kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lainaisitko lemmikkisi terapeutille?
17.12.2018 14:00

Lainaisitko lemmikkisi terapeutille?

Eläinavusteisessa terapiassa käytetään yleensä terapeutin omia eläimiä. On kuitenkin tilanteita, joissa terapian tueksi tarvitaan muitakin eläimiä.


Eläinavusteista terapiaa toteuttavat terapeutit ovat oman osaamisalansa ammattilaisia, laillistettuja terapeutteja, kuten toiminta-, psyko- tai fysioterapeutteja. Eläinavusteinen terapia on yksi menetelmä terapeutin menetelmävalikoimassa ja sitä käytetään silloin kun asiakas hyötyy siitä.

Lapin ammattikorkeakoulussa on tutkittu yhteistyössä muhoslaisen Mimmin Terapia Oy:n kanssa, miten eläinavusteisen terapian tueksi voidaan ottaa eläimiä eri yhteistyötahoilta laadukkaasti ja kuntoutuksen tavoitteet huomioon ottaen.

Mimmin Terapiassa on jo pitkä kokemus eläinavusteisesta terapiasta ja sen toteuttamisesta erilaisissa ympäristöissä, kuten maatiloilla tai kotieläinpihoilla, jolloin terapiassa avustavat eläimet eivät ole olleet terapeuttien omia eläimiä.

Yhteistyökumppaneiden vaihtelevat käytännöt antoivat sysäyksen tutkimukselle, jossa otettiin selvää, millaisia erilaisia käytäntöjä eri yhteistyökumppanien kanssa on käytössä ja millaiset toimintatavat kannattaa ottaa käyttöön muidenkin kanssa.

Juuri valmistunut YAMK opinnäytetyö nimeltä ”Onko koira kotona?” selvittää tapaustutkimuksen keinoin, mitä on eläinavusteinen terapia ja miten Mimmin Terapian terapeutit sitä toteuttavat. Opinnäytetyötä varten kerättiin terapeuttien kokemuksia eläinavusteisesta terapiasta ja missä he ovat terapiaa toteuttaneet ja millaisten eläinten avustuksella. Työssä saatiin vinkkejä siihen, mitä pitää ottaa huomioon, kun terapeutin työparina ei olekaan hänen oma lemmikkinsä.

Opinnäytetyön tuloksena saatiin toimintamalli, jota noudattamalla terapiayritys pystyy yhtenäistämään yhteistyötään eri toimijoiden välillä niin että kaikki kuntoutuksen kannalta kriittiset tekijät tulevat huomioiduksi. Mallin avulla terapiayrityksen on helpompi aloittaa yhteistyö uusien toimijoiden kanssa, kun siinä annetaan askelmerkit mitä missäkin vaiheessa on tehtävä.

Toimintamallista on hyötyä myös maatiloille tai muille eläimiä omistaville tahoille, joiden eläimet voisivat toimia terapian tukena.


Lisätietoja antaa:
Mika Väisänen
045 8487300
mika.vaisanen(ät)mimminterapia.fiKuva Mika Väisänen.jpg

Lammasta ruokkimalla voidaan harjoitella mm. kädentaitoja, vuorovaikutusta ja itsetuntoa kertovat Mimmin Terapian terapeutit.