kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lähiruokaa halutaan saattaa markkinoille uusilla tavoilla
25.5.2020 11:00

Lähiruokaa halutaan saattaa markkinoille uusilla tavoilla

Lähiruoka on nyt entistä arvostetumpaa ja halutumpaa kuluttajien keskuudessa, mutta miten sitä voidaan toimittaa heille?


Kevään 2020 poikkeustilan tuoma epävarmuus koettelevat myös lähiruokayritysten tuottavuutta ja yrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista. Jatkuva kiire, kireä aikataulu, yksin yrittäminen sekä taloudellinen epävarmuus huolestuttavat yrittäjiä ja aiheuttavat henkistä kuormitusta. Myös lähiruoan totutut myyntikanavat ovat muuttumassa.

Yrittäjien voimavaroja, johtamista ja verkostoja tulee tukea, jotta voidaan lisätä työhyvinvointia. Tuottavuus kysyy osaamista johtamisesta sekä myynnin uudelleenorganisoimisesta.

 

Apua lappilaisille elintarvike-, kala-, poro- ja maatalousyrittäjille

Lapin ammattikorkeakoulu toteuttaa nopealla aikataululla hankkeen, jossa lisätään lappilaisten elintarvike-, kala-, poro- ja maatalousyritysten ja -yrittäjien työssä jaksamista, hyvinvointia ja osaamista ja tuetaan yritystoimintaa poikkeustilanteessa.

Lähiruoan tuottajille ja jalostajille järjestetään työnohjausta, vertaistukea ja verkostoitumismahdollisuuksia. Koulutukset ja valmennukset lisäävät yrittäjien osaamista ja synnyttävät uusia ideoita ja näkökulmia oman hyvinvoinnin ja yrityksen tuottavuuden toteuttamiseksi.

Hankkeeseen otetaan mukaan lappilaisia mikro- ja pienyrittäjiä, joille järjestetään ohjausta, mentorointia ja koulutusta. Lopputuloksena yrittäjillä on käytettävissään uusia keinoja saada lähiruokaa asiakkaille.

Lähiruokaturvaa pitkällä tähtäimellä

Hankkeella autetaan yrittäjiä ja yrityksiä sopeutumaan poikkeustilanteeseen, mutta sen lisäksi se vaikuttaa lappilaiseen ruokaturvaan vahvistamalla elintarviketurvallisuutta ja omavaraisuutta.

Tulosten vaikuttavuus ei pääty poikkeusaikaan, sillä ne mahdollistavat uudenlaisen lähiruokaan liittyvän liiketoiminnan muutostilanteen jälkeenkin. Hankkeen tuotokset jäävät hankkeen jälkeen myös kaikkien yrittäjien, yrittäjiksi haluavien ja muiden kiinnostuneiden käyttöön.


Hankeinfo

Lähiruokaa asiakkaille uusilla tavoilla -hanke on Lapin ammattikorkeakoulun toteuttama ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 64 661 eurolla.
Toiminta-aika: 4.5.-31.12.2020
Toiminta-alue: Lappi
Rahoitus: ESR, 64 661 €.
Toteutus: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Kohderyhmä: Lappilaiset lähiruoan pientuottajat ja jalostajat

Lisätietoja

projektipäällikkö Marru Kraft
Lapin AMK
marru.kraft@lapinamk.fi
p. 040 614 6732Lähiruokahanke uutiskuva.jpg