kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Kemijoki Oy:n tunnustuspalkinto kolmen AMK-opinnäytetyön tekijöille
Uutiset
7.6.2021 14:00

Kemijoki Oy:n tunnustuspalkinto kolmen AMK-opinnäytetyön tekijöille

Tunnustuspalkinnon saivat insinööri (AMK) Heini Tuuliainen, restonomit (AMK) Iida Kutuniva ja Juha-Pekka Niemelin sekä insinööriopiskelija Saana Ollila-Niva.


Kemijoki Oy:n perustamasta stipendirahastosta on jo yli kymmenen vuoden ajan myönnetty vuosittain merkittävät tunnustuspalkinnot Lapin AMKin eri alojen opiskelijoille ansiokkaista opinnäytetöistä.

Tunnustuspalkintojen arviointikriteereitä ovat muun muassa pohjoisen toimintaympäristön huomioiminen, kestävä kehitys ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kytkös liiketoimintaan ja yrittäjyyteen. Myös opinnäytetyön arvosanalla on painoarvoa.

Tänä keväänä tunnustuspalkinto myönnettiin kolmelle opiskelijalle.
Insinööri (AMK) Heini Tuuliainen sai 1000 euron tunnustuspalkinnon opinnäytetyöstään Lean-johtaminen ekologisen toiminnan edistäjänä. Opinnäytetyössä selvitettiin, voidaanko kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä edistävällä Lean-johtamisella saada aikaan myös ekologisempaa toimintaa. Tehtävä pohjautui kirjallisuuskatsauksiin sekä Lapin alueen alueella toimivien tuotannollisten organisaatioiden haastatteluihin.

Restonomit (AMK) Iida Kutuniva ja Juho-Pekka Niemelin saivat yhdessä 500 euron tunnustuspalkinnon opinnäytetyöstään Vastuullisilla valinnoilla kohti kestävämpää liiketoimintaa: Kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan opas luonnonvaroja hyödyntäville pk-yrityksille. Opinnäytetyön tehtävänä suunniteltiin kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan opas, jonka avulla voidaan kehittää luonnonvaroja hyödyntävien hyvinvointi-, luonnontuote- ja matkailualan pienten sekä keskisuurten yritysten liiketoiminnan kestävyyttä. Opinnäytetyö toteutettiin Lappi Luxus – palveluja ja tuotteita lappilaiseen hyvinvointimatkailuun -hankkeen toimeksiantona.

Insinööri (AMK) tutkintoon valmistuva Saana Ollila-Niva sai 500 euron tunnustuspalkinnon opinnäytetyöstään Lapin vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat vuosilta 2004-2006: Kehittämisehdotusten toteutumisen tarkastelu. Opinnäytetyössä selvitettiin Lapin vesihuollon alueellisissa yleissuunnitelmissa tehtyjen kehittämisehdotusten toteutumista sekä mahdollisia syitä niiden toteutumisen tai toteutumatta jäämisen taustalla. Vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia tarkasteltiin erityis- ja häiriötilanteisiin varautumisen työkaluna, näkökulmana erityisesti ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat muutokset ja haasteet vesihuollolle.Todistuskansio ja logopaperit.Tunnustuspalkinnon saaneet opiskelijat.

Tunnustuspalkinnon saivat Heini Tuuliainen, Saana Ollila-Niva sekä Juho-Pekka Niemelin ja Iida Kutuniva