kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lapin AMK vahvana kevään yhteishakuun
14.3.2017 13:05

Lapin AMK vahvana kevään yhteishakuun

Lapin ammattikorkeakoululla menee hyvin sekä taloudellisesti että toiminallisesti. Myös opiskelijoiden ja valmistuneiden tyytyväisyys on korkealla tasolla. Koulutustarjonta on vakiintunut eikä näköpiirissä ole uhkakuvia.


Ammattikorkeakoululla on mukana kevään hauissa 20 AMK-ohjelmaa päiväopintoina, kahdeksan AMK-ohjelmaa verkko-/monimuoto-opintoina ja saman verran ylempään AMK-tutkintoon tähtääviä koulutusohjelmia. Aloituspaikoista kolmannes on monimuotokoulutuksissa ja kaksi kolmannesta päiväkoulutuksissa.

Uusia opiskelijoita otetaan ensi syksyksi yhteensä 1240. Aloituspaikoista 555 on Kemi-Torniossa ja 685 Rovaniemellä. Työnjako kaupunkien kesken on pysynyt samana koko yhteisen ammattikorkeakoulun historian ajan.

Agrologi, fysioterapeutti, insinööri, kuvataiteilija, liikunnanohjaaja, metsätalousinsinööri, restonomi, sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja, tradenomi

Lapin ammattikorkeakoulun tutkinnonanto-oikeus on pysynyt ennallaan, mikä näkyy vakiintuneena tarjontana erityisesti nuorille suunnatussa päiväopetuksessa. Aloja on seitsemän. Suurin sisäänotto on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, johon otetaan päiväkoulutuksiin Kemiin ja Rovaniemelle 270 opiskelijaa.

Toiseksi eniten opiskelupaikkoja (205) on tekniikan alalla, koulutuspaikkoina niin ikään Kemi ja Rovaniemi. Yhteiskuntatieteiden ja liiketalouden koulutuspaikkoja on Rovaniemellä ja Torniossa yhteensä 125. Matkailualan koulutusta järjestetään 100:lle ja luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusta 55 uudelle opiskelijalle Rovaniemellä. Luonnontieteiden ja kulttuurialan koulutusta järjestetään totuttuun tapaan Torniossa.

Työssä käyville suunnattu tarjonta vaihtelee tarpeen ja kysynnän mukaan

Se, mistä AMK-ohjelmista käynnistetään aikuisen elämäntilanteeseen paremmin sopivia monimuotosovelluksia vaihtelee vuosittain. Tarjonnassa huomioidaan kysynnän lisäksi Pohjois-Suomen työmarkkinoiden tilanne ja tarpeet.

Ensi syksynä suurin osa monimuotoryhmistä käynnistyy Kemissä, jossa hakuun tulevat vanhustyön, sosiaalialan ja kone-, sähkö- ja kaivosalan insinöörikoulutukset. Lisäksi käynnistetään monimuotokoulutuksena tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus, jonka järjestämispaikka on vuonna 2008 tehdyn ammattikorkeakoulujen keskinäisen työnjaon mukaisesti ollut Rovaniemi.

Rovaniemellä puolestaan käynnistyy ensi syksynä monimuoto-opintoina maanmittaustekniikan ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutukset.

Ylempiä AMK-tutkintoja viety vauhdilla eteenpäin

Ylempään korkeakoulututkintoon (YAMK) tähtääviin koulutusohjelmiin otetaan ensi syksysi 160 uutta opiskelijaa, mikä on samaa luokkaa kuin aiempinakin vuosina. YAMK-maisterikoulutuksia järjestetään kulttuurialaa lukuun ottamatta kaikilla ammattikorkeakoulun koulutusaloilla.

Lapin AMKissa on toiminut reilut kolme vuotta ylempiä korkeakoulututkintoja kehittävä YAMK-yksikkö, minkä myötä koulutusten sisältöjä on tarkennettu ja myös opetusmenetelmät ovat olleet tiiviin kehittämisen kohteena. Uusimpana YAMK-koulutuksena käynnistetään kokonaan virtuaalinen ja monialainen Digiajan palvelujohtamisen koulutusohjelma.

Lisätietoja:

Hakeminen syksyllä 2017 Lapin ammattikorkeakoulussa käynnistyviin koulutuksiin

Mikä on tärkeää opiskelijan arjessa? Vararehtori Reijo Tolppi käy läpi opiskelijoiden antaman lukuvuosipalautteen tuloksia. Pohjoisen tekijät –asiantuntijablogi 2.3.2017

Kehitystyö ja innovaatiot ovat Lapin ammattikorkeakoululle elinehto. Lounais-Lappi 8.3.2017
Läpsy.JPG