kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lapin konepajateollisuus digiaikaan
12.10.2018 8:00

Lapin konepajateollisuus digiaikaan

Kosmos-taloon rakennetaan uudenlainen tuotantotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö.


Kemin uutta Älypajaa tulevat käyttämään kone-, sähkö- ja tietotekniikan insinööriopiskelijoiden ohella ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisryhmät, alueella toimivat yritykset ja muut kumppanit ja asiakkaat. Älypaja integroi eri toimijat yhteen.

Lapin toimialoista teollisuus on selvästi suurin sekä liikevaihdon, henkilötyövuosien että viennin perusteella. Metalli- ja konepajateollisuudella on sen sisällä huomattava merkitys suurteollisuuden alihankintatoiminnassa ja palvelujen tuottamisessa.

Digitaalisuutta suunnitteluun ja tuotantoon

Kiertotalousosaaminen ja digitalisaatio, erityisesti automaatio ja digitaalinen ohjaus sekä tuotannon eri vaiheiden dokumentointi, vaikuttavat myös konepajateollisuuteen ja sen myötä yksittäisten yritysten edellytyksiin menestyä kilpailussa. Lapissa toimivien yritysten kehittymismahdollisuuksia voidaan tukea entistä paremmin ajantasaisella ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla, jossa on käytettävissä digitaalisesti ohjatun tuotannon vaatimukset täyttävä ympäristö tuotteen suunnittelusta sen tuottamiseen ja pakkaamiseen asti.

AMK-yhteistyössä alueen yritykset saavat tietoa ja tuntumaa uusiin tekniikoihin nopealla aikataululla, ja insinööriopiskelijat saavat valmiudet toimia nykyaikaisessa konepajaympäristössä. Ympäristö tukee uusia innovaatioita edistäen näin myös alan työpaikkojen syntymistä.

Älypajan toiminnot

Älypajaan kuuluu neljä toiminta-aluetta: automaattiset koneet, integroitu tuotekehitys, digitaalinen tuotanto ja integraatio. Toiminta-alueet liittyvät toisiinsa ja niitä yhdistävät digitalisaatio, tuotehallinta, kiertotalous sekä energia- ja ympäristö osana luonnonvarojen älykästä käyttöä.

Älykäs tuotantotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö - ÄLYPAJA –hanke on seurausta jo vuosia kestäneistä kehityskuluista. Nykyisellään kone- ja tuotantotekniikan laitteisto ei ole kaikilta osin liitettävissä nykyaikaisiin digitaalisiin järjestelmiin. Älypajan koneet, laitteet ja ohjelmistot liittyvät verkkoon ja erilaisiin muihin tiedonhallintajärjestelmiin, jolloin syntyy aidosti digitaalinen ja älykäs systeemi.

Lisää osaamista

Älykkäät ympäristöt eivät itsessään tuota mitään ilman osaavia tekijöitä. Niinpä investointiin liittyy kiinteästi myös Älypaja –osaamisen ja koulutuksen kehittämishanke.

Tässä hankkeessa ammattikorkeakoulu kehittää oman henkilöstönsä osaamista ja tekniikan alan opetusta, jotta uudistetun oppimis- ja
kehittämisympäristön hyödyntäminen on mahdollista täysimääräisesti. Toisaalta kehitetään alueen yritysten henkilöstön osaamista.

Samassa hankkeessa laaditaan mm. käyttö- ja turvallisuusohjeet, toimintaprosessit laadun varmistamiseksi ja demonstraattorit niin opetuksen kuin yritysten perehdyttämisen tarpeisiin.

Älypajan tilat tehdään osana Kosmos-talon melko mittavaa sisätilojen käytön päivityprojektia.

Älypaja-investointihanke päättyy 31.8.2020. Hanke on suuruudeltaan 1,5 miljoonaa euroa, ja se saa Lapin liitolta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta noin 800 000 €. Älypaja –osaamisen ja koulutuksen kehittämishanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Älypajan käyttäjät.JPG

Älypajan käyttäjäryhmät

Lisätietoja

Älypaja-investointihanke: erityisasiantuntija Jukka Joutsenvaara, jukka.joutsenvaara(at)lapinamk.fi, p. 050 461 2319
Älypaja –osaamisen ja koulutuksen kehittämishanke: projekti-insinööri Raimo Vierelä, raimo.vierela(at)lapinamk.fi, p. 0 50 314 6507


Älypaja Jukan posterikuva.jpg