 28.9.2017.
Numero 3/2017. Teemana Verkostojen voima. Päätoimittaja Seppo Saari. Ilmestynyt 13.12.2017
Numero 1/2018. Teemana Oppiminen ja opiskelu T&K- ja työelämärajapinnassa. Päätoimittaja Merja Koikkalainen. Ilmestynyt 25.4.2018

Lisätietoja

Lehden toimitussihteeri, viestintäkoordinaattori Heli Lohi (heli.lohi(ät)lapinamk.fi), puh 040 524 9836.

Lumen

 

 

lumen verkkolehti_logo neliö.jpg