kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Laadukasta asiakastyötä terveydenhuoltoon
28.2.2022 9:38

Laadukasta asiakastyötä terveydenhuoltoon

Palvelun on vastattava yksilön tarpeisiin.


Sairaanhoitaja Jessica Suoperä valmistui hyvinvointiosaamisen johtaminen YAMK:sta. Opinnäytetyönä hän teki torniolaiseen Kuntoutuskoti Arkipäivään RAI-arviointikykymittariston. Hänen mukaansa se on hyvä työkalu palveluntarpeen tunnistamiseen ja laadun mittaamiseen.

Suoperän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Kuntoutuskoti Arkipäivälle toteutussuunnitelma RAI-arviointikykymittariston käytölle, sekä kytkeä arviointi luontevaksi osaksi työntekijöiden työtä.

RAI-Arviointikykymittaristo

RAI-arviointikykymittaristo on tiedonkeruun ja havainnoinnin väline. Lyhenne RAI tulee sanoista Resident Assessment Instrument. Se on tarkoitettu kuntoutusasiakkaan palveluntarpeen kartoittamiseen sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-arviointikykymittaristossa tietoa kerätään muun muassa kognitiivisesta toimintakyvystä, psyykkisistä oireista sekä arkisuoriutumisesta.

RAI-arviointijärjestelmä on monipuolinen työkalu laadun valvontaan. Se kuvaa selkeästi palvelun vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Sitä voidaan hyödyntää tavoitteiden saavuttamisen seurannassa. RAI-arviointijärjestelmä antaa myös tietoa organisaation tasolla. Se auttaa huomaamaan mahdolliset kehittämistarpeet. 

- RAI-arviointijärjestelmä antaa hyvän pohjan olla kilpailukykyinen organisaatio, Suoperä huomauttaa.

Mittaristoa pitää käyttää, jotta se hyödyttää

Kuntoutuskoti Arkipäivän RAI-arviointikykymittariston osaamista kehitettiin käyttöönottokoulutuksen sekä kehittämispäivän avulla. Kuntoutuskodille teetettiin esiselvitys, jossa kartoitettiin jo olemassa oleva osaaminen sekä kehittämiskohteet. Kuntoutuskoti Arkipäivän RAI-arviointikykymittariston osaamista kehitettiin kolmen teeman äärellä, jotka olivat osaamisen kehittäminen, työnjako sekä laadun varmistaminen.  

Kuntoutuskoti Arkipäivän henkilökunta näki RAI-osaamisen olevan yksi merkittävä osa laadukkaan hoidon toteutumisessa. Henkilökunta koki RAI-arvioinnin vahvistavan asiakaslähtöistä työskentelyä. Tärkeää on, että jokainen työntekijä tietää miksi, ketä varten ja kenelle RAI-arviointia tehdään.

Suoperä toteaa, että paras hyöty RAI-arviointijärjestelmästä saadaan, kun koko henkilökunta on koulutettu sen käyttöön. RAI-arviointijärjestelmän säännöllinen hyödyntäminen lisää henkilökunnan osaamisen kehittämistä, ammattitaidon ylläpitämistä sekä antaa hyvän pohjan toteuttaa hoitotyötä asiakaslähtöisesti.

- Organisaatioiden tulee olla oppivia, hyvinvoivia, tehokkaita ja kilpailukykyisiä, Suoperä kiteyttää.

Lisätietoja

Jessica Suoperä, puh. 0401355787, jessica.suopera(a)edu.lapinamk.fiSairaanhoitaja kävelyttää potilasta