kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / LUC-innovaatio-ohjelmassa kolme kärkeä
26.3.2015 10:00

LUC-innovaatio-ohjelmassa kolme kärkeä

AMKin ja yliopiston yhteisen innovaatio-ohjelman toimeenpano on käynnistynyt.


Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhdessä laatiman Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman 2014–2020 tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen roolia alueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämisessä. Tämä tapahtuu yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Innovaatio-ohjelman valmistelua koordinoinut innovaatiopäällikkö Kaj Kostiander kertoo että vuonna 2015 innovaatio-ohjelman toimeenpano käynnistyy toden teolla. Toteutukseen on valittu kolme kärkialuetta joihin keskitytään; kierrätystalous ja sivuvirrat, arktinen muotoilu ja kolmantena kestävä hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja esteetön vieraanvaraisuus.

- Kierrätystalous ja sivuvirrat liittyvät siihen, että Lappi on valittu yhdeksi EU:n klusteristrategian mallialueeksi. Toinen kokonaisuus on arktinen muotoilu ja esteetön vieraanvaraisuus, joka liittyy muun muassa palvelumuotoilun hyödyntämiseen matkailupalveluiden kehittämisessä. Kolmas kokonaisuus eli kestävä hyvinvointi ja yhdenvertaisuus keskittyy esimerkiksi hyvinvointipalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden kysymyksiin muun muassa esteetöntä vieraanvaraisuutta edistämällä, Kostiander kertoo.

Kai Kostiander lisää vielä että läpileikkaavina nimittäjinä kaikelle toiminnalle on kansainvälisen yhteistyön ja rahoitusosaamisen kasvattaminen Lapissa, sekä yhteistyö muiden tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden kanssa.

Innovaatio-ohjelma on kiinteässä yhteydessä Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman ja Lappi-sopimuksen kanssa.

- Korkeakoulujen innovaatio-ohjelma suuntaa korkeakoulujen osaamista Lapin strategisten painopisteisiin, Kostiander toteaa.

Kansainvälisyys näyttelee isompaa osaa innovaatio-ohjelmassa kuin aiemmin. Kansainvälisyyden painottaminen tarjoaa korkeakouluille uusia mahdollisuuksia. Erityisasiantuntija Harri Malisen mukaan tavoitteena on tukea ja ohjata systemaattisemmin toimijoita kohti kansainvälisiä verkostoja ja –rahoitusta jo hankkeiden suunnittelu- ja alkuvaiheissa.

- Uusia aloitteita eteenpäin vietäessä tulee toimijoille myös haasteeksi miettiä tulevia kansainvälisiä haasteita. Esimerkiksi missä verkostoissa ja foorumeilla saman asian parissa toimivat ulkomaiset kollegat ovat ja ketkä ovat asian tiimoilta konkareita EU- rahoituksen kanssa. Sinne on mentävä sekaan, Malinen toteaa.

Lisätietoja:
Tutkimus- ja kehittämisjohtaja
Eero Pekkarinen
0400 690966
Eero.Pekkarinensähköposti.jpg

Erityisasiantuntija
Harri Malinen
0405720778
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

alkuperäinen tiedote: LUC-viestintäLUC innovaatio ohjelma kuvitus.JPG