kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Kaupan alan turvallisuudesta syntyi opinnäytetöiden sarja Polamkin ja Lapin AMKin yhteistyönä
8.9.2023 8:00

Kaupan alan turvallisuudesta syntyi opinnäytetöiden sarja Polamkin ja Lapin AMKin yhteistyönä

Poliisiammattikorkeakoululla ja Lapin ammattikorkeakoululla on kumppanuussopimus. Sen myötä päätettiin toteuttaa yhteinen opinnäytetöiden sarja harvaan asuttujen alueiden turvallisuustilanteesta.


Opinnäytetyösarjan toimeksiantajana oli K-Market-ketju. Opinnäytetöinä tehtyjen tutkimusten avulla tunnistettiin muun muassa yksintyöskentelyn turvallisuushaasteita kaupan alalla ja kehitettiin toimia niiden ratkaisemiseksi.

Yhteinen opinnäytetöiden sarja tarjosi ammattikorkeakouluille mahdollisuuden tutustua toisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ohjaaviin menettelytapoihin. Se puolestaan teki mahdolliseksi kehittää mallia, jonka avulla Polamk ja Lapin AMK voivat jatkossa palvella mitä tahansa toimeksiantajaa, ja yhdistää liiketalouden ja turvallisuusosaamisen tulokulmat samaan tutkimuskohteeseen.

Sekä toimeksiantaja että sidosryhmäkumppani tukivat opiskelijaa koko prosessin ajan, ja opiskelijat saivat apua myös toinen toisiltaan. Opinnäytetyön toimeksiantajalta opiskelijat saivat käytännön näkökulmaa kaupan toimialaan. Turvallisuusnäkökulman ja liiketaloudellisen näkökulman yhdistäminen antoi myös ohjaajalle uudenlaista näkemystä kahden eri substanssialan yhdistämisestä.

Löydöksiä liiketalouden ja turvallisuusosaamisen rajapinnoilta

Tradenomiopiskelija Veronica Perttunen kohtasi alkuvaiheessa haasteita löytää opinnäytetyöhön sopivaa teoriapohjaa. Liiketalouden opinnot kun sivuavat vain kevyesti työturvallisuutta, turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä tai uhkaavia asiakastilanteita.

Tarvittava teoriaperusta löytyi kuitenkin K-market-ketjun tarjoamista Kauppa ja yrittäjyys -opinnoista. Sopivan, poikkialaisen ja eri substanssit yhdistävän aiheen löytäminen onkin tällaisen projektin onnistumisen kannalta ehdoton edellytys.

Veronica onnistui työssään erinomaisesti, kiitettävin arvosanoin. Hän koki saaneensa hyvän tukiverkoston molemmilta ammattikorkeakouluilta ja työn tilaajalta. Yhteistyö poliisiopiskelija Mikko Pesolan kanssa varmisti vankan lähtötilanteen, ja vauhditti seuraavan työn etenemistä. Oppimiskokemus oli opiskelijan näkökulmasta mielekäs kokonaisuus.

Poikkialainen toiminta tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä

Poliisiammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun kumppanuusyhteistyötä koordinoivat ylikomisario Olavi Kujanpää ja lehtori Satu Valli. Heidän mukaansa yhteisessä opinnäytetyöprojektissa tuli hyvin esille erilaisten sidosryhmäkumppaneiden merkitys alan käytäntöjen tuntemuksessa.

- Yhteisten poikkialaisten opinnäytetöiden lisäarvo onkin siinä, että tällä tavalla voidaan laajentaa tietoperustaa ja osaamista tavalla, joka olisi kummallekin kumppanille yksin mahdotonta.

Projekti osoitti, että useamman osapuolen yhteiset opinnäytetyöt antavat myös toimeksiantajalle laajemman näkökulman käsiteltäviin aiheisiin.

Lapin AMKin ja Polamkin ensimmäinen kumppanuussopimus solmittiin tammikuussa 2021. Ks. Lapin AMKin uutinenNuori nainen kannattelee karamellipussilaatikkoa ruokakaupan käytävällä.

Opiskelija Veronica Perttunen kuvattuna torniolaisessa K-market Kirsikassa.