Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppilaitos tiedottaa / Lapin korkeakoulukoulujen henkilökunta ja opiskelijat tyytyväisiä IT-palveluihin
Oppilaitos tiedottaa
21.3.2016 9:43

Lapin korkeakoulukoulujen henkilökunta ja opiskelijat tyytyväisiä IT-palveluihin

LUC IT-palvelut toteutti tammikuussa palvelukyselyn Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilökunnalle ja opiskelijoille. Palaute on pääosin hyvin myönteistä ja vastausten pohjalta on saatu hyviä kehittämisehdotuksia tulevaisuutta ajatellen.


Kyselyyn vastasi yhteensä 338 opiskelijaa, joista 155 Lapin AMKista, 61 Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä ja 122 Lapin yliopistosta. Henkilökunnalle osoitettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 356 henkilökunnan edustajaa, joista 91 Lapin AMKista, 109 Lapin Yliopistosta, 117 Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä ja LUCin yhteisistä palveluista 39 vastaajaa.

Palvelukysely on toteutettu henkilökunnalle aiemmin vuosina 2013 ja 2014. Opiskelijoille kysely on toteutettu vuosina 2012, 2013, 2014 ja 2015. Palautteella on hyvin keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä. Vuoden 2015 kyselyn jälkeen Lapin korkeakoulukonsernin organisaatioiden tietoliikenneverkon turvallisuudesta huolehtiva verkkopalomuuri on uusittu ja sähköpostijärjestelmän uudistamistyö käynnistetty.

Lapin AMK on viime kyselyn jälkeen panostanut langattoman verkon kapasiteettiin ja kuuluvuuteen. Lisäksi pilottikäyttöön on otettu Google Apps for Education – pilvipalvelu MS O365:n lisäksi. Opiskelijoiden itsenäisen ja osin ajasta vapaan tenttimisen mahdollistava projekti on myös käynnistetty ja siihen liittyvät tilat on saatu valmiiksi.

Lapin yliopistossa on palattu F-taloon ja väistötiloissa ollut henkilöstö ja opiskelijat ovat siirtyneet pääkampukselle. F-talon salien AV-tekniikka sekä ATK-luokkien tietokoneet on uusittu ja ensimmäisen kerroksen monitoimitilaan on lisätty työasemia. F-talon aukioloaikoja on myös laajennettu 24/7 käyttöön, ja opiskelijoiden tukipalveluiden saatavuutta on koeluontoisesti laajennettu ilta- ja viikonloppuaikoihin.

RKK:ssa ja yliopistolla on otettu käyttöön O365-pilvipalvelu. Lapin AMKissa palvelu on ollut käytössä jo aikaisemmin. Palvelun myötä käytössä on muiden muassa OneDrive for Business -palvelun kautta henkilökohtaista tiedostojen tallennustilaa verkossa, Skype for Business-palvelun kautta uusi verkkokokous alusta ja pikaviestipalvelu sekä OfficeOnline –palvelu, jonka kautta Word-, Excel-, PowerPoint- ja OneNote ovat käytettävissä lähes kaikilla päätelaitteilla www-selaimen kautta.


Opiskelijoiden palaute

Vastausten perusteella korkeakoulujen opiskelijat ovat tyytyväisiä IT-palveluihin. Alla olevassa esityksessä on verrattu vuoden 2015 ja 2016 toteutettuja kyselyjä oppilaitoksittain. Tyytyväisyys IT-palveluihin on kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna erityisesti Lapin ammattikorkeakoulussa ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelijoiden keskuudessa. Erityisesti tyytyväisiä oltiin henkilöstön palvelualttiuteen, ystävällisyyteen ja ammattitaitoon. Kehitettävää löytyy muun muassa langattoman verkon toimimisessa.

Lapin AMKin opiskelijoiden keskuudessa ollaan tyytyväisiä sähköpostiin ja tallennus- ja varmistusjärjestelmiin. Lisäksi IT-palvelut koettiin luetettavina ja henkilöstö ammattitaitoisena. Parannettavaa löytyy muun muassa luokkien tulostuspalveluissa ja monitoimilaitteissa, sekä langattoman verkon toimimisessa.

Lapin yliopiston opiskelijat ovat vastausten perusteella tyytyväisimpiä sähköpostiin ja tukeen käyttäjätunnuksiin liittyvissä ongelmissa. Erityisen tyytyväisiä oltiin myös Office-paketin työohjelmistojen asennukseen kotikoneelle, sekä käyttökatkoista tiedottamiseen. Lapin yliopiston opiskelijoiden vastausten perusteella parannettavaa löytyy luokkien tulostuspalveluissa ja monitoimilaitteissa, sekä langattoman verkon toimimisessa. Henkilöstö koettiin palvelualttiina, ystävällisenä ja ammattitaitoisena.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelijat ovat tyytyväisiä sähköpostiin ja tukeen käyttäjätunnuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Tiedottamiseen käyttökatkoissa, IT-palvelupisteen toimintaan ja käyttäjäoikeuksiin ja tunnuksiin ollaan vastausten perusteella myös tyytyväisiä. Kehitettävää löytyy luokkien tulostuspalveluissa ja monitoimilaitteissa, sekä langattoman verkon toimimisessa. Palvelut koetaan luotettavina ja palveluiden saatavuus hyvänä.


Henkilökunnan palaute

Kyselyn perusteella korkeakoulujen henkilökunta ovat tyytyväisiä IT-palveluihin. alla olevassa esityksessä on verrattu vuoden 2014 ja 2016 toteutettuja kyselyjä. Tyytyväisyys IT-palveluihin on kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna ja palvelut koettiin luotettavina ja palvelualttiina.

Lapin AMKin henkilökunnan antamassa palautteessa ollaan tyytyväisimpiä tietoverkkopalveluihin, käyttäjätunnuksien ongelmatilanteissa saatuun tukeen, sekä käyttäjäoikeuksiin ja käyttäjätunnuksiin. IT-palvelupisteen toimintaan ja tiedottamiseen käyttökatkoista oltiin myös tyytyväisiä. Kehitettävää vastausten perusteella löytyy IT-ohjeiden löydettävyyteen, sekä tulostuspalveluihin.

Sähköpostiin ja tietoverkkopalveluihin oltiin Lapin yliopiston henkilökunnan vastauksissa tyytyväisiä. Parannettavaa löytyy vastausten perusteella IT-ohjeiden löydettävyydessä. RKKn henkilökunta on tyytyväinen käyttäjätunnuksiin liittyvissä ongelmissa saatuun tukeen, sähköpostiin ja tietojärjestelmien tukeen. Kehitettävää löytyy IT-palvelupisteen tuesta ja neuvonnasta.

LUC_IT-palveluiden palvelukysely opiskelijoille

LUC IT-palveluiden palvelukysely henkilökunnalle

 

Lisätietoja:

Markku.Tarvainen@luc.fi

Arja.Piironen@ulapland.fi

 

LUC/Viestintä/J-EK

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK