kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / LapIT lahjoitti Lapin AMKille 10 000 euroa
Uutisia lahjoituksista ja lahjoittajista
11.3.2019 9:00

LapIT lahjoitti Lapin AMKille 10 000 euroa

LapIT osallistui Lapin AMKin varainkeruuohjelmaan 10 000 euron lahjoituksella 30.11.2018.


LapIT Oy tunnetaan Lapin AMKin pitkäaikaisena ja innovatiivisena yhteistyökumppanina. LapIT osallistui myös avokätisesti lahjoituksella Lapin AMKin varainkeruuseen ja heidän kauttaan opiskelijoillemme on tarjoutunut useita mahdollisuuksia harjoitteluihin ja opinnäytetöihin. LapIT:n on voinut tavata tieto- ja viestintätekniikan organisoimilla ”Yrityskahveilla” sekä Lapin AMKin rekrytointitapahtumissa. LapIT on mukana AMKin tietotekniikan neuvottelukunnassa ja toiminut puheenjohtajana neuvottelukunnan perustamisesta saakka. Tietotekniikan neuvottelukunnan roolina on toimia neuvoa antavana tahona opetussuunnitelmalinjauksissa ja tuoda mukaan elinkeinoelämän näkökulmaa, sekä toimia yleisesti verkostona TVT-alalla.

LapIT1.JPG
LapITllä vallitsee hyvä henki.


”Meiltä löytyy halu olla lappilainen työllistäjä ja pitää Lappi elinvoimaisena”

Turvaluokitus on korkea, kun saavutaan LapIT Oy:n Rovaniemen toimipisteelle. Jutuntekijämme tapaa LapIT:n liiketoimintajohtaja ja varatoimitusjohtaja Johanna Nivan Rantavitikalla. Niva on kiireinen, mutta hymyilee aurinkoisesti. Uusinta teknologiaa henkivä neuvottelutila Tuike on sisustettu modernisti ja Niva juttelee tuttavallisesti. LapIT:llä on 116 työntekijää, joista noin 90 työskentelee Rovaniemellä, ja silti Niva tuntuu muistavan kaikkien nimet ja taustat.

LapIT on Pohjois-Suomen kuntien omistama ICT-talo. Niva kertoo, kuinka toiminnan keskiössä on paitsi asiakkaiden päivittäinen IT-arjen tukeminen, niin myös asiakkaiden huolettomien muutosprosessien varmistaminen, oli sitten kyseessä uusi järjestelmä tai projekti.

LapIT:n toimipistekarttaa ei voi olla ihastelematta, heillä on henkilökuntaa jopa Muoniossa ja Ivalossa. Niva kertookin, kuinka he haluavat olla lappilainen työllistäjä ja pitää osaltaan Lapin elinvoimaisena. LapIT Oy on kasvanut hyvin yhteen esimerkiksi Lapin Sairaanhoitopiirin kanssa ja useampi LapIT:n työntekijä työskentelee vakituisesti LKS:n tiloissa. LapIT:n asiakkaat koostuvat pääosin kuntasektorin ja julkishallinnon organisaatioista. ”Palvelemme koko Pohjois-Suomen alueella, kahdeksan toimipisteen voimin”, Niva toteaa.


”Asiakastyytyväisyys on kaiken keskiössä”

LapIT:n työntekijöille on tärkeää asiakaspalveluasenne ja nopea reagointi asiakkaiden yhteydenottoihin, oli kyse IT-ongelmasta tai muutospyynnöstä. Nivan mukaan asiakkaan tunteminen on yksi LapIT:n menestyksen avaimista. ”Mittaamme palvelupisteen osalta asiakastyytyväisyyttä päivittäin ja saamme asiakkailtamme poikkeuksetta hyvää palautetta”, Niva toteaa. LapIT:n kasvu on ollut kovaa ja liikevaihto nousikin viime vuonna 25%. Kysyntää päteville osaajille, harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille riittää myös siksi, että alan muutosvauhti on kovaa. Niva kertoo hymyillen, kuinka uusilta työntekijöiltä, varsinkin vastavalmistuneilta, löytyy uutta näkökulmaa ja kehuukin Lapin AMKista valmistuvien asiakaspalveluhenkisyyttä. Niva toteaa myös, kuinka YAMK-koulutus on heillä tarjonnut etenemispolkuja esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Niva kehuu Lapin AMKin tuottamaa IT-alan osaamista. Alan opiskelijoille Niva vinkkaa, että LapIT:ssä arvostetaan tulevaisuuden tekijöissä avointa mieltä, oma-aloitteisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Halu oppia uutta on alan ehdottomia edellytyksiä. ”Perusosaaminen on kaiken lähtökohta, mutta yhden spesifin teknologian hallitsemisella ei pidemmän päälle pärjää. IT-alan muutosvauhti on niin kovaa, että on osattava kehittyä ja hakeutua uuden tiedon äärelle”, Niva täsmentää.


”YAMK toimi luontaisena siltana päällikköuralle”


Vuonna 1999 etelästä Rovaniemelle muuttanut LapIT:n yhteisten tukipalveluiden yksikön päällikkö Pasi Hartikainen opiskeli aikanaan Lapin AMKin avaruus- ja ilmailulaitetekniikan insinöörikoulutuksessa. Hän päätyi insinööriopintojensa ensimmäisessä harjoittelussa koulun ATK-tukeen töihin. Harjoittelu johti tuntitöihin ja taas kesätöihin ja aina Geologian tutkimuskeskukselle IT-alan asiantuntijatehtäviin. Siellä Hartikainen viihtyi viisi vuotta, kunnes siirtyi LapIT:lle asiantuntijaksi, edetäkseen urallaan.

LapIT:llä työskennellessään Hartikainen on suorittanut muutama vuosi sitten työnsä ohessa YAMK-tutkinnon. Palvelukehitykseen suuntautuneen opinnäytetyönsä myötä LapIT:n johto tuli tutuksi ja Hartikainen pääsi näyttämään omat valmiutensa kehittää ja viedä asioita eteenpäin. YAMK toimi luontaisena siltana uralla etenemiselle ja antoi henkilökohtaisen kasvun lisäksi valmiuksia palvelukehittämisen asiantuntijaksi, jonka myötä hiljalleen seurasi asiakkuusvastuuta. Hartikainen yleni Koillismaan ja Itä-Lapin kuntien asiakkuuksista vastaavaksi asiakkuuspäälliköksi. Kun esimiespestejä tuli myöhemmin LapIT:llä haettavaksi, Hartikainen tunsi olevansa valmis ihmisten johtamiseen.


”Osaaminen on tärkeää pääomaa LapIT Oy:llä”

Hartikainen kokee onnistumisen tunteita työssään ratkoessaan toiminnan pullonkauloja. ”Se motivoi, kun on yhdessä saatu palat paikalleen ja onnistuttu luomaan toimiva organisaatio”, Hartikainen kertoo. Esimies on Hartikaisen mielestä ennen kaikkea työn mahdollistaja, ja esimiehen on taattava mahdollisuus asiantuntijoiden onnistumiselle omissa tehtävissään. Hartikaisen alaisuudessa työskentelee 15 vakituista asiantuntijaa ja yksi tuntityöntekijä. ”Huikea määrä osaamista”, Hartikainen kehuu. Osaaminen onkin tunnistettu LapIT:llä tärkeäksi pääomaksi, joka on otettu osaksi strategiaa. ”Osaamista tulee vaalia, kehittää ja myös mitata”, Hartikainen toteaa.

Hartikainen näkee alan kehityksen hyvänä. ”ICT hommat eivät digitalisaation myötä lopu ja LapIT:n asemointi on tulevaisuuden kannalta loistava, osana kuntien ja Lapin Sairaanhoitopiirin arkea” , Hartikainen täsmentää. Hartikainen näkee, että yhteistyötä LapIT:n ja Lapin AMKin välillä voisi entisestäänkin lisätä. Esimerkiksi harjoittelijoiden hyödyntäminen kesäisin oli viime vuonna historiallisen runsasta ja poikikin usealle opiskelijalle tuntitöitä opintojen oheen. Hartikainen vinkkaa myös, että innokkaille ja motivoituneille opinnäytetyöntekijöille on kysyntää. Työkokemuksen tarjoamisen lisäksi opintojen kehittämisestä Hartikainen toteaa, että bisnes- ja liiketoimintanäkökulmaa tulisi saada lisää mukaan. Ylipäätään Hartikainen pitää tärkeänä työelämän edustajan läsnäoloa jo opintokokonaisuuksia suunniteltaessa.


”Erikoisosaamista monialaisesti, asiakasymmärryksen tueksi, pohjoisen asiakkaan hyväksi”


Järjestelmäarkkitehti Lea Virtanen on valmistunut avaruus- ja ilmailutekniikan insinööriksi ja omien sanojensa mukaan eksynyt IT-alan töihin ja jäänyt sille tielle. ”Monella alalla tarvitaan IT-osaamista ja taas IT-alalla tarvitaan erikoisosaamista monialaisesti, asiakasymmärryksen tueksi, pohjoisen asiakkaan hyväksi”, Virtanen toteaa. No mitä sitten tekee järjestelmäarkkitehti, kysyy jutuntekijämme. Virtanen suunnittelee työssään erilaisia ympäristöjä tietokannoille. ”Virtuaalinen ja fyysinen toimintaympäristö on suunniteltava asiakkaan IT-tarpeen mukaiseksi. Asiakkaan tarpeet saattavat olla arkiaikaan sijoittuvia tai 24/7 –tyyppisiä ratkaisuja. Mielenkiintoista työstä tekee juuri se, että asiakkaan palveluratkaisutarpeet vaihtelevat, ja työ on monipuolista. Palvelintekniikka ja tietokannat tietojärjestelmien taustalla saadaan toimivaksi, kun kaikki palikat ovat oikealla paikalla,” Virtanen hahmottelee.

Virtasta motivoivat haasteet, sekä tietysti hyvät työkaverit, sillä järjestelmäarkkitehti on ennen kaikkea tiimipelaaja. LapIT:llä vallitsee hyvä henki ja paras tiimi Virtasen mukaan sisältääkin monipuolisesti erilaista asiantuntijuutta, sekä eri teknologioiden hallintaa. Näin tuotetaan parhaita palveluratkaisuja asiakkaan arkeen. LapIT:ssä Virtasta veti puoleensa lappilaisuus ja paikallisuus, se että ollaan lähellä asiakasta, sisällä asiakkaan ympäristössä. Virtanen hehkuttaa myös LapIT:n kattavaa verkostoa koko Pohjois-Suomen alueella.

Tuleville alan ammattilaisille Virtanen vinkkaa alan tulevaisuudesta sen verran, että siinä missä softamäärittelyt ja koodaaminen ovat tärkeitä, niin myös tiedonhallinnan ja ennen kaikkea tietoturvan hallinnan osaamiselle on kysyntää. ”Alan moninaistuminen luo uusia uhkia, joiden hoitamiseen tarvitaan uudenlaista tietoturva-asiantuntijuutta”, Virtanen muistuttaa. Virtanen toivoisi Lapin AMKin kanssa opiskelijoita hyödyttävää yhteistyötä lisää. Esimerkiksi opinnäytetöille olisi lisää kysyntää ja opiskelijoita kaivattaisiin projekteihin taustavoimaksi ja tärkeään selvitystyöhön.

LapIT3.JPG

Lapin AMKista valmistunut Miska-Matias Saarinen.


”Ala pysyy kuumana digitalisaation myötä”


Asiantuntija Miska-Matias Saarinen on vasta valmistunut IT-alan insinööri, joka työllistyi heti Lapin AMKista valmistuttuaan LapIT:lle asiantuntijaksi. Saarinen rohkaisee alalle opiskelevia, että ammatti-identiteetti hioutuu kyllä työn ohessa nopeasti. LapIT:llä Saarinen on edennyt nopeasti entistä vaativampiin asiantuntijatehtäviin. Saarisen työtehtäviin kuuluvat tällä hetkellä toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistehtävät. Työ on projektiluonteista ja Saarinen kokee vaihtelevan työn sekä innovatiivisen ilmapiirin mielenkiintoiseksi. Saarista motivoi itsensä kehittäminen ja uusien asioiden oppiminen. Se, että LapIT:llä hyvästä työstä saa välitöntä kiitosta, on Saariselle tärkeää.

Saarinen vinkkaa kuinka ala pysyy ”kuumana” digitalisaation myötä ja ettei maailmassa enää tulla toimeen ilman IT-alan asiantuntijuutta. Omalla harrastaneisuudella osaamistaan voi syventää. Ala on niin laaja ja ammattikorkeakouluopinnot antavat yleispätevät eväät mahdollisimman monialaisesti ja onkin itsestä kiinni, mihin haluaa panostaa.


”YAMK-opinnot kokonaisvaltaisen hahmottamisen välineenä”

Saarinen suunnittelee jo tulevaa ja miettii YAMK-opintoja luonnollisena jatkumona. Hän näkee jatko-opinnot kokonaisvaltaisen hahmottamisen välineenä. Erityisesti teknologian johtaminen YAMK-opintotarjottimella oli herättänyt Saarisen mielenkiinnon. Hän kokee rikkaudeksi yhteistyön uransa eri vaiheissa olevien asiantuntijoiden kesken. Nuorilla tekijöillä on intoa ja malttamattomuutta, mitä osaltaan tarvitaan innovoinnissa ja asioiden uudistamisessa, kun taas jo kokeneempi tekijä tuo tasapainoa ja varmuutta toimintaan. Saarinen toteaa hymyillen, kuinka heitä työllistyi neljä henkilöä samalta vuosiluokalta Lapin AMKista LapIT:lle ja tälläkin hetkellä LapIT:lla työskentelee pian valmistuvia Lapin AMKin opiskelijoita. Saarinen toivoisi, että Lapin AMKin opiskelijat olisivat tietoisempia LapIT:n tarjoamista työ- ja harjoittelumahdollisuuksista. Tunnettuuden eteen tulee tehdä molemminpuolista työtä.


”IT-alalla monialaisuus sekä monitieteellisyys on ehdottomasti suuri etu”


Henna Kämäräinen työskentelee LapIT:llä ratkaisupäällikkönä. Hän on taustaltaan paitsi Kauppatieteiden maisteri, niin myös lukenut saksaa kandiksi asti. Hän päätyi opiskeluaikanaan Oulussa Nokian logistiikkapuolelle töihin. Nokialla Kämäräinen sai ensikosketuksensa teknologiaan. LapIT nappasi Kämäräisen leipiinsä, kun Kämäräinen kiinnostui silloin tarjolla olleesta tiedolla johtamisen projektista.

Kämäräinen toteaa, että IT-ala oli hänelle kuin hyppy tuntemattomaan. Paluumuutto Lappiin kiinnosti ja LapIT oli vakuuttava IT-alan toimija Pohjois-Suomessa.
Kämäräinen kokee, että IT-alalla monialaisuus sekä monitieteellisyys on ehdottomasti suuri etu. Oma tausta kauppatieteissä on antanut hänelle rutkasti asiakasymmärrystä bisnesnäkökulmasta. Kämäräinen uskoo jatkuvaan itsensä kehittämiseen, ja opiskeleekin työnsä ohella Lapin AMKissa IT-tradenomiksi. Kämäräistä kiinnostavat jatkossa myös IT-alan insinööriopinnot. Hän vinkkaakin opiskelijoille, että IT-alan toimijan parhaisiin ominaisuuksiin kuuluu tietyllä tavalla myös keskeneräisyyden hyväksyminen. ”Tulee hyväksyä se, ettei tällä alalla koskaan voi tietää kaikkea, ala muuttuu niin vauhdilla, että on oltava valmis jatkuvasti oppimaan uutta. Asiakasratkaisujen taustalla on suuri määrä erilaista osaamista, työtä tehdään tiimeissä, ja erilaiset sosiaaliset taidot, kuten tiimityöskentelytaidot ja avoimuus ovat tärkeitä IT-alan ihmisen osaamisalueita”, Kämäräinen toteaa.


” Välittömän kiitoksen ja palautteen antamisen politiikkaa”

Kämäräisen päivät ovat vaihtelevia ja hektisiä. Yhteen päivään saattaa mahtua useanlaisia työtehtäviä. Kämäräinen naurahtaa ja hahmottelee, kuinka hän toisena hetkenä suunnittelee kehittämisprojektissa uutta automaatioratkaisua ja toisena onkin jo kartoittamassa tietojärjestelmää asiakkaan tarpeisiin, ja siinä välissä käy tutustumassa myös uusiin teknologiaratkaisuihin. Kämäräinen kuitenkin myöntää kiireen ja haasteet häntä motivoiviksi voimiksi, ja arvostaa työyhteisöään ja työkavereitaan sekä sitä välittömän kiitoksen ja palautteen antamisen politiikkaa, joka LapIT:llä vallitsee.

”IT-ala on jatkuvassa muutoksessa ja digitalisaatio luo alan tulevaisuudelle erinomaiset näkymät”, Kämäräinen kertoo. IT-alan osaajista on koko ajan huutava pula, ja huomionarvoista on Kämäräisen mielestä myös se, että LapIT:llakin rekrytointi on tavallaan koko ajan käynnissä. Ala tarvitsee uramotivoituneita tekijöitä, joiden henkilökohtaisen kehittämisen halu on korkealla. LapIT on ollut Kämäräisen mukaan kannustava työnantaja. ”Se että annetaan vastuuta, tekijöihin uskotaan ja luotetaan, on tehokas motivaattori”, myöntää Kämäräinen.


LapIT2.JPG

(vas) Pasi Hartikainen, Miska-Matias Saarinen, Lea Virtanen, Henna Kämäräinen, Johanna Niva.