kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Kunnon Mummolassa ei kompuroida
6.11.2017 14:00

Kunnon Mummolassa ei kompuroida

Eri puolilla Lappia jo neljän vuoden ajan järjestetty Kunnon Mummola rantautui ensimmäisen kerran Pohjois-Pohjanmaalle.


Kunnon Mummola on Lapin Liikunta ry:n ideoima toimintamalli, jolla pyritään ehkäisemään iäkkäiden ihmisten kaatumisia. Ensimmäiset Kunnon Mummolat järjestettiin jo vuoden 2014 keväällä Ranualla, minkä jälkeen alkoi Lapin Liikunnan ja Lapin AMKin geronomikoulutuksen yhteistyö.

Tapahtumissa geronomiopiskelijat antavat kävijöille yksilöllistä palautetta fysioterapiaopiskelijoiden tekemistä toimintakyvyn arvioinneista. Arvioinneissa kartoitetaan kaatumisen riskitekijöitä kuten tasapaino-ongelmia tai alaraajojen lihasten heikkoutta.

Lisäksi geronomiopiskelijat antavat yksilöllistä ja yleistä neuvontaa ja ohjausta ikäihmisten palveluihin ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa. Ikääntyneitä autetaan löytämään omat voimavaransa, vahvistamaan niitä ja pysymään pitempään toimintakykyisinä.

 

Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäinen Mummola

Kunnon Mummola –tapahtumia on jo järjestetty eri puolella Lappia, ja toiminta laajentui lokakuun alussa ensimmäistä kertaa Pohjois-Pohjanmaan puolelle. Iin Merihelmessä järjestetyn Kunnon Mummolan koordinoi geronomiopiskelija Rita Leinonen.

Iin tapahtumaa varten kehitettiin edelleen monialaista yhteistyötä ja mukana olivat Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan Eikka-bussin lisäksi Oulunkaaren kuntayhtymän vanhus-, terveys- ja kuntoutuspalvelut, Iin kunnan opetus- ja liikuntatoimi, alueen Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja sekä muistiasiantuntija Muistiliitosta.

Paikan päällä yli sata kävijää, myös livestriimiä Oulunkaareen

Tapahtumassa mitattiin verenpaineita ja kotikuntoutuksen fysioterapeutti ohjasi aivojumppaa. Kunnan liikuntaneuvoja ohjasi yhteisjumppaa ja teki toimintakyvyn testejä Eikka-bussissa. Kuivaniemen yläkoulun 9-luokkalaiset opastivat tablettitietokoneen avulla ikäihmisille soveltuvia internet-sivustoja ja sovelluksia.

Lapin AMKin fysioterapeuttiopiskelijat tekivät toimintakykytestejä, kuten muissakin Mummoloissa. Geronomien palautepisteellä uutta oli muun materiaalin lisäksi ikääntyneille jaettava voimavarakartta, jossa heitä herätellään miettimään omia voimavarojaan konkreettisten kysymysten avulla.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojalta moni kävijä sekä myös vanhuspalvelujen työntekijät saivat uutta tietoa. Oulunkaaren pisteellä oli mahdollisuus tutustua AC-kuvayhteyspalveluun tai Evondos-lääkeautomaattiin. Muistiliiton pisteellä oli mukavia pieniä aivojumppatehtäviä, jotka kiinnostivat kävijöitä.

Tapahtumasta lähetettiin live-lähetystä niille Oulunkaaren vanhuspalveluiden asiakkaille, joilla on käytössään AC-kuvayhteyslaitteet.

Kävijöitä Merihelmessä oli noin120. Iin Merihelmestä Kunnon Mummola siirtyi Ranualle ja Simon Ylikärppään.

Kunnon Mummola -toiminnan kehittämisestä ja toteutuksesta on tehty geronomikoulutuksen opinnäytetyö vuonna 2016. Opinnäytetyön laati Tuomas Laajanen.

Alkuperäinen tiedote:
Rita Leinonen, Geronomiopiskelija, Lapin AMK
Sari Arolaakso, Lehtori, Lapin AMKKunnon mummola.jpg