kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lappi pärjää hyvin ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusvertailussa
14.2.2022 12:00

Lappi pärjää hyvin ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusvertailussa

Lapin ammattikorkeakoulun toiminta ja talous ovat vahvalla pohjalla koronakurimuksesta huolimatta. Korkeakoulujen tuloksellisuutta kuvaavilla mittareilla se oli vuonna 2021 kokoonsa suhteutettuna maan kolmanneksi paras ammattikorkeakoulu.


Ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus perustuu niiden tekemiin toiminnallisiin tuloksiin. Rahoitusmalli kannustaa niitä myös strategiseen kehittämisen. Keskimääräistä tuloksellisemmat, tehokkaammat ja vaikuttavammat korkeakoulut hyötyvät mallista eniten.

Ammattikorkeakoulujen välinen tuloksellisuusvertailu vuodelta 2021 kuvaa ennen kaikkea oppilaitosten resilienssiä eli sitä, miten joustavasti ne kykenivät mukautumaan poikkeusoloihin.

Alueiden Suomi säväyttää

Suomessa on 22 ammattikorkeakoulua. Lapin AMK on kokonsa puolesta melko tarkasti keskikokoa. Kun ammattikorkeakoulujen koko otetaan huomioon, oli Lapin AMK oli viime vuonna maan kolmanneksi tuloksellisin. Parhaiten pärjäsi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja toiseksi kiri Kajaanin ammattikorkeakoulu.

- Yritysyhteistyö ja työelämän kanssa tehtävä soveltaa tutkimus- ja innovaatiotoiminta on meille tärkeä asia, ja erityisesti TKI-toiminnan vaikuttavuus: se kertoo, mitä saamme aikaan työelämäyhteistyössä ja myös kansainvälisissä verkostoissa, rehtori Riitta Rissanen kuvaa.

Tuloksellisuusindikaattoreista – siis rahoituksen perustana olevista mittareista – Lapin ammattikorkeakoulu pärjäsi erityisen hyvin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ulkoisen rahoituksen hankkimisessa.

Osaamisaluejohtaja Hannele Keräsen mukaan Lapin AMK vahvistaa omalta osaltaan maakunnan veto- ja pitovoimaa eri verkostoissa tehtävän TKI-toiminnan avulla.

- Olemme systemaattisesti vahvistaneet työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä. Kasvuun ja kansainvälistymiseen panostaminen on maakunnan elinvoimaisuuden kannalta todella tärkeää myös jatkossa, hän valottaa.

Hyvillä mielin ulos koronasta

Verkkopedagoginen osaaminen on ollut Lapissa erityisen kehittämisen kohteena jo pitkään, ja satsaus osoitti arvonsa erityisellä tavalla keväällä 2020, kun Suomi siirtyi etätyöhön ja -opetukseen.

Sama näkyy hyvänä tuloksena myös opetukseen liittyvissä mittareissa: opiskelijoiden opinnot ovat edenneet Lapin AMKissa paremmin kuin ammattikorkeakouluissa keskimäärin ja määräajassa tutkintoon valmistuneita on jopa enemmän kuin normaaliolojen vuonna 2019. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) tarjoajana Lapin AMK on selvästi kokoaan suurempi. Myös tämä selittyy pääosaltaan verkko-opetuksen hyvällä tasolla. Tutkintoihin valmistuneet myös työllistyvät hyvin, mikä on niin ikään yksi rahoitusmittari.

Tutkintoon tähtäävien koulutusten osalta menee siis hyvin, mutta kirittävääkin löytyy: ammattikorkeakoulu ei pärjää erityisen jatkuvan oppimisen kokonaisuudessa. Tätä voi selittää osaltaan Lapin melko pieni väkimäärä, vaikkakin iso osa opintotarjonnasta on jo digitaalisesti saavutettavissa.

Ammattikorkeakoulun välisen tuloksellisuusvertailun tekee vuosittain Viivain Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön keräämien tietojen perusteella. Vertailu on osa ammattikorkeakoulujen tilaamaa Osviitta-palvelua.Kuvamanipulaatiossa neuvottelukoppi öisessä tunturimaisemassa talvella.