kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lapin AMK tekee arktista yhteistyötä CLT-rakentamisen edistämisessä
12.4.2016 8:00

Lapin AMK tekee arktista yhteistyötä CLT-rakentamisen edistämisessä

Kestävä rakentaminen on yksi Lapin AMKin rakennustekniikan tutkimuksen painopistealueista.


Suomalaisessa ja pohjoismaisessa rakentamisessa on yleistymässä niin sanottujen CLT-rakenteiden käyttö. CLT (=Cross Laminated Timber) tarkoittaa rakennusmateriaalia, jossa laudoista kerroksittain ristiinliimatut, massiiviset puulevyt toimivat pysty- tai vaakaelementteinä.

CLT-rakentamiseen liittyvän tutkimustoiminnan kautta Lapin AMK tukee luonnonvarojen kestävää ja älykästä käyttöä rakennussektorin toiminnassa. Myös arktinen, rajat ylittävä yhteistyö on Lapin AMKille ensiarvoisen tärkeää.

Lapin ammattikorkeakoulu on ollut aktiivinen toimija pohjoisen alueen CLT-rakentamiseen liittyvän osaamisen ja tiedon lisäämisessä. Vuosina 2013–2015 Kemin Digipolis Oy:n ja Ammattiopisto Lappian kanssa yhteistyössä toteutetussa CLT-koetalo -projektissa Lapin AMK tuotti tutkittua tietoa CLT-rakenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta.

 

Uusia mahdollisuuksia avaamassa

Julkisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan myötä on myös syytä lisätä tietoa CLT-rakentamisen mahdollisuuksista sekä poistaa mahdollisia esteitä CLT-rakentamisen osaamiseen liittyen. Näistä lähtökohdista CLT-koetaloprojektissakin kehittämistyötä tehneet Lapin ammattikorkeakoulu ja Kemin Digipolis Oy ovat alueen toimijoista mukana Future possibilities for CLT (FCLT) -projektissa. Projekti toteutetaan yhdessä Centria ammattikorkeakoulun, Luulajan teknisen yliopiston sekä Ruotsin teknisen tutkimusinstituutin (SP) kanssa. Alueen yrityksillä on mahdollisuus osallistua niin sanottuina hyödyntäjäosapuolina koko hankkeen toteutusjakson ajan.

Lapin AMKin vastuulla on tuottaa hankkeelle ja sidosryhmille tietoa CLT-rakentamisen suunnittelu- ja työmaaprosesseista sekä kestävään rakentamisen liittyvistä tarkasteluista. Tulosten perusteella esitetään esimerkinomaisia strategioita siitä, miten erilaiset yritykset voisivat integroida CLT-rakentamista omaan toimintaansa.

Lisätietoja:
Mikko Vatanen
projektipäällikkö
mikko.vatanensähköposti.jpg
040 671 8279

Future possibilities for CLT -projekti on käynnistynyt syyskuussa 2015 ja päättyy toukokuussa 2018. Kyseessä on ensimmäinen Lapin AMKin uudella EU:n ohjelmakaudella Interreg Nord -ohjelmasta rahoitettu hanke.

Interreg pohjoinen euroopan aluekehitysrahasto.pngCLT uutiskuva.jpg