kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / LapIT ja Lapin AMK uudistivat kumppanuussopimuksen
21.4.2023 10:40

LapIT ja Lapin AMK uudistivat kumppanuussopimuksen

Lapin ammattikorkeakoulun ja LapITn kolmivuotiskausi toi mukanaan nipun uusia avauksia.


Ensimmäinen nykymuotoinen kumppanuussopimus on tehty vuonna 2019, yhteistyötä toki tehty aikaisemminkin. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen.

Kumppanuus on tuonut systemaattisuutta opiskelijarajapinnassa tehtävään työhön, lisännyt opinnäytetöiden ja harjoittelujen kokonaismäärää sekä tarjonnut myös uusia työllistymisen mahdollisuuksia.

11.4.2023 uudistettu kumppanuussopimus nostaa entistä vahvemmin esiin jatkuvan oppimisen mahdollisuudet. Sopimuksen valmistelun puitteissa on käyty hyviä keskusteluja siitä, mitä uutta osaamista alalla kehittyminen vaatii. Tiivis vuoropuhelu takaa sen, että valmistuvien osaaminen on alan vaatimusten tasolla.

”Tulevan sopimuskauden aikana LapIT:n työntekijöillä on mahdollisuus tarjota syventäviä aiheita opintojaan suorittaville opiskelijoille”, Lapin AMK:n osaamispäällikkö Heikki Konttaniemi toteaa. ”Akatemiamallia on pilotoitu muutaman yrityksen kanssa. Kokemukset tällaisesta mallista ovat olleet todella hyviä”, Heikki Konttaniemi jatkaa.

Toimitusjohtaja Klaus Kianen toteaa, että yhteistyön tulee olla hyvin suunniteltu, jotta kokemus on opiskelijalle mielekäs. ”Opintojen aikana työelämäyhteistyö on erinomainen idea. Työelämätaidot kehittyvät tällaisissa työelämälähtöisissä kokemuksissa paljon”, hän jatkaa.

Yhteistyö kohdentuu sekä Tornion että Rovaniemen campuksen digitaaliset ratkaisut-osaamisryhmään. LapIT:llä on parhaillaan töissä suuri joukko Lapin ammattikorkeakoulusta tai sen edeltäjistä valmistuneita. Rehtori Riitta Rissanen toteaakin, että partnereiden välillä vallitsee vahva keskinäisriippuvaisuus ja yhteistyötahto.

Yhteistyötä koordinoivat LapIT Oy:n hallintopäällikkö Päivi Honkala-Hyvärinen ja osaamispäällikkö Heikki Konttaniemi Lapin ammattikorkeakoulusta. Yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tarkemmin yksityiskohtaisemmat teemat ja toimenpiteet. Toimintasuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Kovakantinen vihko ja kuulakärkikyniä pöydällä.