kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Kemijoki Oy palkitsi tunnustuspalkinnolla kolme AMK-opinnäytetyötä
20.6.2022 11:00

Kemijoki Oy palkitsi tunnustuspalkinnolla kolme AMK-opinnäytetyötä

Kemijoki Oy jakaa vuosittain stipendirahastostaan tunnustuspalkintoja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille.Tunnustuspalkinnot ovat osa yhtiön monipuolista oppilaitosyhteistyötä. Niiden avulla halutaan palkita ansioituneita opinnäytetöitä, jotka huomioivat ja tukevat pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteitä, alueellista elinvoimaa ja kehitysnäkymiä. Tänä vuonna yhtiö myönsi yhden 1 000 euron ja kaksi 500 euron suuruista tunnustuspalkintoa.

Suurimman 1 000 euron arvoisen tunnustuspalkinnon sai luonnonvara-alalta metsätalouden insinööriksi valmistunut Teemu Ruuska. Hän tutki opinnäytetyössään arktisen hunajantuotannon mahdollisuuksia ja haasteita. Toimeksiantajana oli Arktinen mehiläistaloushanke.

”Arktinen hunajantuotanto on kiinnostava ja monipuolinen aihe. Työssä pääsin hyödyntämään opintojen lisäksi myös kokemustani kaupalliselta alalta. Mehiläistenhoito ei ollut minulle entuudestaan tuttua, mutta se todella vei mennessään. Uskon, että siitä tulee minulle loppuelämän mittainen harrastus. Tuntuu hienolta saada tällainen palkinto työstä, jonka tuloksista on hyötyä Lapin mehiläistalouden pitkäjänteisessä kehittämistyössä ja jonka itse koen merkitykselliseksi”, Ruuska kertoo.

Teemu Ruuska
Teemu Ruuska

Kemijoki Oy:n stipendirahasto myönsi toisen 500 euron suuruisista tunnustuspalkinnoista tradenomiksi valmistuneelle Sirje Lallille. Lalli toteutti opinnäytetyönään henkilöstön osaamiskartoituksen työnantajalleen Monetra Oulu Oy:lle. Lalli keskittyi myyntireskontratiimin digitaalisten valmiuksien kartoittamiseen sekä keinoihin, joilla tiimin osaamista voisi kehittää.

”Opinnäytetyön aihe löytyi helposti oman työyhteisön sisältä ja se linkittyy vahvasti työhöni. On todella hienoa saada tällainen tunnustus, etenkin kun kriteerit valinnalle olivat tiukat”, Lalli kertoo iloisena.

Sirje Lalli

Sirje Lalli

Toisen 500 euron arvoisen tunnustuspalkinnon saivat sosionomeiksi valmistuneet Mikko Koskelainen ja Johanna Koskelainen, jotka tutkivat opinnäytetyössään koronapandemian vaikutuksia nuorten arkeen sekä selvittivät nuorten tuen tarpeita korona-arjesta selviytymiseen. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Napapiirin peruskoulu, ja verkkokyselyyn osallistui 124 opiskelijaa koulun 8.–9. luokilta.

”Valitsimme työmme aiheen kiinnostuksesta nuorten arkeen aikana, joka on vaikuttanut paljon meihin aikuisiinkin. Etenkin nuorten parissa työskentelevälle puolisolleni Johannalle aihe on tärkeä. Kun saimme puhelun tunnustuspalkinnosta, oli vaikea uskoa todeksi, että juuri meidän työmme palkittiin ja olemme siitä hyvin kiitollisia”, kertoo Mikko Koskelainen.

Mikko Koskelainen ja Johanna

Mikko ja Johanna Koskelainen

Tunnustuspalkinnot toimivat kannustimena opiskelijoille

Kemijoki Oy:n stipendirahaston erityispiirre on, että Lapin AMK:n opiskelijat hoitavat rahastoa ja sijoituksia projektina, josta he saavat opintopisteitä. Myös tunnustuspalkintojen tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita sekä huomioida opiskelijan tekemä pitkäjänteinen työ. Tunnustuspalkinto toimii usein etuna työnhaussa. Kaikki tämän vuoden palkitut ovat jo työllistyneet oman alansa työtehtäviin.

”Saimme laadukkaita hakemuksia. Lapin ammattikorkeakoulun ja Kemijoki Oy:n edustajien yhteisessä palkitsemisryhmässä päätökset tunnustuspalkintojen saajista syntyi kuitenkin yksimielisesti. Palkitut opinnäytetyöt liittyvät teemoihin, jotka ovat meidän vastuullisuusohjelmassa tärkeitä. Erityisesti iloitsen siitä, että hakijoita oli monipuolisesti eri aloilta”, kertoo Kemijoki Oy:n johtaja Tarja Zitting-Huttula.

Kemijoki Oy onnittelee kaikkia tunnustuspalkinnon saaneita ja toivottaa onnea kaikille valmistuneille.Todistuskansio.