kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Lapissa kiihdytetään teollista kiertotaloutta edelleen
Uutiset
12.2.2024 10:00

Lapissa kiihdytetään teollista kiertotaloutta edelleen

Teollisen kiertotalouden kasvua ja innovaatioita vahvistetaan Lapin alueen yritysten ja kehittämisorganisaatioiden tiiviillä yhteistyöllä.


EU:n lippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama sekä Lapin liiton vaakunalogo.

Lapin teollisen kiertotalouden innovaatiot saavat uuden sysäyksen Kemin Digipolis Oy:n ja Lapin AMKin käynnistettyä Lapin Teollisen Kiertotalouden Kiihdytyskaista -hankkeen. Tavoitteena on vahvistaa alueen teollista kiertotaloutta keskittymällä erityisesti eri toimijoiden yhteistyön tiivistämiseen.

Hankkeessa muotoillaan teollista kiertotaloutta vahvistava ”kiihdytyskaista”, jonka avulla hanketoimijat pääsevät tehokkaampaan vuoropuheluun alueen yritysten kanssa.

Kiertotalouden asiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Katri Hendriksson kertoo, että kiihdytyskaista on suunniteltu sekä tunnistamaan että nopeuttamaan teollisen kiertotalouden hankkeiden suunnittelua ja toteutusta erityisesti pk-yrityksissä.

- Mukaan pääseminen edellyttää yritykseltä vain, että haluaa toteuttaa kiertotaloutta enemmän kuin tähän mennessä.

Digipolis kartoittaa ja käy yritysten kanssa läpi niiden tarpeet ja tavoitteet. Hankkeen varsinaisena ideana on tarjota käytännön työkaluja ja resursseja, jotka auttavat yrityksiä hyödyntämään kiertotalouden periaatteita toiminnassaan.

- Paikalliset yritykset voivat esimerkiksi löytää uusia tapoja vähentää jätteiden määrää, optimoida resurssien käyttöä ja luoda kestävämpää liiketoimintaa, Katri Hendriksson konkretisoi.

Kiihdytyskaista edistää myös verkostoitumista ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä, mikä voi avata uusia mahdollisuuksia innovaatioille ja liiketoiminnan kehittämiselle. Lapin Teollisen Kiertotalouden Kiihdytyskaista -hanke on osa laajempaa pyrkimystä edistää kestävää kehitystä ja ympäristövastuullisuutta alueella. Hankkeen käynnistyminen heijastaa Lapin sitoutumista kiertotalouden edistämiseen ja alueen yritysten tukemiseen kestävän kehityksen tavoitteissa.

Hanketta toteutetaan ryhmähankkeena, jossa päätoteuttajana on Kemin Digipolis Oy ja osatoteuttajana Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen aikataulu Lapin AMKin osalta on 1.1.2024-31.12.2025. Hanke on saanut EU-rahoitusta Lapin liitolta. Digipoliksen kokonaisbudjetti on 614 399€, josta EU -tuki on 491 18€. Lapin AMKin kokonaisbudjetti on 133 877€, josta EU -tuki on 107 100€.

Lisätietoa:

Katri Hendriksson, asiantuntija
p. 044 4780 284
katri.hendriksson(a)lapinamk.fi
Lapin ammattikorkeakoulu
Tietokatu 1, Kemi

Tuomas Pussila, Kiertotalouskeskuksen johtaja
p. 050 4611236
tuomas.pussila(a)digipolis.fi
Kemin Digipolis OyIhmishahmo tutkii virtuaalilasit päässään suurta näyttöä.