kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Kunnallisen liikelaitoksen päätöksenteko perustetaan tiedolle
18.5.2021 11:00

Kunnallisen liikelaitoksen päätöksenteko perustetaan tiedolle

Liikelaitoksen talousraportoinnin ja ennustamisen kehittäminen parantaa päätöksentekoa ja johtamista.


Laadukkaiden raporttien ja ennusteiden tuottamilla tiedoilla on merkitystä sekä liikelaitokselle että sen ulkopuolisille sidosryhmille. Myös päätöksenteon tueksi tarvitaan relevanttia, vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa.

Liiketalouden osaamisen johtamisen YAMK-opinnäytetyössään Merja Varanka tutki 1.1.2020 perustetun Kemijärven kaupungin Tilapalvelut liikelaitoksen nykyistä talousraportointia ja talousennustamista ja sen kehittämistarpeita sekä liikelaitoksen johtokunnan koulutustarpeita. Kehittämistyön pohjana Varanka käytti talouden, johtamisen sekä raportointiin ja ennustamiseen liittyviä menetelmiä ja tehtäviä, joita syvennettiin haastatteluilla ja kyselyllä.

Työn toimeksiantajana oli Kemijärven kaupunki ja ohjaajana toimi Lapin AMK Master Schoolissa yliopettajana työskentelevä Jari Sarja.

Talouden ennustamisen osalta tuloksissa korostuivat verkostojohtaminen, robotiikka, skenaarioiden luominen ja heikkojen signaalien havainnointi. Myös asiantuntijan substanssiosaamisen on keskiössä.

- Haastateltavat näkivät, että lukujen taustalla oleva toiminta on tärkeässä roolissa ja siihen liittyvät haasteet ja kehityskohteet tulisi osata tuoda julki, Merja Varanka kertoo.

Talousraportointiin toimeksiantajaorganisaatiossa ollaan suhteellisen tyytyväisiä ja tarvittavat kehittämistoimet ovat kyselyn mukaan toteutettavissa.

- Haastatteluissa tuli esille, että keskeinen parannettava asia on havainnollistavan grafiikan lisääminen. Myös ajantasaisuutta tulisi parantaa samoin kuin raporttien selkeyttä.

Grafiikan lisäämisen ohella Merja Varanka esittelee tutkielmassaan neljä muuta kehittämisehdotusta, joita ovat koulutusten lisääminen, ennusteiden laatiminen, robotiikka ja analysoinnin kehittäminen. Kehittämistoimilla parannetaan päätöksentekoa, johtamista, toiminnan analysointia, tehokkuutta ja ennakointia.

- Tutkimukseni tulokset antavat pohjan toiminnan ja talouden yhdistävän raportoinnin ja ennustamisen luomiseen, Varanka toteaa.

Lisätietoja:

Merja Varanka, tradenomi (Ylempi amk), p. 040 751 69 65, mmk_80(a)hotmail.com

Opinnäytetyö: Kemijärven Tilapalvelut Liikelaitoksen talousraportoinnin ja talousennustamisen kehittämien, Merja Varanka, Lapin ammattikorkeakoulu 2021
Ilmakuvaa Kemijärven kaupungista.

Kemijärven kaupungin virastotalot