kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Lapin AMK saa erinomaista palautetta valmistuneilta opiskelijoiltaan
6.2.2024 11:00

Lapin AMK saa erinomaista palautetta valmistuneilta opiskelijoiltaan

Opintojen suunnittelun ja ohjauksen sekä harjoittelun saama palaute on edelleen valtakunnan parasta.


Lapin ammattikorkeakoulusta vuonna 2023 AMK-tutkintoon valmistuneiden opiskelijoiden palaute on edellisten vuosien tapaan suurelta osin positiivista. Lapin AMKin saama palaute oli 22 ammattikorkeakoulun joukossa kolmanneksi parasta valmistuneiden palautteiden vertailussa sijoituksen parantuessa hieman edellisestä vuodesta.

- Opiskelijoidemme palaute on paras kiitos työllemme. Olemme todella iloisia Lapin ammattikorkeakoulun sijoittumisesta jälleen kärkijoukkoon opiskelijoiden antamassa palautteessa, iloitsee rehtori Riitta Rissanen. Tämä kertoo pitkäjänteistä työstä, jolla tuemme osaltaan opiskelijoiden työllistymistä, opiskelukykyä ja hyvinvointia, rehtori jatkaa.

Lapissa on panostettu systemaattisesti opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan kehittämiseen sekä resursseihin. Opintojen suunnittelu ja ohjaus -kysymysryhmässä Lapin AMKin palaute oli ammattikorkeakoulujen parasta. Saatu palaute oli tasaisen hyvää kaikilta koulutusaloilta.
Osana opintojen etenemisen ja opiskelijan osaamisen kehittymisen tukea myös harjoittelun ohjauskäytänteitä on kehitetty aktiivisesti. Tämä näkyy erinomaisena palautteena valmistuvilta opiskelijoilta.

Lapin AMKista valmistuneiden opiskelijoiden antama arviointi oli kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukossa kysymysryhmissä, jotka koskivat opintojen sisältöä (2. sija), opetusta (2. sija), palautetta ja arviointia (2. sija), opiskeluja (3. sija) sekä opiskelutyytyväisyyttä (3.sija).

Opiskelijapalautteen perusteella kehittämisen tarvetta on edelleen kansainvälisyyden, monikulttuurisuuden ja kieliopintojen sekä oppimisympäristöjen alueilla.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat antavat valmistumisvaiheessa palautetta saamastaan koulutuksesta valtakunnallisella AVOP-palautekyselyllä, joka sisältää lähes sata kysymystä kolmestatoista eri osa-alueesta. AVOP-kysely on tärkeä ammattikorkeakoulujen toiminnan laadun kehittämisen työkalu sekä yksi rahoitusmittareista. Kyselymittariston kehittämisestä vastaa Arene ry.

AVOP-kyselyn aineisto on erittäin kattava. Kyselyyn vastaavat lähes kaikki tutkintoon valmistuneet opiskelijat. Vuoden 2023 kyselyyn vastasi 99 % AMK-tutkintoon Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneista.

Ammattikorkeakoulujen valmistuneiden palautekyselyn tulokset ovat kaikkien saatavilla Vipunen-portaalissa.


Lisätietoja
Rehtori Riitta Rissanen, 040 029 3545
Laatupäällikkö Jonna Löf, 040 708 0724


Opiskelijat kampuksella