kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Koulukuraattorin tulisi ehtiä jalkautua alakoulun arkeen
23.10.2020 7:00

Koulukuraattorin tulisi ehtiä jalkautua alakoulun arkeen

Kirsi Poikajärvi ja Sari Vornanen selvittivät YAMK-opinnäytetyössään, millaisena Rovaniemen alakoulun opettajat näkevät yhteistyön koulukuraattorin kanssa koulun arjessa ja mitä he yhteistyöltä odottavat.


Teeman tutkiminen on Poikajärven ja Vornasen mukaan koettu kouluissa tarpeelliseksi ja kiinnostusta herättäväksi.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö tukee koko kouluyhteisöä, ja se on nostetu myös Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Poikajärvi ja Vornanen keskittyivät opinnäytetyössään ongelmia ennalta ehkäisevään työhön sekä varhaiseen puuttumiseen.

Tutkimustulokset osoittivat, että koulukuraattoreilta saatu konsultaatio ja kriisiapu toimii opettajien mielestä hyvin. He kokivat saavansa kuraattorilta tukitoimia aina kun siihen on tarvetta.

Neuvottelut ja keskustelut ovat tärkeä osa koulukuraattorin ja opettajan välistä yhteistyötä. Alakoulun opettajat kokivat suurena haasteena toisaalta koulukuraattorien ylikuormittumisen oppilashuoltotyössä ja toistaalta yhteistyön pysyvyyden ja jatkuvuuden.

Koulukuraattorin jalkautuminen koulun arkeen on opettajien mielestä erittäin tarpeellista. Opettajat pitivät tärkeänä koulukuraattoripalveluiden riittävää saatavuutta.

Opettajien keskusteluissa tuli esille koronatilanne, joka heijastuu opetustyön lisäksi huolestuttavan paljon myös oppilashuoltotyöhön. Oppilaiden tarve koulukuraattoripalveluihin on lisääntynyt koronatilanteen edetessä.

Tutkimus tehtiin laadullisena tapaustutkimuksena. Aineistonkeruun ryhmähaastattelut tehtiin etäyhteyden avulla. Teams- ja Google Meet -kutsut lähetettiin kolmen eri koulun 17 alakoulun opettajalle Rovaniemellä. Kutsun saaneista alakoulun opettajista lähes kaikki osallistuivat aineistonkeruuseen. Opettajat kokivat etäyhteyden kautta tapahtuvan ryhmähaastattelutilanteen luontevaksi ja vuorovaikutteiseksi.

Opinnäyetytö ”Just se, että me tutustuttais, oppilaat tutustuis vielä enemmän ja se ois, että oikeasti me tehdään yhdessä" on valmistunut  osana Sosiaalialan osaamisen johtamisen YAMK-koulutusta Lapin ammattikorkeakoulussa. Työ julkaistaan lähiaikoina kokonaisuudessaan Theseus-opinnäytetyötietokannassa

Tiedustelut

Kirsi Poikajärvi puh. 040 5407429 kirsi.poikajarvi(ät)pp.inet.fi
Sari Vornanen puh. 044 5735903 sarivornanen(ät)hotmail.comAakkoset.jpg