kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lapin ammattikorkeakoulun toimilupahakemus etenee
23.9.2013 8:00

Lapin ammattikorkeakoulun toimilupahakemus etenee
Lapin ammattikorkeakoulun toimilupahakemus etenee

Vuonna 2013 toteutuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön päättämät aloituspaikkaleikkaukset sekä ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin muutos aiheuttavat Lapin ammattikorkeakoululle tarpeen toteuttaa 5 miljoonan euron kustannusten leikkauksen vuoden 2015 loppuun mennessä. Tätä tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa ilman toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia.

Lapin ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksen periaatteena on vahvistaa valittuja vetovoimaisia ja hyvän läpäisyn koulutusohjelmia. Riittävän suuret ryhmäkoot varmistavat opetuksen laadun ja tehokkuuden, opetushenkilöstön asiantuntijuuden säilyttämisen ja kehittämisen sekä mahdollistavat korkeatasoisen TKI-toiminnan.

Toimilupahakemusluonnos noudattaa Lapin ammattikorkeakoulun omistajien kanssa ammattikorkeakoulun valmisteluvaiheessa sovittuja periaatteita
• koulutusaloja ei lakkauteta
• 35 aloituspaikkaa siirretään Rovaniemeltä Tornioon, mikä ehdotuksen mukaisesti tapahtuu englanninkielisen tietotekniikan koulutusohjelman lakkauttamisella (20 aloituspaikkaa) ja siirtämällä Rovaniemen liiketaloudesta 15 aloituspaikkaa Tornioon
• Kemin yksikön aloituspaikat pysyvät ennallaan

Toimilupahakemukseen ehdotettavat haettavat koulutusvastuut

Lapin ammattikorkeakoulun toimilupahakemukseen ehdotetaan sisällytettäväksi seuraavia koulutusvastuita.
• Yhteiskuntatieteet: Liiketalous, International Business, Business Information Technology
• Kulttuuri: Kuvataide
• Tekniikka: Konetekniikka, Sähkö- ja automaatiotekniikka, Maanmittaustekniikka, Rakennustekniikka, Tietotekniikka
• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: Hoitotyö, Terveydenhoitotyö, Vanhustyö, Fysioterapia, Sosiaaliala, Nursing, Liikunta ja vapaa-aika
• Matkailu: Hotelli- ja ravintola-ala, Matkailu, Tourism
• Luonnonvara-ala: Metsätalous, Maaseutuelinkeinot (ehdollinen koulutusvastuu)

Toimilupahakemukseen ei sisällytetä ns. kylmiä koulutus-ohjelmia, joissa ei ole ollut sisäänottoa enää vuonna 2013. Näitä ovat Business Management Torniossa, Liiketalouden koulutusohjelman logistiikan suuntautumisvaihtoehto Kemissä, Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Kemissä sekä Degree program in Social Services Kemissä.


Aloituspaikkoja kohdennetaan uudelleen

Toimilupahakemuksessa esitetään kolmen pienen koulutusohjelman lakkauttamista ja niiden aloituspaikkojen kohdentamista uudelleen vahvistamaan Kemin kaivosinsinöörikoulutusta ja Tornion liiketalouden ja kuvataiteen koulutusta. Nämä koulutusohjelmat ovat
• Kulttuuriala, viestinnän koulutusohjelma Torniossa
• Tekniikan ja liikenteen ala, tuotantotalouden koulutusohjelma Kemissä sekä Degree Program in Information Technology Rovaniemellä

Näiden koulutusohjelmien tunnusluvut (vetovoima ja/tai läpäisy) ovat heikkoja. Ryhmäkoot ovat pieniä, mikä vaikeuttaa koulutuksen laadun säilyttämisen valtakunnallisesti vertailtuna korkealla tasolla ja nostaa koulutuksen järjestämisen kustannuksia.

Toimilupahakemuksella ei ole vaikutusta alkaneisiin koulutusohjelmiin ja opetukseen. Nykyiset tutkinnot on mahdollista suorittaa loppuun sovitusti.

Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyy haettavan toimiluvan kokouksessaan 26.9. Toimilupa tulee jättää Opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.9. mennessä. Valtioneuvosto myöntää toimiluvat joulukuussa 2013.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martti Lampela
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
P. 040 525 0597
Lapin AMK henkilöstöinfo 19.9.2013 Kosmos Kemi

Toimilupahakemus käytiin läpi viime viikon torstaina ja perjantaina henkilöstöinfoissa Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä.