kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Kemijoki Oy myönsi stipendejä ansiokkaiden AMK-opinnäytetöiden tekijöille
Uutisia lahjoituksista ja lahjoittajista
28.5.2020 14:00

Kemijoki Oy myönsi stipendejä ansiokkaiden AMK-opinnäytetöiden tekijöille

Stipendin saivat tänä keväänä restonomi (AMK) Kaija Maunula, insinööri (AMK) Patrik Haapakoski ja agrologi (AMK) Tea Flankkila.


Kemijoki Oy:n stipendirahastolla on pitkät perinteet. Rahastosta myönnetään merkittäviä stipendejä Lapin AMKin eri aloilta valmistuneille opiskelijoille ansiokkaiden opinnäytetöiden kunniaksi. Stipendirahaston erityispiirre on, että ammattikorkeakoulun opiskelijat hoitavat rahastoa ja sijoituksia opintoprojektinaan.

Tämän kevään stipendihaku käynnistyi viime vuoden marraskuussa, ja yhtiö sai kymmenen tasokasta hakemusta. Stipendin myöntämiskriteereihin kuuluu, että opinnäytetyö huomioi pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteet ja että se edesauttaa alueen elinvoimaa, kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä. Myös opinnäytetyön saama arvosana merkitsee.

Restonomi (AMK) Kaija Maunula sai 1000 euron stipendin opinnäytetyöstään Pyhä-Luoston kansallispuiston kesäretkeilyreittien palvelukonsepti. Kaijan tehtävänä oli Pyhä-Luoston kansallispuistossa sijaitsevan, Pyhätunturin ja Luoston välisen kesävaellusreitin kehittäminen ja palvelukonseptoinnin aloittaminen. Työ loi perustaa ja tietopohjaa toimeksiantajan hankesuunnitelmalle, jonka avulla resursoidaan reitin ja sen palveluiden tuotteistaminen. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Metsähallituksen Luontopalvelut.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri (AMK) Patrik Haapakoski sai 500 euron stipendin opinnäytetyöstään Voimalaitoksen kunnossapidon kehittäminen: Laitteiden kriittisyysluokittelu ja kriittisten laitteiden varaosataseen optimointi. Patrikin opinnäytetyön aiheena oli Suosiolan voimalaitoksen kunnossapidon kehittäminen. Voimalan laitteiden kriittisyysluokittelu toimii jatkossa pohjatietona kunnossapidon suunnittelulle. Työn toimeksiantaja oli Napapiirin Energia ja Vesi Oy.

Agrologi (AMK) Tea Flankkila palkittiin niin ikään 500 euron stipendillä opinnäytetyöstään Lomituspalveluyrityksen mahdollisuudet Lapissa. Työn teoriaosuudessa Tea kartoittaa Lapin maatalouden ja lomituksen tilannetta, Suomen lomitusjärjestelmäorganisaatiota sekä lomituspalveluyrityksen perustamista. Suomen lomituspalveluyrittäjille tehdyn kyselyn perusteella arvioidaan lomituspalveluyrityksen mahdollisuuksia menestyä myös Lapissa.

Kemijoki oy stipendit uutiskuva.jpg

Stipendien virtuaalisessa luovutustilaisuudessa 28.5. olivat läsnä rehtori Riitta Rissanen Lapin AMKilta, restonomi AMK Kaija Maunula, Kemijoki Oy:n talousjohtaja Jani Ollila ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Tarja Zitting-Huttula sekä insinööri AMK Patrik Haapakoski.Tutkinto valmistujaiset uutiskuva.jpg