kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lapin AMK: Talouskasvun ei anneta kaatua osaajapulaan
25.3.2019 12:00

Lapin AMK: Talouskasvun ei anneta kaatua osaajapulaan

Ammattikorkeakoulussa käynnistyy ensi syksynä ennätysmäärä lisä- ja jatkokoulutuksia insinööreille ja muille teollisuuden ja tuotannon asiantuntijoille.


Suomen talouskasvu on synnyttänyt osaajapulaa eri puolilla Suomea. Hallitus myönsi viime vuoden lopulla korkeakouluille noin 11 miljoonan euron erityisavustuksen, joilla vastataan osaajapulaan muun muassa rakennus- ja teknologia-aloilla.

Myös Lapin AMKissa käynnistyy ensi syksynä vuonna uusia ja ajankohtaisia, lisäpätevyyttä tuottavia koulutuksia erityisesti teollisuuden, puu- ja biotalouden ja rakentamisen aloilla.

Iso osa täydennyskoulutuksista on tarkoitettu teollisuuden eri sektoreilla työskenteleville tekniikan ja metsäalan ammattilaisille.

 

Muuntokoulutukset insinööreille

Muuntokoulutusten ideana on tuottaa insinööreille mahdollisuus suuntautua kasvaville ja osaajapulan uhkaamille teollisuuden ja tuotannon aloille ja tehtäviin. Muuntokoulutukset ovat myös keino viedä kertaalleen keskeytyneet insinööriopinnot tutkintoon.

Muuntokoulutuksissa opetus ja opiskelu on suunniteltu sitä silmällä pitäen, että osallistujat ovat työssäkäyviä. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Opiskelu muuntokoulutuksissa on maksutonta.

Lapin ammattikorkeakoulussa käynnistyy ensi syksynä peräti viisi muuntokoulutusta:

Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus. Koulutuksessa käydään läpi prosesseja mm. kemiallisen puunjalostuksen, mekaanisen puunjalostuksen, sahateollisuuden ja prosessiteollisuuden aloilla toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristövaikutukset huomioiden. Muuntokoulutus on viiden ammattikorkeakoulun yhteistyön tulos.

Infra-alan mittausinsinööri. Tavoitteena on rakennusalan mittaus- ja tietomalliasiantuntijuus. Infra-alan osaamistarpeeseen kuuluu modernien mittausjärjestelmien käyttö, tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin ja koneohjaukseen perustuvan tuotannon hallitseminen sekä rakenteen ylläpito osana elinkaaren hallintaa.

Kaivosalan muuntokoulutus. Kone-, maanmittaus-, rakennus, automaatio- ja sähköinsinöörin tutkinnot soveltuvat jo sinällään hyvin moniin kaivoksen tehtäviin. Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. kaivosteollisuudessa, maanrakennustehtävissä, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja eri laitevalmistajien tai muuten kaivosalalle tuotteita tai palveluja tuottavassa yrityksessä.

Kunnossapito. Sekä suurteollisuudessa että PK-sektorilla on kunnossapito-osaamisen vaje. Teollisuutta haastaa myös digitalisaatio ja valmius käyttää uusia teknologioita perinteisen kunnossapidon työkaluina. Koulutuksessa painotetaan tuotanto-omaisuuden hallittavuutta ja käyttövarmuuden optimointia koko laitekannan elinkaaren aikana. Koulutuksella ratkotaan työvoiman kohtaanto-ongelmaa ja siten edistetään työllisyyttä.

Puutuoteteollisuus. Koulutuksessa perehdytään mm. kalusteteollisuuden, saha- ja rakennuspuusepänteollisuuden, tuotannon ja prosessien suunnittelun, puurakentamisen, rakentamistalouden, talonrakentamisen, puuteollisuuden tuotantoprosessien ja laadun kehittämisen aloihin opiskelijan valintojen mukaan.

Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu elinkeinoelämän kanssa ja ne toteutetaan useamman ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Laajuudeltaan ne ovat 30 opintopistettä, ja verkko- ja monimuoto-opetuksen ansiosta ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutukset ovat maksullisia.

Pohjoista teollisuutta palvelee syksyllä 2019 alkava Biotalouden erikoistumiskoulutus. Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat sekä biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet.

Suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana peräti kymmenen korkeakoulua eri puolelta maata. Opiskelumaksu on 900 euroa.

AMK-tutkinnot työn ohessa

Lapin ammattikorkeakoulussa käynnistyy ensi syksynä yhdeksän AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta, joiden toteutuksessa on erityisesti huomioitu aikuisopiskelijoiden elämäntilanne ja opintojen aikainen työssäkäynti.

Tekniikan, teollisuuden, rakentamisen ja metsätalouden monimuotokoulutuksista on mukana kevään yhteishaussa 20.3.-3.4.2019

Insinööri (AMK), konetekniikka, lähiopetus järjestetään Kemissä
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, lähiopetus järjestetään Rovaniemellä
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, lähiopetus järjestetään Rovaniemellä
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, lähiopetus järjestetään Kemissä
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, lähiopetus järjestetään Kemissä
Metsätalousinsinööri (AMK), lähiopetus järjestetään Rovaniemellä

HUOM. Mikäli aiemmin aloitetuista ja sittemmin keskeytyneistä insinööriopinnoista puuttuu enintään 120 opintopistettä, voi yhteishaun sijaan hakea erillishaussa 1.-15.5.2019.

Insinööri YAMK-tutkinnot

Tekniikan ylemmät AMK-tutkinnot (YAMK) keskittyvät johtamiseen, esimiestyöhön ja työelämän kehittämisen menetelmiin. Myös opinnäytetyö on luonteeltaan oman työnantajan tai muun organisaation toimintaa palveleva kehittämistyö.

YAMK-tutkinnot ovat ammattikorkeakouluissa suoritettavia maisteritutkintoja. Opiskelussa ja opetuksessa hyödynnetään uusimpia verkkopedagogisia välineitä ja -ohjausta, minkä vuoksi opiskelu ei ole samaan tapaan ajasta ja paikasta riippuvaista kuin saliluentojen varaan rakennettu yliopisto-opiskelu. Opiskelupaikan voi valita itse, kunhan tietokone ja verkkoyhteydet ovat kunnossa. Tutkinto suoritetaankin usein työn ohessa. Lähiopetusta paikan päällä Kemissä tai Rovaniemellä on pääsääntöisesti kaksi tai kolme arkipäivää kuukaudessa.

Yhteishaku on avoinna 20.3.−3.4.2019 osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeet järjestetään toukokuussa ja opiskelijavalinnan tulokset ovat selvillä 28.6. mennessä. YAMK-opiskelu on tutkintoon tähtäävänä koulutuksena maksutonta.

Lapin ammattikorkeakoulussa käynnistyy ensi syksynä yhdeksän eri tavoin painottuvaa YAMK-ohjelmaa. Insinööri YAMK-tutkintoa varten on neljä vaihtoehtoa:

Teollisuuden verkostojohtaminen. Insinööri YAMK. Lähiopetus järjestetään Kemissä.
Teknologiaosaamisen johtaminen. Insinööri YAMK. Lähiopetus järjestetään Rovaniemellä.
Luonnonvarojen älykäs johtaminen. Agrologi YAMK, Metsätalousinsinööri YAMK, Insinööri YAMK. Lähiopetus järjestetään Rovaniemellä.
Digiajan palvelujohtaminen on monialainen ja kokonaan virtuaalinen YAMK-koulutusohjelma.

 

Lyhytkoulutukset

Lyhytkursseja tarjotaan sekä Avoimen AMKin opintoina että osana teollisuuden ja luonnonvarasektorin tarpeisiin suunniteltua henkilöstökoulutustarjontaa. Lyhytkoulutukset ovat aina maksullisia, joskin varsin kohtuuhintaisia.

Liite: OKM-tiedote 21.12.2018: Korkeakoulut vastaavat osaajapulaan.
Talouskasvu II.jpg