kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Kehitysyhtiölle rakennettu ennakointiprosessi vaikuttaa merkittävästi yrityksen strategiseen suunnitteluun ja tulevaisuustyöhön
8.12.2023 9:00

Kehitysyhtiölle rakennettu ennakointiprosessi vaikuttaa merkittävästi yrityksen strategiseen suunnitteluun ja tulevaisuustyöhön

YAMK-opinnäytetyössä kehitysyhtiölle rakennetun ennakointiprosessin avulla yhtiö pystyy harjoittamaan systemaattista ennakointia, joka kehittää asiantuntijoiden tulevaisuustyöskentelytaitoja ja näin koko yhtiön ennakointikyvykkyyttä. Syntynyttä ennakointiprosessia ja sen osia voivat hyödyntää myös muut kehitysyhtiöt.


Tiedolla johtamisen asiantuntija -koulutuksen YAMK-opiskelija Silvia Ufer tutki opinnäytetyössään Mänttä-Vilppulan kaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiö MW-Kehitys Oy:hyn vuosina 2023–2035 vaikuttavia muutostekijöitä ja niiden merkitystä yhtiölle. Työn tavoitteena oli rakentaa ennakointiprosessi, joka auttaa kehitysyhtiötä kehittämään ennakointikyvykkyyttään ja harjoittamaan systemaattista ennakointia. Ennakoinnin avulla yhtiö pystyy vastaamaan liiketoimintaympäristöönsä jatkuvaan muutokseen ja varautumaan mahdollisiin tulevaisuuden muutoksiin.

Kehittämistehtävän toteutukseen osallistettiin kehitysyhtiön asiantuntijat, joiden hiljainen tieto toimi tämän laadullisen ennakointitutkimuksen aineistona. Monivaiheisessa ja -menetelmällisessä toteutuksessa hyödynnettiin PESTEL- ja TOWS-analyysiä, tulevaisuustaulukkoa ja skenaariomenetelmää. Lisäksi tarkasteltiin yhtiön arvot, tavoitteet, toiveet ja pelot. Asiantuntijat analysoivat itsenäisesti ja yhdessä kehitysyhtiöön vaikuttavia muutostekijöitä sekä niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta ja pohtivat muutostekijöiden mahdollisia tulevaisuuden kehityssuuntia. Asiantuntijat kokivat tulevaisuuden miettimistä, luovaa ajattelua ja uusien näkökulmien syntymistä työskentelyn tärkeimpänä antina.
Työn tulokset suoraan hyödynnettävissä yhtiön ennakointitoiminnassa

Opinnäytetyössä tunnistettiin MW-Kehitykseen eniten vaikuttavat muutostekijät, jotka ovat poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia. Vaikka muutostekijöissä on eroavaisuuksia esimerkiksi niiden varsinaisen vaikutuksen tai aikajänteen osalta yhdistää niitä niiden merkittävä ja kriittinen vaikutus kehitysyhtiöön. Yhtiön toimintaan vaikuttavat suuresti esimerkiksi poliittinen päätöksenteko ja kehitysyhtiön omistajan tuki.

Kehittämistehtävän toteutusvaiheen myötä syntyi moniosainen, sosiaalinen ja osallistava ennakointiprosessi, jonka avulla kehitysyhtiö pystyy harjoittamaan systemaattista ennakointia.

- Opinnäytetyössä syntyi meidän ensimmäinen ennakointimalli, joka on suoraan hyödynnettävissä kehitysyhtiön ennakointitoiminnassa ja sen jatkokehittämisessä, toteaa MW-Kehityksen kehitysjohtaja Pasi Mäkinen.

Kehitysyhtiö voi hyödyntää ennakointiprosessia strategiatyöskentelyn ja päätöksenteon tuen lisäksi palveluittensa kehittämisessä ja hankesuunnittelussa. MW-Kehitykselle rakennettua ennakointiprosessia pystyvät hyödyntämään myös muut samankokoiset kehitysyhtiöt.

Kehittämistehtävä edisti kehitysyhtiön ennakointikyvykkyyttä

Vaikka ennakointia harjoitettiin kehitysyhtiössä kehittämistehtävän myötä ensimmäistä kertaa, herätti se asiantuntijoissa tulevaisuusorientoituneen ajattelutavan ja edisti heidän tulevaisuustyöskentelytaitojaan. Näin ollen jo kehittämistehtävä itsessään edisti kehitysyhtiön ennakointikyvykkyyttä.

Lisätietoja

Silvia Ufer, p. 040 46 47 108, ufer.silvia(a)gmail.com.
Linkki opinnäytetyöhön: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023112230901Ennakointiprosessin kuvaus

Kuva 1. Kehitysyhtiön ennakointiprosessi.