kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lapin AMK ja XAMK tutkivat Kelan perhekuntoutuksen toimivuutta
21.9.2021 10:00

Lapin AMK ja XAMK tutkivat Kelan perhekuntoutuksen toimivuutta

LAKU -perhekuntoutuksessa tuetaan lapsen ja perheen arjen sujumista.


Kelan LAKU-perhekuntoutuksen arviointitutkimushankkeessa LAKU 2021 - 2022 selvitetään Kelan LAKU-perhekuntoutuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Sitä varten tutkitaan perhekuntoutuksen eri toimijoiden käsityksiä ja kokemuksia LAKU-perhekuntoutuksesta ja siinä toteutuneesta yhteistyöstä ja sen toteutumisesta yhteistoiminnassa perheen kanssa.

Monimenetelmällisessä tutkimuksessa kerätään tietoa eri toimijoilta ja erilaisia menetelmiä käyttäen. Tietoa kerätään kuntoutusta toteuttavilta palveluntuottajilta, kuntoutukseen lähettäviltä tahoilta ja päivähoidon sekä koulun edustajilta.

Tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia teemoja:

• LAKU-perhekuntoutukseen ohjautumisen prosessia, oikea-aikaisuutta ja perheiden tarpeiden tunnistamista.
• Eri toimijoiden kokemuksia LAKU-perhekuntoutuksen asiakas- ja perhelähtöisyydestä sekä arkeen nivoutumisesta.
• Eri toimijoiden kokemuksia siitä, miten LAKU-perhekuntoutuksen nykyiset toteutustavat tukevat onnistunutta kuntoutumisprosessia.
• Miten eri toimijoiden yhteistoiminta on toteutunut LAKU-perhekuntoutuksen eri vaiheissa.

Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa neuropsykiatrisesti oireileville lapsille ja heidän perheilleen suunnatusta perhekuntoutuksesta erityisesti toteutuksen, osallisuuden, kuntoutusyhteistyön ja yhteistoimijuuden sekä kuntoutuksen arkeen nivoutumisen näkökulmista. Tutkimus tuottaa myös tietoa em. teemoihin liittyen edistävistä ja estävistä tekijöistä sekä hyvistä käytännöistä.

Tietoa voivat hyödyntää eri toimijat kuten Kela kuntoutusta järjestävänä tahona, palveluntuottajat kuntoutusta toteuttavana tahona ja sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijat kuntoutusta suunnittelevina tahoina. Myös koulutusjärjestelmä voi hyödyntää tietoa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden monialaisen tuen suunnittelussa ja toteutuksessa.

LAKU-hanke kuuluu KELA:n Muutos III -hankekokonaisuuteen. Muutos III -hanke tutkii Kelan kuntoutuksessa tapahtuneita muutoksia ja uudistuksia. Hanke toteutetaan vuosina 2021–2024.

LAKU -perhekuntoutuksen arviointitutkimushankkeen tutkimusryhmään kuuluvat Lapin ammattikorkeakoulusta YTT Anu Kippola-Pääkkönen ja FT Tiina Lautamo sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta TtM Annastiina Vesterinen.


Lisätietoja tutkimushankkeesta:

Anu Kippola-Pääkkönen
Vastuututkija, projektipäällikkö, YTT
Kelan LAKU-perhekuntoutuksen arviointitutkimushanke
Lapin ammattikorkeakoulu
anu.kippola-paakkonen(at)lapinamk.fi

Maarit Karhula
Tutkija, projektipäällikkö, TtT
Kelan MUUTOS III-hanke
Kela, tutkimusyksikkö
maarit.karhula(at)kela.fiIsä ja äiti pitävät leikki-ikäistä lastaan kädestä kadulla kävellessään.