kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Kierrätyksestä kiertotalouteen
12.2.2020 11:00

Kierrätyksestä kiertotalouteen

Onko pienillä yrityksillä eväitä ja mahdollisuuksia siirtyä kierrätyksestä kiertotalouteen? Saadaanko tuotannosta yli jäänyt materiaali hyötykäyttöön?


Pienten yritysten siirtymistä kierrätyksestä kiertotalouteen voidaan tehostaa alustatalouden avulla. Näin todetaan Juha Orren Lapin ammattikorkeakoululle tekemässä YAMK-opinnäytetyössä, jossa tutkittiin alustatalouden mahdollisuuksia kiertotalouden tukemisessa.

Digitaalisista alustoista voivat hyötyä yritysten lisäksi myös kuluttajat, koska alusta voi toimia tiedotus- ja jakamisvälineenä yrittäjien ja kuluttajien välillä, samoin kuin B2B-liiketoiminnassakin.


Alusta- ja kiertotalous

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen käyttö ovat paljon esillä mediassa niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.

- Aihe on erittäin ajankohtainen, joten se antoi hyvän sysäyksen tutkimuksen tekemiselle. Ajankohtainen on myös alustatalous, jonka liiketoimintamalli syrjäyttää yhä useammin perinteisen kivijalkakaupan, Juha Orre valottaa.

Alustatalous on noussut yleiseen tietoisuuteen etenkin AirBnB:n ja Uberin myötä. Juha Orre tarkentaa kuitenkin, ettei alusta valitse palvelua vaan päin vastoin, alusta voi toimia missä tahansa toiminnassa, myös kiertotaloudessa.

- Tästä on jo esimerkkinä Materiaalitori-sovellus, jossa yritykset keskenään voivat il-moittaa sivuvirrat toisten yritysten hankittavaksi.

Tutkimuksessa luodaan katsaus kierto- ja alustatalouden kehitykseen ja nykytilaan sekä käs-tellään myös alustatalouden mukanaan tuomia ongelmia.

- Kierto- ja alustatalouden valoisan julkisivun taakse syntyy usein varjoja.

Ratkaisuja kiertotalouteen kaivataan

Tutkimustaan varten Juha Orre haastatteli seitsemää pienyritystä ja selvitti niiden kiinnostusta alustojen käyttöön kiertotaloudessa. Suurin osa haastatelluista oli hyvin kiinnostunut asiasta ja osalla oli valmiita ideoitakin alustojen hyödyntämismahdollisuuksista.

Tutkimuksen tuloksena voitiin lisäksi määritellä neljä erilaista ratkaisua, joista kaksi syntyi suoraan yrittäjien tarpeista ja kaksi tulosten analysoinnin yhteydessä. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli alueellinen alustamalli, jossa voisivat toimia sekä yritykset että kuluttajat. Alusta voisi toimia joko tiettyyn toimialaan kohdennettuna tai yleisenä sovelluksena ja sitä käytettäisiin sekä selaimella että mobiililaitteisiin soveltuvalla applikaatiolla.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opinnäytetyön toimeksiantajan Kierto10-hankkeen lisäksi Lapin AMK:n ohjelmointiin painottuvissa opintojaksoissa, projekteissa ja opinnäytetöissä.

Tuloksia voidaan käyttää myös pohjatietona uusien hankkeiden suunnittelussa ja mallien perusteella voidaan ideoida uusia ratkaisuja muihinkin tarkoituksiin alusta- ja prosessikuvauksia käyttämällä.

- Tämä tutkimus tehtiin Meri-Lapin tilanteen selvittämiseksi, mutta toivottavasti aiheesta laaditaan jatkossa myös laajempia selvityksiä. Pienistä puroista kasvaa suuria virtoja, Juha Orre toteaa.

Lisätietoja:

Alustatalous kiertotalouden tukijana, Orre, Juha (2020)

Insinööri YAMK Juha Orre, 044 478 0214, juha.orre(ät)lapinamk.fialustatalous uutiskuva.jpg