kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Lappi laahaa jäljessä: 5G-teknologia halutaan saattaa myös pohjoisen yritysten käyttöön
Uutiset
14.1.2022 9:00

Lappi laahaa jäljessä: 5G-teknologia halutaan saattaa myös pohjoisen yritysten käyttöön

5G-teknologia on osa megatrendiä, jossa työtä, palveluita ja oppimista tehdään ja saavutetaan etänä. Lapissa on tärkeää panna toimeksi heti.


5G:llä tarkoitetaan viidennen sukupolven datayhteyttä mobiilissa tiedonsiirrossa. Tiedonsiirtonopeus on kymmenkertainen verrattuna 4G-teknologiaan.

Korona-pandemia on entisestään nopeuttanut maailmanlaajuista siirtymistä 5G-verkkoteknologiaan, joka mahdollistaa nopeat, viiveettömät ja suuren kapasiteetin mobiiliyhteydet ja sitä kautta etätyön, tuotannon etäohjauksen ja uudet innovatiiviset tavat tuottaa ja välittää palveluita. 5G-teknologia edistää myös vihreää siirtymää.

Teknologian standardoinnin edettyä nykyiseen vaiheeseen on julkisten ja yksityisten 5G-verkkojen rakentaminen kiihtynyt kaikkialla kehittyneessä maailmassa. Samalla 5G-teknologiaa hyödyntävien palveluiden ja tuotteiden kysyntä moninkertaistuu.

Teknologia kiihdyttää yritysten elinvoimaisuutta

Kansallinen tahtotila on nostaa 5G-teknologian hyödyntämisastetta maan eri alueilla. Suomen 5G-teknologiset mahdollisuudet tulisi siten hyödyntää täysimääräisesti myös Lapissa, jossa teknologiaa voidaan soveltaa laajasti kaikilla tärkeillä toimialoilla kuten matkailussa, teollisuudessa, kylmä- ja talviteknologiassa, biotaloudessa ja terveyspalveluissa.

Tällä hetkellä Suomessa toimii epävirallinen 5G-koulutus- ja kehittäjäverkosto, joka koostuu Suomen 26 kärkiteollisuusyrityksestä, 9 yliopistosta ja 10 ammattikorkeakoulusta. Verkoston tavoitteena on saada koottua 5G-kehitystyötä ja hyödyntämistä kansallisesti ja tuoda alueet vahvasti kehitystyöhön mukaan.

Lapin 5G-kiihdyttämö -hankkeella tuodaan 5G-teknologia myös lappilaisten yritysten ulottuville. Hanke toteutetaan Lapin ammattikorkeakoulun ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyönä osana Lapin maakunnan reagointia koronapandemiasta toipumiseen ja yritysten digitalisaatioasteen nostamista.

Ilmatieteen laitos on jo rakentanut EAKR-tuella Sodankylään 5G-testialueen, jota voidaan hyödyntää kiihdyttämössä. Lapin AMK on myös toteuttamassa 5G-investointeja osana 360 Low Carbon Investments -hanketta. 5G-kiihdyttämö on luontevaa jatkoa näille hankkeille. Hanketta rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Liikkeelle yrityspiloteilla

5G:n myötä mahdollistuu muun muassa esineiden internetin (IoT/Teollinen Internet) laajeneminen itseohjautuviin robotteihin ja robottiajoneuvoihin, terveydenhuollon valvontalaitteisiin sekä edistyneeseen teollisuusautomaatioon. Myös virtuaalitodellisuuden (VR/Virtual Reality) kokeminen älypuhelimen avulla tulee mahdolliseksi 5G:n myötä.

Tällä hetkellä osassa maata on saatavilla kaupallisia 5Gverkkoja, joiden taajuuskattavuus ja peitto paranee koko ajan. Lisäksi monet teollisuusyritykset ja esimerkiksi satamat satsaavat yksityisiin 5G-verkkoihin, millä taataan toimintavarmuus kriittisissä tilanteissa ja tuotannossa.

Kiihdyttämöhankkeessa Lappiin tuotetaan konkreettisia esimerkkejä 5G:n hyödyntämisestä pilottien avulla. Pilotit toteutetaan Ilmatieteen laitoksen ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyönä eri aloille ja niissä hyödynnetään molempien osapuolten 5G-ympäristöjä.

Pilotointimahdollisuuksia on Lapissa muun muassa terveyspalveluissa, matkailupalveluissa teollisuuden automaatiossa sekä liikenteessä ja testaustoiminnassa. Pilottien tulokset tulevat avoimesti saataville.

Pilotteihin ilmoittautuminen on käynnissä

Hankkeeseen kutsutaan mukaan laajasti eri toimialojen yrityksiä Lapista, mutta erityisesti 5G-teknologiasta hyötyvät vahvat alat kuten matkailu, terveyspalvelut, teollisuus ja sen alihankinta, biotalous sekä liikenne ja ajoneuvotestaus.

Aiheesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Lapin 5G-kiihdyttämön projektipäälikköön: Arja Kotkansalo, arja.kotkansalo(at)lapinamk.fi, puh.040 652 9389

Hankeinfo

Lapin 5G-kiihdyttämö -hankkeen päätoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulun Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmä hankepartnerinaan Ilmatieteen laitos.

Rahoitus: Hanketta rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) 350 081 eurolla.

Ajankohta: 1.8.2021 - 30.6.2023.

Tiedustelut

Arja Kotkansalo, arja.kotkansalo(at)lapinamk.fi, puh.040 652 9389
Lapin ammattikorkeakoulu

Timo Sukuvaara, timo.sukuvaara(at)fmi.fi, puh. 040 529 4977
Ilmatieteen laitos, Sodankylän kansallinen satelliittidatakeskus (NSDC)Talviöinen Lapin metsä ja kajastava taivaanranta.