kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Kehittämistyö alkaa – Via Kareliasta vetovoimainen ja vastuullinen ruokamatkailukohde
Uutiset
10.10.2022 14:00

Kehittämistyö alkaa – Via Kareliasta vetovoimainen ja vastuullinen ruokamatkailukohde

Via Karelian kehittämistyötä on jo aiemmin tehty sen eteläosissa ja nyt se jatkuu myös pohjoisessa.


Syyskuussa käynnistyi kaksi itärajalla kulkevan Via Karelia -matkailutien ruokamatkailua vahvistavaa hanketta, joilla tavoitellaan entistä tunnetumpaa, vetovoimaista ja vastuullista matkailureittiä kehittämällä kohdealueen yritysten ja toimijoiden palvelu- ja vastuullisuusosaamista.

Mukaan toimintaan kutsutaan harvaan asutuilla alueilla Via Karelian varrella tai sen lähiseuduilla toimivia ruoantuottajia, luonnontuotealan osaajia, matkailuyrityksiä sekä muita yrityksiä ja toimijoita, joilla on kiinnostusta kehittää vastuulliseen ruokaan ja luonnon kestävään käyttöön pohjautuva matkailutuotteita tai -palveluja.

Tavoitteena on kehittää Via Karelia -reitin ympäristössä toimivien yritysten verkostomaisesta ja toimialat ylittävästä yhteistyöstä pysyvä toimintamalli. Via Kareliaan kytkeytyviä ruokamatkailuverkostoja vahvistetaan muun muassa maakunnallisilla lähiruokatreffeillä, yhteiskehittämisellä sekä tutustumalla hyviin käytänteisiin opintomatkoilla. Osallistujille avataan myös tarkemmin Via Karelian ja muiden matkailuteiden merkitystä sekä mahdollisuuksia yrityksille.

Hankkeiden toimenpiteitä muokataan tarvelähtöisesti vastaamaan osallistujien toiveita. Nyt käynnistyvään kehittämistoimintaan lukeutuu muun muassa vastuullisen ruokamatkailun koulutusta sekä aiheeseen pureutuvia alueellisia työpajoja yrityksille ja kehittäjille Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Lapissa.

- Meillä Sallassa lähiruoka on tärkeä osa matkailua ja alueella on halua kehittää sen saatavuutta edelleen. Via Karelia -matkailureitin kehittäminen mahdollistaa Itä-Lappilaisen ruokakulttuurin esilletuomisen", kertoo Paula Aspholm, Sallan matkailupäällikkö.

Via Karelia -reittiin kytkeytyvää ruokamatkailua kehitetään myös liiketoiminnan ja palveluiden osalta. Hankkeissa pidetään tähän liittyvä webinaari, nostetaan esiin olemassa olevia innostavia case-esimerkkejä, työstetään uusia ruokamatkailupalveluja ja -tuotteita palvelumuotoilutyöpajoissa sekä tarjotaan liiketoimintaan ja tuotteistamiseen liittyvää asiantuntijasparrausta. Potentiaalisimpia verkostoa hyödyntäviä matkailutuotteita testataan ja jatkokehitetään myös käytännössä.

Via Karelian kehittämistyötä on jo aiemmin tehty sen eteläosissa ja nyt sitä jatketaan myös pohjoisessa. Yhteisen kehittämistyön mahdollistavat kaksi käynnistynyttä hanketta: Ruokamatkailun vastuullinen kehittäminen palvelumuotoilulla Via Karelialla (Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto) ja Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen (ProAgria Itä-Suomi ry / MKN Itä-Suomi ja Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy). Hankkeiden välillä pilotoidaan poikkeuksellisen tiivistä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden ja laajemman vaikuttavuuden saavuttamiseksi.

Kahden hankkeen kaikissa työpaketeissa toimitaan yhdessä yli maakunta- ja toimialarajojen, jotta saadaan kunkin taustaorganisaation erityisosaaminen ja paikallistuntemus palvelemaan parhaiten sekä osallistujayritysten että Via Karelian tarpeita.

Hankkeet ovat kestoltaan vuoden mittaisia, ja ne päättyvät syyskuussa 2023. Rahoitus hankkeille on myönnetty Lapin ELY-keskuksen toimeenpanemasta valtakunnallisesta Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehausta.

Ensimmäiset tapahtumat

4.11. klo 9.00–11.00 Via Karelian yhteistyömahdollisuuksia esittelemässä

Tilaisuudessa esitellään hankkeiden sisältöä ja tavoitteita. Lisäksi kerrotaan, mikä on Via Karelia ja miten se liittyy Euroopan neuvoston kulttuurireitti -hakemuksen jättäneeseen Singing Heritage Routeen, sekä pohditaan millaisia mahdollisuuksia reittitoiminta tarjoaa lähialueiden yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille. Lopuksi on mahdollisuus avoimeen keskusteluun siitä, millaisia toiveita ja odotuksia hankkeen suuntaan on herännyt.

Ilmoittautumislinkki

7.11. klo 9–15.30 Kestävän ruokamatkailun etävalmennus

Valmennuksen osallistujat saavat kattavan kokonaiskäsityksen kestävästä ruokamatkailusta meillä ja muualla. Ajankohtaiset uudet tuulet ja esimerkit tuovat uutta ajateltavaa ja innostavia ideoita ruokamatkailupalvelujen päivittämiseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Käytetään sähköisesti täytettävää kestävän palvelun muotoilun pohjaa konkreettisena työkaluna. Valmennuksen toteuttaa Mood of Finland Oy. Tilaisuuden järjestää KAMK, Vastuullisen matkailun Arctic Lakeland – Kainuu -hanke, johon hankeyhteistyön nimissä kutsumme osallistujia omista verkostoistamme.

Ilmoittautumislinkki

Lisätietoja:

Anna Rinteinen, projektipäällikkö, Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen, anna.rinteinen(a)maajakotitalousnaiset.fi, 043 827 3703
Mirva Tapaninen, projektipäällikkö, Ruokamatkailun vastuullinen kehittäminen palvelumuotoilulla Via Karelialla, mirva.tapaninen(a)lapinamk.fi, 040 527 6270

Hankkeiden Facebook-sivu: Vastuullista ruokamatkailua Via Karelialla -hankkeet

Logot.Kaksi puukuksaa järvenrantakalliolla.