kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Lapin AMK vahvistaa soveltavaa tutkimustaan
Uutiset
17.5.2024 16:00

Lapin AMK vahvistaa soveltavaa tutkimustaan

Käynnistyvät tutkimusohjelmat vastaavat alueen elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin.


Lapin AMK on TKI-intensiivinen ammattikorkeakoulu, jonka vuosittainen TKI-toiminnan volyymi on noin 18 miljoona euroa. Kumppanuus- ja sidosryhmäverkostoihimme kuuluu alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita, korkeakouluja, yrityksiä ja muita työelämätoimijoita.

Lapin AMK ja Lapin yliopisto profiloituvat arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimukseen sekä arktiseen olosuhdeosaamiseen. Toimintaa ohjaa vuoteen 2030 ulottuva korkeakoulujen yhteinen LUC strategia. Strategisten valintojen kautta tuotetaan ratkaisuja toimintaympäristössä todennettuihin tulevaisuuden haasteisiin yhteistyössä tutkimuskumppaneiden ja verkostojen kanssa.

Lapin elinvoiman kehittäminen sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeet edellyttävät ammattikorkeakoululta erityisesti vahvaa tekniikan ja luonnonvara-alan, sosiaali- ja terveysalan sekä matkailun ja liiketalouden koulutusta ja soveltavaa tutkimusta.

Lapin ammattikorkeakoulu vahvistaa soveltavaa tutkimustaan käynnistämällä kolme strategiaan pohjautuvaa tutkimusohjelmaa: hyvinvointia edistävät kestävät ratkaisut, uudistava liiketoiminta sekä uusiutuva energia.

Kutakin tutkimusohjelmaa johtamaan valitaan meritoitunut johtava tutkija, joka toimii tutkimusalan kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijaekosysteemeissä ja varmistaa laadukkaan soveltavan tutkimuksen systemaattisen kehittämisen ja johtamisen ammattikorkeakoulun strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi soveltavan tutkimuksen ja TKI-toiminnan kehittämisen osaamista vahvistetaan tutkimuspäällikön tehtävällä. Tutkimuspäällikön vastuualueena on varmistaa soveltavan tutkimuksen sekä TKI-toiminnan laatu ja vaikuttavuus arviointia, mittaamista ja prosesseja kehittämällä. Tutkimuspäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä osaamisalueiden TKI-toiminnan asiantuntijoiden sekä Lapin korkeakoulujen yhteisten LUC palveluiden kanssa.

Avoimet johtavan tutkijan sekä tutkimuspäällikön tehtävät löytyvät sivulta www.lapinamk.fi/rekry

 

Lisätietoja:
Rehtori Riitta RissanenLapin AMK brändikuva