kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Kulttuurisensitiivisempiä sote-palveluilta saamelaisille
16.3.2023 10:00

Kulttuurisensitiivisempiä sote-palveluilta saamelaisille

Saamelaiskulttuurien osaamista ei nykyisellään sisälly sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksiin Suomessa. Tähän haetaan muutosta kolmen pohjoisen amkin yhteistyönä.


Saamelaisten oikeudet omia kieliä ja kulttuuria huomioiviin sote-palveluihin toteutuvat vain sattumanvaraisesti, todetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön viime vuonna valmistuneessa selvityksessä. Henkilöstön tietämättömyys kieli- ja kulttuuriesteistä palvelutilanteissa voi muodostaa riskin asiakasturvallisuudelle ja luoda syrjintää ja epätasa-arvoa. Se voi myös heikentää luottamusta palveluntuottajaan.

Myös erityisaloilla, kuten mielenterveys- ja päihdetyössä ja työssä ikääntyvien tai lapsiperheiden kanssa, ammattitaito edellyttää kulttuurieroihin perustuvien tarpeiden tunnistamista. Osaamista tarvitaan lisää myös työskentelyssä tulkin välityksellä.

Saamelaisväestön sote-palvelujen turvallisuuden, saavutettavuuden ja tasavertaisuuden edistämiseksi tarvitaan saamelaiskulttuurin lähtökohtia integroivia täydennyskoulutuksia. Uudistuvan sote-alan vaatimukset luovat lisäksi tarpeita asiakaslähtöiselle, kulttuurisensitiiviselle palveluohjaukselle.

Täydennyskoulutusten valmistelu alkaa kolmen pohjoisen amkin yhteistyönä

Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulut ja DIAK ovat päättäneet vastata saamelaisten sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeeseen kehittämällä alalle kulttuurisensitiivistä lisäkoulutusta. Hanketta hallinnoi Lapin AMK.

Aluksi hankkeelle perustetaan yhteistyöelin, jossa on mukana saamelaisia sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita ja edustajia kaikista saamelaisista ryhmistä Suomessa. Lisäkoulutusta toteutetaan yhteiskehittämisen periaatteella yhdessä saamelaisten asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi mukana on laaja joukko sidosryhmiä Saamelaisten kotiseutualueelta ja Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilta.

Hankkeen kohderyhmänä on sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, joka toimii saamelaisten asiakkaiden kanssa saamelaisten kotiseutualueelle tai sen ulkopuolella sekä alan opiskelijat. Hankkeen tuottamat opintojaksot integroivat saamelaiskulttuurin tuntemusta sote-alojen erityisosaamisen kehittämiseen ja koulutukseen. Hankkeen toteutuksessa kehitetään ja sovelletaan kulttuurisensitiivistä, tutkivaa ja refleksiivistä yhteiskehittämisen toimintamallia.

Vuosina 2023 – 2025 toteutettavan hankkeen kokonaisbudjetti on 918 634,93 euroa ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Projektipäällikkönä toimii Linnea Melkko Lapin ammattikorkeakoulusta ja koordinaattoreina Heikki Erola Lapin ammattikorkeakoulusta, Tarja Tapio Oulun ammattikorkeakoulusta ja Niina Patronen Diakonia ammattikorkeakoulusta.

Yhteydenotot:

Linnea Melkko, Lapin AMK, linnea.melkko(a)lapinamk.fi, 040 152 8346

Tarja Tapio, OAMK, tarja.tapio(a)oamk.fi, 050 411 5668

Heikki Erola, Lapin AMK, heikki.erola(a)lapinamk.fi, 040 565 1143

Niina Patronen, DIAK, hoitotyö, niina.patronen(a)diak.fi, 050 478 6797Hoitotyö JesseTamski web.jpg

Kuva: Lapin AMKin kuvapankki.