kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Kaksikymmentä lappilaisnuorta pääsee suorittamaan avoimia korkeakouluopintoja maksutta
23.6.2016 7:00

Kaksikymmentä lappilaisnuorta pääsee suorittamaan avoimia korkeakouluopintoja maksutta

Lappilaisilla nuorilla, jotka ovat työttömiä tai jääneet ilman tutkinto-opiskelijapaikkaa korkeakoulussa on nyt mahdollisuus osallistua Lappilaiset avoimet työelämäläheiset osaamispolut (LATO) –hankkeeseen.


Hankkeella edistetään heidän opiskelumahdollisuuksiaan ja työelämäyhteyksiään avointen korkeakouluopintojen avulla.

Tavoitteena on etsiä yksilöllisiä osaamispolkuja, joustavoittaa siirtymävaihetta korkeakouluopintoihin, lisätä opintojen työelämäläheisyyttä uusia toimintatapoja kehittämällä ja edistää opiskelijoiden siirtymistä työelämään.

Seuraavat avoimet korkeakouluopinnot ovat mahdollisia lukuvuonna 2016-2017:


  • Lapin ammattikorkeakoulu: tieto- ja viestintätekniikan tai matkailu- ja palveluliiketoiminta monimuoto-opintoja

  • Lapin yliopisto: yrittäjyyden, markkinoinnin tai laskentatoimen monimuoto-opintoja


Hankkeeseen valitaan 20 opiskelijaa, jotka suorittavat avoimia korkeakouluopintoja Lapin ammattikorkeakoulussa tai Lapin yliopistossa. Hankkeen aikana heille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta avoimiin korkeakouluopintoihin liittyvän osaamispolun suunnitteluun. Opinnot ovat hankkeeseen osallistuville maksuttomia ja hakuaika opintoihin päättyy 31.7.2016.


Ohjauksen ja opetuksen saatavuus taataan hyödyntämällä etä- ja verkko-oppimisympäristöjä. Opintoihin tuovat työelämäläheisyyttä kummiyritykset/-organisaatiot, jotka toimivat opiskelijan keskeisenä oppimisympäristönä ja ovat mukana opintojen suunnittelussa ja arvioinnissa.


Opiskelija voi hyödyntää avoimessa korkeakoulussa suorittamiaan opintoja korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi hakeutuessaan. Opiskelun aikana muodostuneet työelämäyhteydet tukevat opiskelijoiden työllistymistä ja tarjoavat yrityksille/organisaatioille toiminnan kehittämismahdollisuuksia yhteistyössä opiskelijan ja korkeakoulun kanssa.


Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto toteuttavat hankkeen 1.2.2016 - 31.12.2017 Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamana.


Hakeutuminen ja lisätietoja: www.lapinamk.fi/latoAvoin amk