kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Lapin AMKista valmistuu tyytyväisiä opiskelijoita
Uutiset
19.1.2023 10:00

Lapin AMKista valmistuu tyytyväisiä opiskelijoita

Opintojen suunnittelun ja ohjauksen saama palaute on valtakunnan parasta.


Lapin ammattikorkeakoulusta vuonna 2022 valmistuneiden opiskelijoiden palaute on edellisten vuosien tapaan pääsääntöisesti positiivista. Lapin AMKin saama palaute oli 22 ammattikorkeakoulun joukossa viidenneksi parasta sekä AMK-tutkintoon että YAMK-tutkintoon valmistuneiden palautteiden vertailussa.

Opiskelijapalaute kertoo Lapin AMKin koulutuksen säilyneen laadukkaana ja tuloksellisena poikkeuksellisista toimintavuosista huolimatta. Koronaepidemian aiheuttamat järjestelyt pystyttiin hoitamaan nopeasti ja joustavasti. Opiskelijoiden opinnot etenivät ja tutkintoihin valmistuttiin suunnitellusti ja aikataulussa.

-  Opiskelijoiden odotukset ja tarpeet ovat yhä moninaisempia ja siksi oppijalähtöiset opintopolut ovat tärkeässä roolissa opiskelutyytyväisyyttä ja opintojen laatua arvioitaessa. Opiskelijoidemme antama palaute on meille arvokasta ja kannustaa kehittämään edelleen Lapin ammattikorkeakoulun koulutuksia ja vahvistamaan työllistymistä, opiskelukykyä ja opiskelijoiden hyvinvointia, toteaa rehtori Riitta Rissanen.

Lapissa on panostettu systemaattisesti opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan kehittämiseen sekä resursseihin. Tehty kehittämistyö kantaa hedelmää. Opintojen suunnittelu ja ohjaus -kysymysryhmässä Lapin AMKin palaute oli ammattikorkeakoulujen parasta. Erinomaista palautetta saivat erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden koulutukset.

Lapin AMKista valmistuneet opiskelijat antoivat hyvän arvioinnin myös kysymysryhmissä, jotka koskivat harjoittelua, palautetta ja arviointia sekä opintojen sisältöä. Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden antama palaute oli valtakunnallisesti keskivertoa parempaa.

Eniten kehitettävää opiskelijapalautteen perusteella on kansainvälisyyden, monikulttuurisuuden ja kieliopintojen sekä oppimisympäristöjen alueilla.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat antavat valmistumisvaiheessa palautetta saamastaan koulutuksesta valtakunnallisella AVOP-palautekyselyllä, joka sisältää lähes sata kysymystä kolmestatoista eri osa-alueesta. AVOP-kysely on tärkeä ammattikorkeakoulujen toiminnan laadun kehittämisen työkalu sekä yksi rahoitusmittareista. Kyselymittariston kehittämisestä vastaa Arene ry.

Vuonna 2022 AVOP-kyselyyn vastasi 97 % AMK-tutkintoon ja 99 % YAMK-tutkintoon Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneista.

Ammattikorkeakoulujen valmistuneiden palautekyselyn tulokset ovat kaikkien saatavilla Vipunen-portaalissa helmikuussa 2023.


Lisätietoja
Rehtori Riitta Rissanen, 040 029 3545
Laatupäällikkö Jonna Löf, 040 708 0724Opiskelijat AMKin huppareissa