kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntemus helpottaisi työperäistä maahanmuuttoa
18.2.2022 10:00

Kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntemus helpottaisi työperäistä maahanmuuttoa

YAMK-opiskelija selvitti, miten lisätään kansainvälisen rekrytoinnin osaamista TE-palveluissa ja ELY-keskuksissa.


Jaana Kupiaisen mukaan TE-palveluiden ja ELY-keskusten henkilöstöllä tulee olla ajantasaista tietoa kansainvälisyydestä ja toimivat vuorovaikutustaidot.

Syksyllä 2021 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan asiantuntijoiden keskuudessa kaivataan lisää osaamista kansainväliseen rekrytointiin. Tutkimus tehtiin toimeksiantona KEHAn osaamisen ja kehittämisen yksikölle. 
 

Suomen vaikea nykytilanne

 

Suomen väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee. Huoltotase ei riitä tulevaisuudessa. Pitkällä aikavälillä alhainen syntyvyys ei ole ikärakenteen kannalta kestävää. Tämän vuoksi kansainvälinen muuttoliike ja osaajien liikkuvuus ovat yhä tärkeämpää Suomen hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle.

 

Väestön ikääntyminen vaikuttaa julkiseen talouteen kahdella tavalla. Ikääntyvän väestön lisääntyminen luo nousupaineita terveydenhuolto- ja eläkemenoihin.

Työikäisen väestön väheneminen heikentää talouden kasvupotentiaalia, mikä puolestaan heijastuu suoraan Suomen veropohjaan. Suomi tarvitsee siis työperäistä maahanmuuttoa. Kansainvälisten osaajien rekrytointi koetaan vaikeaksi.

 

Talent Boost -ohjelma

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on vuonna 2017 käynnistänyt Talent Boost -ohjelman, jonka tavoitteena on helpottaa vieraskielisten osaajien rekrytointia Suomeen. Tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus uudelle tasolle. Talent Boost -ohjelmassa panostetaan kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuutoon ja Suomeen integroitumiseen. 

 

Talent Boost -ohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi panostetaan myös TE-palveluissa ja ELY-keskuksissa työskentelevien asiantuntijoiden osaamiseen. Opinnäytetyö tutkimus toi esille vuorovaikutustaitojen merkityksen yritysasiantuntijoiden työssä. Myös esihenkilöiden antama tuki nousi esille merkityksellisenä.

 

Opinnäytetyön mukaan TE-hallinnossa vuoden 2022 alusta käyttöön otettava Osaava-järjestelmä tuo valmentavan työotteen kehityskeskusteluihin. Olennaista on keskustelu ja vuorovaikutus, jotka auttavat reagoimaan muuttuneisiin olosuhteisiin nopeasti, Kupiainen kirjoittaa.  

 

Lisätietoja: Jaana Kupiainen, puh. 050 380 6224, jaana.kupiainen(a)ely-keskus.fi 

International Business Management Master of Business Administration (tradenomi YAMK) International Recruitment (theseus.fi)

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus  www.keha-keskus.fi   Kaksi ihmistä keskustelemassa keskenään