kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppilaitos tiedottaa / Lapin AMK mukana korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen selvityksessä
22.8.2023 16:00

Lapin AMK mukana korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen selvityksessä
Lapin ammattikorkeakoulu osallistuu kouluopiskelijoiden geneerisiä taitoja ja niiden kehittymistä opintojen aikana kartoittaviin testauksiin. Geneerisillä taidoilla tarkoitetaan työelämässä, opinnoissa ja muilla elämän alueilla karttuvia yleispäteviä taitoja, kuten analyyttinen päättely ja arviointi, ongelmanratkaisu, argumentatiivinen kirjoittaminen sekä kielen selkeys.

Testaukset tehdään osana KAPPAS2-hankkeen selivitystyötä. Tutkimuksessa on mukana 18 suomalaista korkeakoulua ja testeihin kutsutaan noin 10 000 opiskelijaa sekä ammattikorkeakouluista että yliopistoista.

Lapin AMK on valinnut osallistumisen sekä poikittais-, että pitkittäistutkimukseen ja aineistot kerätään syksyllä 2023 ja syksyllä 2025. Poikittaistutkimuksen osuus toteutetaan kokonaisuudessaan syksyllä 2023 ja siinä testataan sen hetken 1. ja 3. vuoden opiskelijoita. Pitkittäistutkimuksessa testataan osa syksyllä 2023 testatuista 1. vuoden opiskelijoista uudelleen kahden vuoden kuluttua, kun he opiskelevat kolmatta vuottaan.

Lapin AMKlta on kutsuttu syksyn 2023 KAPPAS-testeihin seuraavien koulutusten opiskelijat:

  • Fysioterapeutti (AMK)
  • Geronomi (AMK)
  • Rakennusmestari (AMK)
  • Insinööri (AMK), maanmittaus
  • Metsätalousinsinööri (AMK)
  • Kuvataiteilija (AMK)
  • Restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemusala

Aineiston kerääminen toteutetaan yhteistyössä alojen opettajien kanssa, jotka toimivat testin valvojana. Testaus toteutetaan aina livetilanteessa (joko koululla tai etänä) ja vaatii opiskelijoilta omat tietokoneet sekä etätilaisuudessa mikrofonin ja kameran. Osallistuminen on opiskelijoille vapaaehtoista, eikä vaadi ennakkovalmistautumista.

Lisätietoja saat Lapin AMKin yhteyshenkilöiltä:

Anniina Tohmola, lehtori, anniina.tohmola@lapinamk.fi
Jonna Löf, laatupäällikkö, jonna.lof@ulapland.fi