kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lapin AMK on Pohjois-Suomen kakkonen Tekes-rahoituksessa
29.1.2016 11:00

Lapin AMK on Pohjois-Suomen kakkonen Tekes-rahoituksessa

Lapin ammattikorkeakoulu on pärjännyt hyvin kiristyneillä tutkimusrahoitusmarkkinoilla. Innovaatiorahoituskeskus Tekes rahoitti ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyötä viime vuonna 1,4 miljoonalla eurolla. Pohjois-Suomen korkeakouluista Lapin AMKin edellä on itseoikeutetusti vain Oulun yliopisto.


Tiedot käyvät ilmi Kauppalehden kokoamasta tilastosta, jolle on koottu ne viisikymmentä yritystä ja tutkimuslaitosta, jotka saivat viime vuonna eniten Tekes-rahoitusta. Muut pohjoissuomalaiset korkeakoulut eivät yltäneet viidenkymmenen eniten rahoitusta saaneiden listalle.

Ammattikorkeakoulujen välisessä vertailussa Lapin ammattikorkeakoulu on ykkönen myös Tekes-rahoituksessa. Kauppalehden kokoamalle listalle on Lapin lisäksi päässyt vain Turun AMK. Ammattikorkeakoulu on koko olemassa olonsa ajan onnistunut ulkoisen rahoituksen hankkimisessa paremmin kuin mikään muu suomalainen ammattikorkeakoulu.

Tekes-rahoitteista tutkimusta ja kehittämistyötä tekevät Lapin ammattikorkeakoulussa tällä hetkellä Käynnissäpidon O&M-tutkimusryhmä (lisätietoja antaa Aslak Siimes), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ACE-tutkimusryhmä (Kai Ryynänen), Optisen mittaustekniikan tutkimusryhmä (Harri Pikkarainen), Arctic Power -tutkimusryhmä (Ari Karjalainen) ja ASM-tutkimusryhmä, joka keskittyy materiaalien käytettävyyden tutkimukseen (Rauno Toppila).

Tekes-rahoituksella tutkitaan ja kehitetään ammattikorkeakoulussa muiden muassa 3D mittausteknologiaa, energiatehokkaita betonielementtiratkaisuja arktisiin olosuhteisiin ja erikoisterästen hitsauksen laatua. Uusin Tekes-rahoituksen kohde on ammattikorkeakoulussa kehitetyn eSled-sähkökelkkakonseptin kaupallistaminen.

Tekes on osarahoittajana myös laajassa S-STEP-tutkimusohjelmassa, jossa Lapin AMKin asiantuntijat kehittävät yhteistyössä 29 muun suomalaisen tutkimus- ja yrityspartnerin kanssa älykästä mobiililaitetta käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön työn tueksi. Tekesin rahoitusta on mukana myös kansainvälisessä Mantis-hankkeessa, jossa toimii 47 osapuolta 12 eri Euroopan maasta. Lapin AMKin asiantuntijat kehittävät teollista internetiä energiateollisuuden kunnossapidon näkökulmasta.

Lapin AMK on saanut Tekes-rahoitusta myös Horisontti-hankkeiden valmisteluun, mikä viestii siitä, että ammattikorkeakoulu on varteenotettava toimija myös eurooppalaisessa huippututkimuksessa.

LISÄTIETOJA

  • Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Eero Pekkarinen, p. 0400 690 966
  • Osaamisalajohtaja Matti Uusimäki, p. 0500 685 162

Kauppalehti 28.1.2016: Pk-yrityksille enemmän Tekes-rahaa – 50 suurinta tuensaajaa

Lapin AMKin Tekes-rahoitteisista hankkeista

 Lapin AMK:n ulkoisesta TKI-rahoituksesta

 Lapin AMKin Teollisuuden ja luonnonvara-alan tutkimusryhmät

 

TAUSTAA

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat. Se rahoittaa suomalaista tutkimus- ja kehitystyötä ja innovaatiotoimintaa vuosittain noin 550 miljoonalla eurolla. Tekes myös luo verkostoja pienten ja suurten yritysten, teollisuuden ja tutkimuksen, yksityisten ja julkisten toimijoiden sekä alueellisten, kansallisten ja globaalien toimijoiden välille.

Tekesin tunnusluvut 2015

Lähde: www.tekes.fi

golfpallonet2.jpg