kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Konetekniikan opiskelijalla nyt mahdollisuus saada tutkinto myös Itävallasta
30.1.2020 13:00

Konetekniikan opiskelijalla nyt mahdollisuus saada tutkinto myös Itävallasta

Lapin AMKin ja itävaltalaisen Fachhochschule Technikum Wienin insinööriopiskelijoille avautuu mahdollisuus kaksoistutkintoon.


Kaksoistutkinnosta tehtiin sopimus Lapin AMK:n konetekniikan ja FH Technikum Wienin Urban Renewable Energy Technologies koulutusten välillä viime viikolla.

Kaksoistutkinnot (Double Degree) ovat eri maiden korkeakoulujen välillä melko tavallisia. Nyt solmittu sopimus on ensimmäinen laatuaan Lapin ammattikorkeakoulun tekniikan alalla.

Kaksoistutkinnon myötä konetekniikan insinööriopiskelijoille avautuu mahdollisuus saada insinööritutkinto molemmista ammattikorkeakouluista. Tätä varten viisi opiskelijaa kummastakin ammattikorkeakoulusta pääsee opiskelemaan yhden lukuvuoden ajan toisessa sopimuskoulussa. Ensimmäiset viisi pääsevät Wieniin jo ensi syksynä.

Rehtorit allekirjoittavat.jpg

Lapin AMK:n ja itävaltalaisen Fachhochschule Technikum Wienin pitkä yhteistyö huipentui tiistaina 21.1.2020, kun rehtorit Riita Rissanen ja Fritz Schmöllebeck allekirjoittivat Double Degree sopimuksen Wienissä. Kuva: FH Technikum Wien /Fabian Orner Fotografie.

Eurooppalaisille työmarkkinoille

Double Degree -kaksoistutkintoa ovat Lapin ammattikorkeakoulun puolesta olleet valmistelemassa kehittämispäällikkö Kenneth Karlsson ja konetekniikan lehtori Ari Pikkarainen.

- Kaksoistutkinto on mukaan valikoituville opiskelijoille suuri etu Euroopan laajuisilla insinöörien työmarkkinoilla, Ari Pikkarainen korostaa.

Lapin AMK:sta kaksoistutkinto-ohjelmaan valitaan vuosittain viisi konetekniikan opiskelijaa, jotka saavat valmistumisensa yhteydessä kotimaisen tutkinnon lisäksi itävaltalaisen insinööritutkinnon suoritettuaan 60 op:n opinnot Wienissä. Vastaavasti sama määrä FH Technikum Wienin Urban Renewable Energy Systems koulutusohjelman opiskelijaa voi saada suomalaisen koneinsinöörin tutkinnon.

- Kaksoistutkinnon opiskelu antaa myös hienon mahdollisuuden tutustua kohdemaan kieleen, kulttuurin sekä alueen työllistymismahdollisuuksiin.

Turvallinen seikkailu opinnoista motivoituneelle

Kenneth Karlssonin mukaan uuden opiskelumahdollisuuden menestyksekäs hyödyntäminen vaatii opiskelijalta hyvää motivaatiota, opintomenestystä aiemmissa opinnoissa sekä hyvää puhutun ja kirjoitetun englannin kielen taitoa.

- Opiskelu toisessa korkeakoulussa ajoittuu kolmannelle opintovuodelle ja kun opintojen määrä täyttyy, myöntää kyseinen korkeakoulu tutkintotodistuksen opiskelijalle. Opinnot suoritetaan kohdemaan tutkintovaatimusten mukaan.

Seikkailuun ei kuitenkaan tarvitse heittäytyä yksin, sillä opiskelijoiden tukena on kummassakin korkeakoulussa koordinaattorit ja hallinnolliset vastuuhenkilöt, jotka koordinoivat opetuksen ja oppimisen edellytyksiä ja auttavat opiskelijoita käytännön järjestelyiden sujumisessa. Lapin AMKissa opintojen koordinaattori on lehtori Ari Pikkarainen.

Tärkeä osa kaksoistutkintoa on opinnäytetyön suorittaminen vieraassa maassa. Opiskelijoiden opinnäytteitä ohjaavat sekä FH Technikum Wienin että Lapin AMK:n opettajat yhdessä.

Opinnäytteen molemmat ohjaajat tuovat kansainvälisen näkökulman opinnäytteen ohjaukseen ja tarkistavat omalta osaltaan, että opinnäyte vastaa kohdemaan vaatimuksia. Opiskelijat suorittavat myös tutkinnon mukaista työharjoitteluaan kohdemaassa, joko korkeakoulun oman tutkimuslaboratorion tai -hankkeen tehtävissä tai mahdollisesti alueen yrityksessä.

Mukaan hakeutumisesta ja valintakriteereistä tiedotetaan kohderyhmään kuuluville opiskelijoille piakkoin sähköpostitse.


Tiiviin yhteistyön tulos

Lapin AMK:n ja FH Technikum Wienin nykymuotoinen yhteistyö alkoi vuonna 2012 sähkö- ja automaatiotekniikan sekä konetekniikan koulutusten yhteisestä opiskelija- ja opettajavaihdosta, joka on sittemmin ollut jatkuvaa vuosittaista toimintaa. Yhteistyöhön on kuulunut myös wieniläisopiskelijoiden harjoittelujaksot Kemin kampuksella sekä yhteisten opinnäytetöiden tekeminen.

Lapin AMK:n delegaatio osallistui FH Technikum Wienin järjestämälle kansainvälisten kumppaneiden yhteistyöviikolle rehtori Riitta Rissasen johdolla.

Double Degree -sopimuksen lisäksi viikon aikana käytiin neuvotteluja opiskelija- ja opettajavaihdon laajentamisen mahdollisuuksista sekä tutkimustoiminnan syventämisestä ja monialaistamisesta.

YhteiskuvaWien Fh.jpg

Riitta Rissanen, Peter Franz, Erich Markl, Fritz Schmöllebeck, Hannu Kähkölä, Kenneth Karlsson ja Ari Pikkarainen. Kuva: FH Technikum Wien /Fabian Orner Fotografie.Konetekniikan haalarit uutiskuva.jpg