kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Kuraattoripalveluiden palautekyselyn tuloksia
7.9.2022 6:00

Kuraattoripalveluiden palautekyselyn tuloksia

”Empaattista ja inhimillistä kohtaamista, kuitenkin tarvittaessa jämäkkää ohjaamista”


Lapin AMKin ja yliopiston yhteisten kuraattoripalveluiden asiakaspalautekysely toteutettiin keväällä 2022 ja kyselyyn vastasi 115 opiskelijaa.

Palautetta pyydettiin kaikilta vuoden sisään kuraattoripalveluita käyttäneiltä noin kuudeltasadalta opiskelijalta. Suurin osa vastanneista opiskelijoista oli tyytyväinen kuraattorilta saamaansa palveluun (91 %).

Erityisesti kiitosta sai empaattinen kohtaaminen ja ymmärrys erilaisia haasteita kohtaan, käytännönläheiset neuvot ja ohjeet sekä tukeminen palveluviidakossa. Kehittämisen kohteiksi palautteissa nousivat muun muassa ryhmätoimintojen lisääminen sekä tapaamisten aikavälien lyhentäminen ja lisääminen.

- Palautteen perusteella opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä kuraattoripalveluiden toteutustapoihin sekä kuraattorilta saamaansa palveluun, kertoo korkeakoulukuraattori Maija Törmänen.

Tiedon kuraattoripalveluista opiskelijat olivat pääosin löytäneet korkeakoulun verkkosivuilta (45 % vastaajista). Lisäksi kuraattoripalveluihin ohjauduttiin tuutoreiden tai opetus- ja ohjaushenkilöstön (37 % vastaajista) sekä YTHS:n (19 % vastaajista) kautta. Yhteydenottopyynnön jätettyään opiskelija sai varsinaisen tapaamisajan kuraattorille (joko lähi- tai etäaika sekä puhelu) nopeasti. 64 % vastaajista kohtasi kuraattorin jo viikon sisään ensimmäisestä yhteydenotosta. Kiire-aikoina tapaamisaika saattoi mennä 2-3 viikon päähän (33 % vastaajista).

Yhteyden ottaminen kuraattoriin johtui monenlaisista syistä.

- Opiskelijoiden vastausten mukaan yleisimmät syyt olivat arjen ja opiskelun sujuvuus kuten tuki opintojen suunnitteluun tai arjenhallinta, stressi tai uupumus, neuropsykiatriset häiriöt kuten ADHD, oppimisvaikeudet sekä mielenterveyden haasteet, Törmänen jatkaa.

Muita syitä yhteydenottamiseen palautteen mukaan olivat jännittäminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko, sosiaalietuudet tai omaan fyysiseen terveydentilaan liittyvät asiat.

Etäpalveluiden toteuttamiseen opiskelijat olivat tyytyväisiä (89 % vastaajista). Etätoteutukset antoivat palautteen mukaan opiskelijoille liikkumavapautta sekä osa vastaajista koki puhumisen olevan helpompaa, kun itse saa valita paikan. Kuraattoripalveluiden käytössä oleva Webex-järjestelmä oli palautteen mukaan suhteellisen helppokäyttöinen ja hyvänä ominaisuutena pidettiin muistutustoimintoa hieman ennen sovittua aikaa.

Kuraattoripalveluiden toimintoja on kehitetty opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämällä lisärahoituksella, joka on muun muassa mahdollistanut yhteisen ajanvarauspalvelun käynnistämisen sekä opinnäytetöiden tekemistä tukevan ryhmätoiminnan aloittamisen. Kuraattoripalveluiden koordinoinnilla pyritään vastaamaan palveluiden saavutettavuuteen yhteydenottomäärien kasvettua merkittävästi.


Lisätietoja:
kuraattorit(a)luc.fi
Lapin korkeakoulujen kuraattoripalveluiden verkkosivut: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/arjenituja/