kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lapin AMK satsaa myös ylempien AMK-tutkintojen kehittämiseen
27.8.2013 13:00

Lapin AMK satsaa myös ylempien AMK-tutkintojen kehittämiseen

Ylempiä AMK-tutkintoja kehitetään sekä osana valtakunnallista kehitystyötä että Lapin AMK omana toimintana.


ARENE:n asettama työryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa kesäkuussa ja seuraava kokous pidetään 10. lokakuuta. Työryhmä pyrkii edistämään YAMK-opiskelua osana AMK-opiskelua ja pyrkii tuomaan esiin uusia ehdotuksia rehtorineuvostolle YAMK-tutkintojen kehittämisessä. Lapin AMKia työryhmässä edustaa Veikko Kärnä.

Lapin AMKiin on muodostettu vararehtori Reijo Tolpin johtaman koulutusryhmän sisälle YAMK-työryhmä, jossa eri kampuksia edustavat Esa Jauhola, Leena Viinamäki, Kaarina Kantele ja Veikko Kärnä. Työryhmä on aloittanut toimintansa keväällä 2013 ja jatkaa työtänsä kehittämällä YAMK-koulutusohjelmien OPS-työtä.

Vastuuopettajat käsittelivät kokouksessa YAMK-tutkintojen asemaa Lapin AMKissa ja päättivät perustaa alatyöryhmät rakentamaan poikkialaisia yhteisiä opintojaksoja ja uutta YAMK-opinnäytetyöopasta. Tavoitteena on lisätä alojen ja kampusten välistä yhteistyötä sekä harmonisoida YAMK-käytänteitä mm. AHOT:ssa niin, että opiskelijoilla on samat vaatimukset kaikissa Lapin AMKin YAMK-koulutusohjelmissa.

22.8.2013 pidettiin Lapin AMKin YAMK-työryhmän aloitteesta ensimmäinen Lapin AMKin YAMK-vastuuopettajien kokous. Paikalla olivat kaikkien Lapin AMKin ylempien tutkintojen koulutusohjelmien vastuuopettajat ja vararehtori Reijo Tolppi.

Kuvassa vas. Eija Turunen, YRLI, Esa Jauhola, DPIM, Mari-Selina Kantanen, TOJ (Kemi-Tornio), Airi Paloste, TE (Kemi-Tornio), Anneli Paldanius, TE (Kemi-Tornio), Raija Seppänen, TE (Rovaniemi), Leena Viinamäki, SA (Kemi-Tornio), Jukka Jokimäki, AKS (Rovaniemi), Reijo Tolppi, Lapin AMK, Veikko Kärnä, TOJ (Rovaniemi) ja Kaarina Kantele, MA (Rovaniemi). Kuvasta puuttuu sen ottaja, Aune Rummukainen, AKS (Rovaniemi).

YAMK-työryhmät jatkavat työtään syksyn aikana ja kokoontuvat seuraavan kerran 9.12.2013.


Ylempi AMK