kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Kela tiedottaa
1.6.2022 14:00

Kela tiedottaa

Uusi opiskelija, hae tuet OmaKelassa ja maksa terveydenhoitomaksu ajoissa


Uudet opinnot aloittava opiskelija voi hakea opintotukea ja yleistä asumistukea. Toiseen asteen opiskelija voi hakea myös koulumatkatukea. Jos opiskelija aloittaa opinnot suomalaisessa korkeakoulussa, hänen täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu.

Opintotukea voi hakea OmaKelassa heti, kun opiskelija on vastaanottanut opiskelupaikkansa. Opintotukea voi hakea, vaikka opiskelija ei vielä tietäisi, miten ja missä asuu opiskeluaikana. Jos opiskelija asuu vanhempansa luona ja saa opintotukea, hänen täytyy muistaa tehdä opintotuen muutosilmoitus, kun hän muuttaa pois vanhempansa luota.

Opintorahaan on tulossa ylimääräinen indeksikorotus, ja sen mukaiset uudet euromäärät tulevat voimaan 1.8.2022 alkaen. Kela tarkistaa opintotuen määrän automaattisesti, joten opiskelijan ei tarvitse hakea muutosta opintotukeen. Opintotuen määrän voi tarkistaa OmaKelasta 4.7.2022 alkaen.

Opintotuessa on vuosituloraja. Jos opiskelija nostaa opintotukea 9 kuukaudelta, vuosituloraja on 15 630 euroa. Jos taas tukikuukausia on 10, vuosituloraja on 13 900 euroa. Tulot voi saada milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaa. Vuositulorajalaskurilla voi arvioida, kuinka suuri oma vuosituloraja on.

Tiedätkö jo, miten asut? Hae yleistä asumistukea

Opiskelija voi hakea yleistä asumistukea OmaKelassa, kun hän on tehnyt vuokrasopimuksen ja hänellä on tiedossa syksyn tulot. Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Tuen määrään vaikuttavat muun muassa ruokakunnan yhteenlasketut tulot ja asumismenot.

Opiskelija voi arvioida laskurin avulla, onko hänellä oikeus yleiseen asumistukeen ja minkä verran sitä voisi saada.

Yleisessä asumistuessa tulot otetaan huomioon eri tavalla kuin opintotuessa. Asumistuessa ei ole samanlaista vuosittaista tulorajaa kuin opintotuessa. Jos tulot tai muut asumistukeen vaikuttavat asiat muuttuvat, asumistukeen täytyy hakea tarkistusta mahdollisimman nopeasti.

Opintotuen asumislisää voivat saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat. Lisäksi sitä maksetaan Suomessa kansanopiston tai urheiluopiston maksullisessa koulutuksessa opiskeleville, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Asumislisää haetaan yhdessä opintotuen kanssa.

Oletko toiseen asteen opiskelija? Hae koulumatkatukea

Toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevat voivat hakea koulumatkatukea, jos heillä on pitkä koulumatka ja vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat. Koulumatkatuen laskurilla voi tarkistaa, voiko saada koulumatkatukea.

Korkeakouluopiskelija, muista maksaa terveydenhoitomaksu

Kun opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi suomalaiseen korkeakouluun, hänen täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu lukukausittain Kelalle.

Kela ei lähetä maksusta erillistä laskua, vaan opiskelijan pitää itse maksaa maksu OmaKelassa. Maksun maksettuaan opiskelija voi käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluja.

Tarvitsetko vamman takia tulkkausta syksyn opintoihin?

Oikeus opiskelutulkkaukseen kannattaa hakea heti, kun saa päätöksen opiskelupaikasta. Opiskelutulkki täytyy tilata erikseen, ja tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin.