kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Kuva Lapin AMKista on ehjä
20.5.2019 8:00

Kuva Lapin AMKista on ehjä

Suomalaisnuorten mielikuva Lapin AMKista on selvästi myönteisempi kuin mielikuva ammattikorkeakouluista keskimäärin. Koulutusalat ovat kiinnostavia, opetus on laadukasta ja tutkintoja arvostetaan työelämässä. Lisäksi AMK näkyy myönteisessä valossa sosiaalisessa mediassa.


Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n Korkeakoulujen imago 2019 –tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitetään korkeakoulujen imagoa suomalaisten alle 30-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Kiinnostuksen kohteena on, miten hyvin korkeakouluja tunnetaan ja miten niitä arvioidaan erilaisten imagotekijöiden valossa.

Tutkimuksessa ovat mukana kaikki 24 Suomen ammattikorkeakoulua, joita arvioitiin yhdeksällä eri imagoväittämällä. Sulkuihin on merkitty Lapin ammattikorkeakoulun sijoitus kyseisen väittämän kohdalla.

1. Koulutusalat ovat kiinnostavia (2.)
2. Opetus on tasokasta (2.)
3. Sijaintipaikkakunta on houkutteleva (14.)
4. Maine opiskelupaikkana on hyvä (4.)
5. Tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla (3.)
6. Tarjoaa kansainvälisiä mahdollisuuksia (6.)
7. Erottuu edukseen muista korkeakouluista (4.)
8. Näkyy myönteisesti mediassa / sosiaalisessa mediassa (2.)
9. Korkeakoulun WWW-sivuilta saa hyödyllistä tietoa (8.)

Lapin AMK nousi neljällä imagotekijällä top-3:n joukkoon. Näitä ovat kiinnostavat koulutusalat, tasokas opetus, tutkinnon arvostus työelämässä ja myönteinen media- ja somenäkyvyys. Vain sijaintipaikkakunnan houkuttelevuudessa Lapin AMK antaa etumatkaa muille, ja jää valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle.

Yleisarvosanaksi vastaajat antavat Lapin AMKille 7,78, mikä on seitsemänneksi paras sijoitus ammattikorkeakoulujen joukossa. Pohjois-Suomessa arvio on hyvin myönteinen, 7,97.

Naiset (7,88) arvioivat Lapin AMKia hieman myönteisemmin kuin miehet (7,66) ja ikäluokista 20-24–vuotiaiden arvio (7,95) on myönteisin. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat (8,03) arvioivat Lapin AMKia myönteisemmin kuin lukiolaiset (7,65).

Kirittävää ammattikorkeakoululle jää yleisessä tunnettuudessa, sillä 2433 vastaajan joukossa vain 15 prosenttia tuntee tai tietää oppilaitoksen jostain yhteydestä. Ammattikorkeakoulujen keskiarvotulos on 19 prosenttia, ja hajonta on tällä mittarilla suurta. Lapin AMK tunnetaan kuitenkin hyvin omassa toimintaympäristössään Pohjois-Suomessa.

Parhaiten tunnetuista ja arvostetuimmista ammattikorkeakouluista voi lukea Taloustutkimuksen 26.04.2019 julkaisemasta tiedotteesta Korkeakoulujen imagotutkimus on valmistunut.

Ammattikorkeakoulut saavat tutkimuksesta arvokasta palautetietoa myös koulutuksista tiedottamista ja verkkosivujen sisällön kehittämistä varten. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin eri koulutusalojen houkuttelevuutta ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Taloustutkimus Oy on tehnyt korkeakoulujen imagotutkimuksia vuodesta 2002 alkaen.Opiskelijahaalareiden erivärisiä lahkeita.